Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-13
O godzinie: 08:00
Powierzchnia: 129.20 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5927 dzierżawa gruntu rolnego pow. 129,20 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 2-letnią dzierżawę 22 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 129,20 ha/ użytek RIV,RV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 77770,oo PLN/rocznie/wadium razem 8000,oo PLN do 10.10.2022//termin przetargu 13.10.2022 godz. 08:00

Zagrodno, dnia 13 września 2022 r.

 

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 24 miesięcy, nieruchomości położonych w obrębie Łukaszów, w gminie Zagrodno, w powiecie złotoryjskim w województwie dolnośląskim stanowiącej własnośé Gminy Zagrodno

PRZEDMIOT PRZETARGU

Lp Oznaczeni e dziatki wg ewidencji gruntów Pow.(ha)/ użytek gruntowy Opis nieruchomości Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego rocznie Wadium
dz. nr

144/31

obręb

0004

Łukaszów

3,97 ha

tereny różne

Fragment działki 144/31 0 powierzchni 3,97 ha, zlokalizowany wzdłuż drogi wojewódzkiej relacji

Chojnów-Zlotoryja, położony w północno-wschodniej części wsi Łukaszów

Teren plaski, ksztalt działki regularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia

W egib sklasyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości.

Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

23,8 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

240 zł
2 dz nr

144/31

obręb

0004

Łukaszów

8,62 ha

tereny różne

Fragment działki 144/31 0 powierzchni 8,62 ha, zlokalizowany przy drodze gminnej wewnętrznej, wjazd na działkę poprzez działkę gminną, położony w północno-wschodniej części wsi Łukaszów

Teren plaski, kształt działki regularny, Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia.

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

517 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

510 zł

 

3 dz. nr 144/31

obręb 0004

Łukaszów

5,70 ha

tereny różne

Fragment działki 144/31 0 powierzchni 5,70 ha, zlokalizowany przy nowoprojektowanej drodze gminnej wewnętrznej, położony w północno-wschodniej części wsi Łukaszów

Teren płaski, kształt działki regularny, Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia.

W egib sklasyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

34,2 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

340 zł
4 dz. nr 144/33

obręb

0004

Łukaszów

3,21 ha

tereny różne

Fragment działki 144/33 0 powierzchni 3,20 ha zlokalizowany przy nowoprojektowanej drodze gminnej,

Teren płaski, kształt działki regularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia,

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

19,3 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

190 zł
5 dz. nr 144/33

obręb

0004

Łukaszów

6,42 ha

tereny różne

Fragment działki 144/33 0 powierzchni 6,41 ha zlokalizowany przy nowoprojektowanej drodze gminnej,

Teren płaski, kształt działki regularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia.

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

38,5 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów            prawa

380 zł

 

6 dz. nr

144/33

obręb

0004

Łukaszów

3,21

tereny różne

Fragment działki 144/33 0 powierzchni 3,20 ha zlokalizowany przy nowoprojektowanej drodze gminnej,

Teren płaski, kształt działki regularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia.

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

19,3 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

190zł
7 dz. nr 144/33

obręb

0004

Łukaszów

6,42 ha

tereny różne

Fragment działki 144/33 0 powierzchni 6,41 ha zlokalizowany przy nowoprojektowanej drodze gminnej,

Teren plaski, ksztalt działki regularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

38,5 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

380 zł
8 dz. nr 144/34

obręb

0004

Łukaszów

0,89 ha

tereny różne

Fragment działki 144/34 0 powierzchni 0,89 ha położony wzdłuż drogi wojewódzkiej relacji Chojnów-Złotoryja w północno-wschodniej części wsi Łukaszów

Teren plaski, kształt działki regularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia.

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne — objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

5,3 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

50 zł

 

9 dz. nr 144/34

obręb

0004

Łukaszów

4,35 ha

tereny różne

Fragment działki 144/34 0 powierzchni 4,35 ha położony w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi Łukaszów

Teren płaski, ksztalt działki nieregularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne — objęty podatkiem od nieruchomości, Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

26,1 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

260 zł
10 dz. nr 144/34

obręb

0004

Łukaszów

11,39 ha

tereny różne

Fragment działki 144/34 0 powierzchni 11,39 ha położony przy nowoprojektowanej drodze gminnej wewnętrznej w północno-wschodniej części wsi Łukaszów

Teren płaski, kształt działki nieregularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia.

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

68,3 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

680 zł
11 dz. nr 144/35

obręb

0004

Łukaszów

7,20 ha

tereny różne

Fragment działki 144/35 0 powierzchni 7,2 ha położony przy betonowej drodze dojazdowej w północnej części kompleksu byłego lotniska

Teren płaski, ksztalt działki nieregularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości, Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

43,2 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

430 zł

 

12 dz. nr 144/35

obręb 0004

Łukaszów

14,18 ha

tereny różne

Fragment działki 144/35 0 powierzchni 14,18 ha położony przy betonowej drodze dojazdowej w północnej części kompleksu byłego lotniska

Teren płaski, kształt działki nieregularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia.

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne — objęty podatkiem od nieruchomości, Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

85,1 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

850 zł
13 dz. nr 144/35

obręb

0004

Łukaszów

4,76 ha

tereny różne

Fragment działki 144/35 0 powierzchni 4,76 ha położony przy betonowej drodze dojazdowej w północnej części kompleksu byłego lotniska

Teren płaski, ksztalt działki regularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne,

28,5 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

280
14 dz. nr 144/35

obręb

0004

Łukaszów

4,76 ha

tereny różne

Fragment działki 144/35 0 powierzchni 476 ha położony przy betonowej drodze dojazdowej w północnej części kompleksu byłego lotniska

Teren płaski, kształt działki regularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana, na części działki znajduje się ślad starej drogi transportu rolnego.

Brak uzbrojenia.

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne objęty podatkiem od nieruchomości, Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

28,5 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

280 zł

 

15 dz. nr 144/35

obręb

0004

Łukaszów

5,10 ha

tereny różne

Fragment działki 144/35 0 powierzchni 5,10 ha położony przy nowoprojektowanej drodze gminnej

Teren płaski, kształt działki regularny, Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana, na części działki znajduje się ślad starej drogi transportu rolnego.

Brak uzbrojenia.

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

30,6 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

300 zł
16 dz. nr 144/35

obręb

0004

Łukaszów

4 ha

tereny różne

Fragment działki 144/35 0 powierzchni 4 ha położony przy nowoprojektowanej drodze gminnej

Teren plaski, kształt działki regularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia.

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne  objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne,

24 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

240 zł
17 dz. nr 144/35

obręb

0004

Łukaszów

4,57 ha

tereny różne

Fragment działki 144/35 0 powierzchni 4,57 ha położony przy nowoprojektowanej drodze gminnej

Teren plaski, kształt działki regularny, Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana, na części działki znajduje się ślad starej drogi transportu rolnego.

Brak uzbrojenia.

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne,

27 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

270 zł

 

18 dz. nr 144/35

obręb

0004

Łukaszów

5,67 ha

tereny różne

Fragment działki 144/35 0 powierzchni 5,67 ha położony przy nowoprojektowanej drodze gminnej

Teren płaski, kształt działki regularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia.

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości, Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

34,0 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

340 zł
19 dz. nr 144/35

obręb

0004

Łukaszów

6,28 ha

tereny różne

Fragment działki 144/35 0 powierzchni 6,28 ha położony przy nowoprojektowanej drodze gminnej

Teren plaski, kształt działki regularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana, na części działki znajduje się ślad starej drogi transportu rolnego.

Brak uzbrojenia

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne,

37,7 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

370 zł
20 dz. nr 144/35

obręb

0004

Łukaszów

5,33 ha

tereny różne

Fragment działki 144/35 0 powierzchni 5,33 ha położony przy nowoprojektowanej drodze gminnej

Teren plaski, kształt działki regularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia.

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne,

32 q pszenicy rocznie za 1 ha gruntu

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

320 zł
21 dz. nr 144/35

obręb

0004

Łukaszów

6,11 ha

tereny różne

Fragment działki 144/35 0 powierzchni 1 ha położony przy nowoprojektowanej drodze gminnej i drodze powiatowej

Teren plaski, kształt działki regularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana, na części działki znajduje się ślad starej drogi transportu rolnego, Brak uzbrojenia.

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

36,7 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

360 zł
22 dz. nr 144/35

obręb

0004

Łukaszów

7,06 ha

tereny różne

Fragment działki 144/35 0 powierzchni 6,1 1 ha położony przy nowoprojektowanej drodze gminnej i drodze powiatowej

Teren plaski, kształt działki regularny. Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw, obecnie nieużytkowana,

Brak uzbrojenia.

W egib skalsyfikowany jako Tr – Tereny różne – objęty podatkiem od nieruchomości. Na działkach mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

42,7 q pszenicy rocznie

dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa

420 zł

Obciążenia nieruchomości: Działki nie są obciążone. Wykaz nieruchomości Nr 0050.98.2022 podano do publicznej wiadomości 03 sierpnia 2022 roku.

Nieruchomość leży na obszarze byłego lotniska wojskowego, na gruncie i pod jego powierzchnią mogą znajdować się niewidoczne urządzenia lub budowle, a także zakrzaczenia i zadrzewienia. Nieruchomość dzierżawiona jest na cel rolny bez prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości w kwocie wskazanej w Uchwale Rady Gminy Zagrodno zgodnie z klasyfikacja w egib,

Granice poszczególnych fragmentów przeznaczonych do sprzedaży są granicami umownymi określonymi w oparciu o wstępną mapę podziału nieruchomości, wszystkie punkty graniczne zostaną wznowione i okazane na gruncie w 3 i 4 kwartale 2022 roku. Dzierżawca zobowiązany będzie do umożliwienia wejścia na grunt geodecie wyznaczonemu przez Urząd Gminy w Zagrodnie w celu dokonania okazania granic/wznowienia znaków granicznych i nie będzie w związku z tym domagał się od Wydzierżawiającego żadnych rekompensat, zwolnień z opłat czy świadczeń odszkodowawczych.

WARUNKI DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

l , Przetarg na dzierżawę fragmentu działki odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno w dniu 13 października 2022 r. kolejno od godziny 8:00 co 20 minut

2, Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości wskazanej w opisie poszczególnych nieruchomości w terminie do dnia 10 października 2022r. włącznie na konto: Gmina Zagrodno Bank Spółdzielczy w Złotoryi nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040 z adnotacją „Wadium przetarg na dzierżawę gruntów: Lp, dz. o pow. obręb Łukaszów”

 1. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto.
 2. Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu rocznego, osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 4. Dowód wpłaty wadium oraz dowody tożsamości, uczestnicy przetargu są zobowiązani przedłożyć komisji przetargowej.
 5. Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium na rzecz wydzierżawiającego.
 6. Dzierżawa nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w operacie ewidencji gruntów, W przypadku niezgodności powierzchni nieruchomości ujawnionej w egib z pomiarami dokonanymi we własnym zakresie przez Dzierżawcę, nie będzie On rościł z tego tytułu w stosunku do Wydzierżawiającego żadnych roszczeń,
 7. Do oferowanego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT wg. aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Na przedmiotowym terenie dopuszcza się prowadzenie wyłącznie działalności rolniczej,

Umowa dzierżawy zawarta zostanie z podmiotem, który zaoferuje najwyższą roczną stawkę czynszu dzierżawnego.

 1. Dzierżawca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy nie później niż do 21 dni od dnia ogłoszenia wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

13, W przypadku nieterminowej płatności czynszu, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty Wydzierżawiającemu odsetek ustawowych, za opóźnienie w zapłacie czynszu w całości lub w części.

 1. Termin wnoszenia opłat związanych z dzierżawą: do 30 września każdego roku.
 2. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno — prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z przepisami, właściciela lub posiadacza zależnego nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem, w tym kosztów ubezpieczenia obowiązkowego.
 3. W umowie dzierżawy zostanie zawarta klauzula, że Wydzierżawiający nie zwraca nakładów czy jakichkolwiek kosztów związanych z zagospodarowaniem dzierżawionej nieruchomości bez względu na czas rozwiązania umowy oraz nie zalicza ich na poczet czynszu.
 4. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy poprzez spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wszelkie trwałe ulepszenia poczynione przez Dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy, przechodzą na rzecz Wydzierżawiającego za jego zgodą bez prawa do odszkodowania z chwilą wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania z winy Dzierżawcy.
 5. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Zagrodno w godzinach jego urzędowania, pok. nr 23 lub telefonicznie 76 877 33 96 wew. 107. Wszelkie zapytania dotyczące warunków przetargu i dzierżawy nieruchomości należy kierować w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Zagrodno, lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP.

Wójt Gminy Zagrodno

(-) Karolina Bardowska

 

https://zagrodno.i-gmina.pl/article/pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-na-okres-24-miesiecy-nieruchomosci-polozonych-w-obrebie-lukaszow-w-gminie-zagrodno-w-powiecie-zlot/#pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-na-okres-24-miesiecy-nieruchomosci-polozonych-w-obrebie-lukaszow-w-gminie-zagrodno-w-powiecie-zlot

 

Szczegóły

Powierzchnia: 129.20 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: złotoryjski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6339 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,81 ha

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6338 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 383,10 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-13

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6319 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,38 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-03

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6317 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 24,79 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6315 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6298 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu