Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-13
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 2.96 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 2-ch pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 2,96 ha/ użytek RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy 1216,oo PLN/rocznie/wadium 130,oo PLN do 10.10.2022 //termin przetargu 13.10.2022 godz. 09:30

 

Ogłoszenie przetargów ustnych, nieograniczonych, na dzierżawę nieruchomości rolnych w Nieświastowicach i Popowie Kościelnymi

Wójt Gminy Mieścisko
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości rolnej w Nieświastowicach

 • 1. Przedmiot przetargu

1) działka nr 50 o powierzchni 0,8600 ha w zasób której wchodzą grunty oznaczone jako Ps IV – pastwiska trwałe (0,5200 ha), R V – grunty orne (0,2100 ha) oraz N – nieużytki (0,1300 ha),

2) działka zagospodarowana jest rolniczo przez dzierżawcę (zakończenie obowiązywania umowy dzierżawy w dniu 30 września 2022 r.),

3) czynsz dzierżawny roczny,

4) działka przeznaczona na prowadzenie działalności rolniczej,

5) działka zapisana jest w księgach wieczystych nr PO1B/00043570/9,

6) działka posiada dostęp do drogi publicznej.

 • 2. Warunki dzierżawy
 1. Nieruchomość przeznaczona na cele produkcji rolnej.
 2. Czynsz dzierżawnyustalony zgodnie z zarządzeniem nr 575 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów oraz znajdujących się na nich budynkach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi 353,00 zł – cena wywoławcza – płatny do 15 września każdego roku z góry.
 3. Okres dzierżawy – na czas określony do 3 lat,
 4. Od 2023 r. czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji o wskaźnik średnioroczny stopy inflacji według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 • 3. Warunki przetargu
 1. Przetarg  odbędzie się w dniu 13 października 2022 r. o godz. 9:30w Urzędzie Gminy Mieścisko, pok. nr 18.
 2. Wadium w pieniądzu należy wpłacićna konto Gminy  Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko na rachunek nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 10 października 2022 r. – za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
 3. Wadium wynosi 50,00 zł.
 4. Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium.
 5. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wadium nie zostanie zwrócone.
 6. Wójt Gminy Mieścisko zastrzega możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając tę informację do publicznej wiadomości.

Wykaz nieruchomości wywieszony został w dniach od 05.08.2022 r. do dnia 29.08.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 10, lub telefonicznie pod nr tel. / 061 / 429 80 38.

 

Wójt Gminy Mieścisko
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości rolnych w Popowie Kościelnym

 • 1. Przedmiot przetargu

1)

lp. nr działki powierzchnia klasoużytek
1 342 część 0,2800 ha (cała działka 0,4678 ha) R IV – 0,2800 ha
2 347 0,0966 ha R IV – 0,0966 ha
3 348 0,0924 ha R IV – 0,0908 ha

Bp – 0,0016 ha

4 349 0,1006 ha R IV – 0,0307 ha

Bp – 0,0699 ha

5 350 0,0946 ha Bp – 0,0946 ha
6 351 0,0946 ha R IV – 0,0147 ha

Bp – 0,0799 ha

7 352 0,0946 ha R IV – 0,0862 ha

Bp – 0,0084 ha

8 353 0,0946 ha R IV – 0,0946 ha
9 354 0,1046 ha R IV – 0,1046 ha
10 361 0,0682 ha R IV – 0,0682 ha
11 362 0,0682 ha R IV – 0,0552 ha

Bp – 0,0130 ha

12 363 0,0698 ha R IV – 0,0014 ha

Bp – 0,0684 ha

13 364 0,0148 ha Dr – 0,0148 ha
14 365 0,0636 ha Bp – 0,0636 ha
15 366 0,0636 ha R IV – 0,0363 ha

Bp – 0,0273 ha

16 367 0,0682 ha R IV – 0,0682 ha
17 368 0,0906 ha R IV – 0,0906 ha
18 374 0,0706 ha R IV – 0,0025 ha

Bp – 0,0681 ha

19 375 0,0714 ha Bp – 0,0714 ha
20 376 0,0679 ha Bp – 0,0679 ha
21 377 0,1054 ha R IV – 0,0745 ha

Bp – 0,0309 ha

22 378 0,0769 ha R IV – 0,0769 ha
23 357 część 0,1500 ha (cała działka 0,4174 ha) Dr – 0,1500 ha

łącznie R IV – 1,2720 ha

łącznie pozostałe grunty 0,8298 ha

Razem teren dzierżawy obejmuje powierzchnię 2,1018 ha

2) działki zagospodarowane są rolniczo przez dzierżawców (zakończenie obowiązywania umów dzierżawy w dniu 10 września 2022 r.),

3) czynsz dzierżawny roczny,

4) działki przeznaczone na prowadzenie działalności rolniczej,

5) działki zapisane są w księdze wieczystej nr PO1B/00045566/2,

6) działka posiada dostęp do drogi publicznej.

 • 2. Warunki dzierżawy
 1. Nieruchomość przeznaczona na cele produkcji rolnej.
 2. Czynsz dzierżawnyustalony zgodnie z zarządzeniem nr 575 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów oraz znajdujących się na nich budynkach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi 863,00 zł – cena wywoławcza – płatny do 15 września każdego roku z góry.
 3. Okres dzierżawy – na czas określony do 3 lat,
 4. Od 2023 r. czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji o wskaźnik średnioroczny stopy inflacji według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 • 3. Warunki przetargu
 1. Przetarg  odbędzie się w dniu 13 października 2022 r. o godz. 10:00w Urzędzie Gminy Mieścisko, pok. nr 18.
 2. Wadium w pieniądzu należy wpłacićna konto Gminy  Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko na rachunek nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 10 października 2022 r. – za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
 3. Wadium wynosi 80,00 zł.
 4. Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium.
 5. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wadium nie zostanie zwrócone.
 6. Wójt Gminy Mieścisko zastrzega możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając tę informację do publicznej wiadomości.

Wykaz nieruchomości wywieszony został w dniach od 05.08.2022 r. do dnia 29.08.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonej pod dzierżawę można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 10, lub telefonicznie pod nr tel. / 061 / 429 80 38.

https://miescisko.pl/aktualnosci/66352fb3018ea9b785706b709073d6a2.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.96 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 2 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5985 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 31,2 ha

Powiat: słupecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5928 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,95 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu