Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-14
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 17.26 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5920 dzierżawa gruntu rolnego pow. 17,26 ha

Powiat:rypiński
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 2 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 17,26 ha/ użytek RIII,RIV,ŁIV/ czynsz wywoławczy razem 32000,oo PLN/rocznie/wadium 3200,oo PLN do 13.10.2022//termin składania ofert 14.10.2022 godz. 10:00

 

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 647/2022                                                                             Zarządu Powiatu w Rypinie                                                                                  z dnia 8 września 2022 r.

 

ZARZĄD  POWIATU   RYPIŃSKIEGO  OGŁASZA      przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych

 

Grunt rolny położony w Nadrożu gmina Rogowo oznaczony:

 

  1. działką nr 275 o powierzchni 8,8400 ha, powstałą w wyniku scalenia działek 34/6 i 34/7, zapisaną w księdze wieczystej Nr WL1Y/00024907/8, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych. RIVb,RIIIb,RIVa

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 16.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100 ).

Wadium: 1.600,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset 00/100).

 

  1. działką nr 65/4 o powierzchni 8,4278 ha zapisaną w księdze wieczystej nr

WL1Y/00006528/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.  LzV,PsV,RIVb,RIIIb,RIVa

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 16.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100 ).

Wadium: 1.600,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset 00/100).

 

Cena wywoławcza obejmuje czynsz dzierżawny łącznie ze wszystkimi dopłatami AMiRR do upraw rolnych.

Dzierżawa na okres od dnia 2 listopada 2022 r. do 15 października 2025 r. 

 

Część jawna przetargu odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 w sali narad na II piętrze w dniu 17 października 2022 r. od godz. 10ºº, w kolejności dla działek zgodnej z treścią ogłoszenia.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu pisemnego jest złożenie pisemnej oferty i wpłata wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem numeru działki na konto Starostwa Powiatowego w Rypinie nr  51 1020 1462 0000 7902 0306 7295 w terminie do dnia 14 października 2022 r. do godz. 10ºº, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto.

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38 w terminie do dnia 14 października 2022 r.do godz. 10:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Nadrożu oznaczonej działką nr ………” .

 

Pisemna oferta powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta albo nazwę firmy, datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy, oferowaną cenę czynszu dzierżawnego. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który został ustalony na dzierżawcę, zostanie zaliczone na poczet ceny dzierżawy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który został ustalony na dzierżawcę i odstąpił od zawarcia umowy dzierżawy oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej następnego dnia po zamknięciu przetargu. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w dniu 20 października 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38. Czynsz dzierżawny od gruntów rolnych płatny kwartalnie i waloryzowany dwukrotnie w roku o wskaźnik zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych. Zarządowi Powiatu w Rypinie przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania dzierżawcy.

Dodatkowych informacji udziela WydziałGeodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Rypinie  przy ul. Warszawskiej 38, pokój nr 108  tel. 054 280 2432-33, gdzie można odebrać druki ofert, zapoznać się z warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy. 

 

 

http://bip.powiatrypinski.pl/przetarg-pisemny-nieograniczony-na-dzierzawe-gruntow-rolnych-2/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 17.26 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: rypiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-15

Dodano: 30 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6547 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,19 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6537 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 15,08 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-25

Dodano: 29 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6519 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,00 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 19 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6512 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,02 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-05

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6508 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,58 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6496 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 22,45 ha

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu