Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-24
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 2.56 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,56 ha/ użytek RIV,ŁIV/ czynsz wywoławczy 1000,oo PLN/rocznie/wadium 100,oo PLN do 20.10.2022 //termin przetargu 24.10.2022 godz. 09:30

 

Zgorzelec, dnia 2022-09-21

NP.6845.1.10.2022/3

Wójt Gminy Zgorzelec

Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na oddanie nieruchomości stanowiących własność

gminy Zgorzelec w dzierżawę na okres do 3 lat

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej na cele rolne:

  • działki nr 494/1 o pow. 2,5647 ha, sklasyfikowanej jako nieużytki, drogi, grunty orne, łąki trwałe (N – 0,1100 ha, dr – 0,0500 ha, RIVa – 0,7800 ha, ŁIV – 1,6247 ha), położonej w woj. dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, na terenie gminy Zgorzelec, obręb Żarska Wieś, AM-3, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015279/5.

Nieruchomość do zagospodarowania po podpisaniu umowy na dzierżawę gruntu.

Dzierżawa gruntu przeznaczonego na cele rolnicze jest zwolniona od podatku VAT na podstawie § 3 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 z późn. zm.).

Dzierżawca gruntu jest płatnikiem podatku od nieruchomości, zgodnie z rozdziałem 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę działki na okres 3 lat do przetargu wynosi: 1.000,00 zł.

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej: 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 pażdziernika 2022 roku o godz. 09:30, w Urzędzie Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium: w formie przelewu w wysokości j.w., na konto Gminy Zgorzelec Nr: 73 1160 2202 0000 0004 7751 2448 do dnia 20 października 2022 r., (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty:

Wadium do przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 494/1 w Żarskiej Wsi, Imię, nazwisko, adres osoby biorącej udział w przetargu”.

Przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie.

W przetargach mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo notarialnie potwierdzone oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy na dzierżawę gruntu w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.

Osiągnięta w przetargu cena za dzierżawę nieruchomości, będzie płatna w każdym roku do ostatniego dnia miesiąca marca, z góry za cały rok.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy.

Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia.

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, pokój nr 2a tel. 75-77-214-36 lub 75-77-214-46.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec przy ul. Kościuszki nr 70 w Zgorzelcu, w sołectwie Żarska Wieś oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Zgorzelec, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zgorzelec oraz w Dzienniku Przetargi-Komunikaty.pl.

Sprawę prowadzi:

Inspektor: Łukasz Gzyl

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

tel. 75 77 214 36, pok. nr 2a

e- mail: gzyl@gmina.zgorzelec.pl

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.56 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: zgorzelecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6596 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6593 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 28 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6591 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,00 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 21 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6587 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,86 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu