Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-07
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 11.01 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat:bytowski
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 11,01 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 3610,oo PLN/rocznie/wadium 400,oo PLN do 03.10.2022 //termin przetargu 07.10.2022 godz. 12:00

 

WRG.6845.2.19.2022.SG                                                            Miastko, dnia 30.08.2022r.

BURMISTRZ MIASTKA ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko

Przedmiotem przetargu jest działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 69/1 o powierzchni 11.0197 ha, położona w obrębie Wałdowo, gm. Miastko.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość sklasyfikowana jest jako RIV a – 1.1136 ha, RTV b – 0.5950 ha, RV- 7.4570 ha, RVI – 1.4688 ha i N – 0,3853 ha.

Grunt będący przedmiotem przetargu wydzierżawiony zostanie na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 3.610,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2022 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 17.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 400,00 zł. najpóźniej do dnia 3 października 2022r., w kasie tut. urzędu , pokój nr 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w PKO BP Nr 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazaniem się dowodem wpłaty w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się date wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Mieiskiego w Miastku.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty :

  • dowód wpłaty wadium,
  • dokument tożsamości,
  • pełnomocnicy — pisemne pełnomocnictwo do udziału w przetargu,

Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, wznowienie i okazanie granic nieruchomości może nastąpié na koszt dzierżawcy.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygra obowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu wylicytowanego czynszu dzierżawnego oraz ponoszenia opłat podatku od nieruchomości. Stawki czynszu za dzierżawę gruntu podlegają corocznemu podwyższeniu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana stawki czynszu następuje od pierwszego dnia miesiąca w danym roku następującego po miesiącu, w którym wskaźnik ten został ogłoszony.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta od dnia 17.10.2022 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg zostanie zaliczone na poczet wylicytowanego czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone. Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie 857- 0712.

https://bip.miastko.pl/dokumenty/10662

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 11.01 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: bytowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5999 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,53 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 19 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5887 dzierżawa gruntu rolnego pow. 23,15 ha

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-08

Dodano: 10 sierpnia, 2022

O godzinie: 08:30

# 5872 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,99 ha

Powiat: kwidzyński

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu