Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-30
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 14.86 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 14,86 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 29720,oo PLN/rocznie/wadium brak//termin składania ofert 30.09.2022 godz. 15:00

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OTWARTYM NIEOGRANICZONYM

NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

Nieograniczony publiczny przetarg ofert pisemnych należy złożyć  w zamkniętej kopercie formatu A4 na wskazanym druku do pobrania na stronie internetowej z dopiskiem na kopercie:

PRZETARG – DIERŻAWA GRUNTÓW
do 30 września 2022 roku.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Polanowicach, Polanowice 79, 46 – 220 Byczyna, ogłasza otwarty przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych (umieszczonych w tabeli) nieruchomości rolnych w całości – 14,86 ha

L.p. Położenie Nr działki Powierzania i klasa ziemi Działki (ha) Nr księgi wieczystej
1 Polanowice 251/2 0,6100-RV

0,6400-RIVb

1,2500 OP1U/00071778/2
2 Polanowice 252 1,5100-RIVb 1,5100 OP1U/00071778/2
3 Polanowice 254 1,6500-RIVb

1,1200-RV

2,7700 OP1U/00071778/2
4 Polanowice 256/1 0,8300-RIVb

0,0700-RV

0,9000 OP1U/00015992/8
5 Polanowice 347 2,3200-RIVb

0,1900-RIVa

0,1700-RV

2,6800 OP1U/00071777/5
6 Polanowice 348 2,0100-RIVb

0,2700-RIVa

0,5100-RV

2,7900 OP1U/00071777/5
7 Polanowice 349 0,1500-RV

2,8100-RIVb

2,9600 OP1U/00071777/5

 

Nieograniczony publiczny przetarg ofert pisemnych należy złożyć w biurze parafialnym Parafii Polanowice, w zamkniętej kopercie formatu A4 na wskazanym druku do pobrania na stronie internetowej parafii  (parafiapolanowice.pl) z dopiskiem na kopercie:

PRZETARG – DIERŻAWA GRUNTÓW” PARAFII POLANOWICE
do 30 września 2022 roku.

Otwarcie ofert odbędzie się w niedzielę 2 października 2022 roku na probostwie w Polanowicach 79, o godz. 1500. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

Wybór najkorzystniejszej finansowo oferty dokonany będzie przez ks. Marcina Jurgę i przedstawicieli  Parafii.

Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert wygrywa oferent będący mieszkańcem parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Polanowicach.

Informacje o lokalizacji i stanie, oraz oględzin przedmiotowych gruntów rolnych można uzyskać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie z ks. Marcinem Jurgą.

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły w ustalonym terminie oferty. Ponadto zapoznały się z projektem umowy dzierżawy (dostępnej w biurze parafialnym) i bez zastrzeżeń przyjęły warunki przetargu.

Dzierżawca, oprócz czynszu dzierżawnego ponosić będzie wszelkie koszty wynikające z należności wobec Państwa, gminy, spółek wodnych. Należności te winien regulować we wskazanych przez w/w organy terminach.

Dzierżawca może wystąpić o dopłaty obszarowe przynależne dzierżawionym nieruchomościom zgodnie z odrębnymi przepisami, dopłaty zachowuje dla siebie.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i ograniczeń.

Umowa dzierżawy z wyłonionym w przetargu Dzierżawcą, zostanie zawarta na okres 5 lat – od dnia 01października 2022 roku do dnia 30 września 2027 roku.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych zero groszy) za 1 hektar dzierżawionej powierzchni w całości.

Czynsz dzierżawny płatny będzie do dnia 30 września każdego roku.

Tytułem nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania należnej raty, naliczane będą przez Wydzierżawiającego odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości objętych przetargiem można uzyskać w biurze parafialnym w Polanowicach, pod nr tel. 77 414 45 01 lub e-mail: polanowice@diec.pl

W terminie 5 dni od daty wyłonienia Dzierżawcy, nastąpi podpisanie umowy dzierżawy.

Umowa wejdzie w życie po jej akceptacji przez Kurię Diecezjalną w Kaliszu.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

 

 

Polanowice, dnia 03.09.2022 r.                                                                    ks. Marcin Jurga

http://parafiapolanowice.pl/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 14.86 ha
Województwo: opolskie
Powiat: kluczborski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 18 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6615 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,36 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-29

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6561 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,10 ha

Powiat: krapkowicki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-12

Dodano: 8 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6150 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-20

Dodano: 23 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6136 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 467,27 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu