instrukcja

korzystania z portalu

Informacje podstawowe:

 1. Portal Przetargów Rolnych publikuje przetargi na grunty rolne w 4 kategoriach: sprzedaż, dzierżawa, licytacje komornicze oraz pozostałe.
 2. Każda kategoria ma dodatkową opcję: przetarg nieograniczony pisemny, przetarg nieograniczony ustny, przetarg ograniczony pisemny, przetarg ograniczony ustny.
 3. W przetargach nieograniczonych na sprzedaż lub dzierżawę gruntów rolnych może wziąć udział każdy pełnoletni obywatel.
 4. Przetargi ograniczone zazwyczaj związane są z Ustawą o Kształtowaniu Ustroju Rolnego (UKUR), jednakże organizator przetargu może ograniczyć udział w inny sposób, np. tylko dla mieszkańców gminy lub tylko dla właścicieli nieruchomości przyległych.
 5. Licytacje komornicze związane ze sprzedażą gruntów rolnych są nieograniczone.
 6. Z UKUR zwolnione są grunty rolne sprzedawane przez syndyków masy upadłościowej.

Rodzaje przetargów:

 1. Przetarg ustny polega na stawieniu się w wyznaczonym czasie i miejscu wraz z niezbędnymi do przetargu dokumentami, zwykle wymagane jest wniesienie wadium w pieniądzu na kilka dni przed terminem przetargu. Brak wniesienia wadium powoduje niedopuszczenie do przetargu.
 2. Przetarg pisemny polega na złożeniu oferty (osobiście lub drogą pocztową) w wyznaczonym terminie, na formularzu będącym zwykle załącznikiem do ogłoszenia, wraz z niezbędnymi dokumentami. Zwykle wymagane jest również wniesienie wadium w określonym terminie przed przetargiem.
 3. Użytkownik Portalu może wybrać interesujący go przetarg wg kategorii, rozwijając zakładki np. przetargi na dzierżawę/ przetargi ustne nieograniczone i następnie wybrać interesujący go region Polski wg województw.

Jak korzystać z Portalu:

 1. Archiwalne ogłoszenia przetargowe, które były publikowane w Portalu znajdują się w zakładce ARCHIWUM. Ich pełna treść jest widoczna.
 2. Aktualne przetargi publikowane są w skróconej formie. Zawierają podstawowe informacje: rodzaj przetargu, powierzchnię użytku rolnego, klaso użytek, cenę, wysokość wadium oraz termin jego wnoszenia, termin przetargu a także miejscowość, w której położony jest grunt rolny, powiat i województwo.
 3. Użytkownik Portalu może skorzystać z tej formy bezpłatnie, o ile sam potrafi znaleźć pełną informację o interesującym go przetargu.
 4. Użytkownik może skorzystać również z odpłatnej formy dostępu do bazy przetargów. W tym celu powinien zarejestrować się w serwisie. Podać swój adres e-mail, na który otrzyma link aktywacyjny oraz podać swoje hasło (które koniecznie należy zapisać lub zapamiętać). Adres e-mail oraz hasło służą do zalogowania w Portalu. W przypadku zagubienia hasła istnieje automatyczna opcja jego odzyskiwania.

Jak przebiega proces odpłatnego dostępu do pełnej treści przetargów:

 • Użytkownik może wybrać jeden z trzech planów do wyboru:
  1 dniowy dostęp do całej bazy przetargów, którego cena wynosi 100,00 zł;
  30 dniowy dostęp do całej bazy przetargów, którego cena wynosi 200,00 zł;
  365 dniowy dostęp do całej bazy przetargów, którego cena wynosi 750,00 zł;
 • Płatności obsługuje system Dotpay, w którym można wybrać sposób zapłaty: szybki przelew ze swojego banku lub przelew tradycyjny (przekaz pocztowy). Proces jest automatyczny i po prawidłowym dokonaniu płatności, czyli autoryzacji pozytywnej, użytkownik otrzyma wiadomość na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail. Otrzyma również potwierdzenie aktywacji dostępu z systemu Portalu. Aktywacja trwa kilka minut. W niektórych przypadkach proces aktywacji może wynieść od 1 do 2 godzin. Jest to związane z warunkami technicznymi.

Dlaczego wprowadzona została odpłatność za pełny dostęp do treści przetargów?

 1. Wyszukiwanie informacji rozproszonej (ok. 4000 serwerów biuletynów informacji publicznej, w których przetargi na nieruchomości znajdują się w różnych miejscach) jest czasochłonne i kosztowne.
 2. Opłaty abonamentowe służą pokryciu kosztów pracy administratora serwisu i dalszemu rozwojowi Portalu.
 3. Wysokość opłat została ustalona na stosunkowo niskim poziomie, aby nie nadwerężać budżetu użytkowników Portalu, ale w zamian umożliwić im szybki dostęp do pełnej treści ponad 2000 tysięcy przetargów na ziemię rolną rocznie. Tym samym stworzyć możliwość prostego i szybkiego powiększenia gospodarstwa.