Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-21
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 20.11 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5938 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,11 ha

Powiat:bocheński
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na 1-roczną dzierżawę 4 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 20,11 ha/ użytek RIII,RIV,ŁIII,ŁIV/ czynsz wywoławczy razem 12067,oo PLN/rocznie/wadium 2412,oo PLN do 14.10.2022 //termin przetargu 21.10.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bochnia ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Bochnia:

Lp. Oznaczenie nieruchomości Obręb Powierzchnia działki Oznaczenie KW Oznaczenie nieruchomości i przeznaczenie Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego (zł) Wadium Okres dzierżawy
l . dz. nr 176 Cerekiew 6,16 TRI 0/00059317/5      LIII-I       ha

RII-2,18 ha

R111a-2,14 ha

RIIlb-O,44 ha

w celu wykorzystania rolniczego

3.696,00 płatny w terminie 14 dni od podpisania umowy na podstawie faktury 739,00 od dnia podpisania umowy
2. cz. dz. nr 289/6 Damienice 2,67 TRI 0/00060487/7 RIVa-O,03 ha

LIII-2,09 ha

LIV-0,55 ha w celu wykorzystania rolnicz o

1602,00

płatny w terminie 14 dni od podpisania umowy na podstawie faktury

320,00 od dnia podpisania umowy
3. cz. dz. nr 515 Gierczyce 5,22 TRI 0/00063619/3 R111a-2,84 ha

RIVa-O,08 ha

LIV-0,29 ha

PslV-l,48 ha

PsV-O,53 ha w celu wykorzystania rolnicze o

3.132,00 płatny w terminie

od podpisania umowy na podstawie faktury

626,00 od dnia podpisania umowy
4. cz. dz. nr 9/2 Majkowice 6,06 TRI 0/00069020/9 LIV-0,23 ha

PsV-2,61 ha

PsV1-3,22 ha

w celu wykorzystania rolnicz o

3.636,00 płatny w terminie

14 dni od podpisania umowy na podstawie faktury

727,00 od dnia podpisania umowy

TERMIN PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 3 w dniu: 21 października 2022 r. wg poniższego zestawienia:

Lp. Oznaczenie nieruchomości Obręb Powierzchnia działki Data przetargu Godzina przetargu
l . dz. nr 1 76 Cerekiew 6,16 21 października 2022 r. 10.00
2. cz. dz. nr 289/6 Damienice 2,67 21 października 2022 r. 10.20
3. cz. dz. nr 515 Gierczyce 5,22 21 października 2022 r. 10.40
4. cz. dz. nr 9/2 Majkowice 6,06 21 października 2022 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium oraz okazać dokument tożsamości.

W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w terminie do dnia 14 października 2022 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy w Bochni, nr konta: 27 8589 0006 0260 0110 0001 0004 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Nowy Wiśnicz Filia w Bochni, w tytule przelewu „przetarg na dzierżawę działki nr … …. położonej w . Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Bochni.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg »wgra, zaliczone zostanie na poczet ceny miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który wygra przetarg.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Bochnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Kwota wylicytowana w przetargu jest wolna od podatku VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego.

Roczny czynsz dzierżawny będzie płatny w jednej rocznej racie w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od 21 września 2022 r. Szczegółowe informacje można uzyskać: osobiście w Urzędzie Gminy Bochnia, pok. 3 lub pod nr tel. (14) 690-11-35, w godz. 800-1530

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia,a,2165385,ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-dzierzawe-w-celu-rolniczego-wykorzystania-nieruch.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 20.11 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: bocheński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 3 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5986 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,13 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5937 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 32,27 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 18 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5825 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,64 ha

Powiat: proszowicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-03

Dodano: 13 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5816 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,34 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 22 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5774 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,50 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-06-20

Dodano: 7 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5750 sprzedaż gruntu rolnego pow. 3,78 ha

Powiat: limanowski

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu