Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-26
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 11.62 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5919 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,62 ha

Powiat:brodnicki
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 15 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 11,62 ha/ użytek RIV,ŁIV/ czynsz wywoławczy razem 3850,oo PLN/rocznie/wadium brak//termin przetargu 26.09.2022 godz. 10:00

 

 

 

Urząd Gminy Bobrowo

87-327 Bobrowo, tel./ fax 564951824, 564951810 e-mail:bobrowo@samorzad.org.pl www.bobrowo.org.pl

WÓJT GMINY                                                                                                                                                                     Bobrowo, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Bobrowo                   WÓJT GMINY BOBROWO woj. kujawsko-pomorskie            OGŁASZA

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GMINY BOBROWO

Lp. Oznaczenie nieruchomości Rodzaj użytku Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego dł szenic okres trwania umowy do Przeznaczenie/ sposób zagospodarowania Termin przetargu
1. obręb: Bobrowo część działki nr 7714

KW TOI B100024821/8 ow. 0,1900 ha

RIVa – 0,1900 1,0 31.08.2025 rolnicze/ ogródek przydomowy 26 września 2022 r. godz. 10.00
2. obręb: Bobrowo działka nr 25611

KW TOIB/00031824/1 ow. 0,1026 ha

ŁV-O,1026 31.08.2025 rolnicze 26 września 2022 r. godz. 10.05
3. obręb: Bobrowo działka nr 258/28

KW TOI 8/0003182411 ow. 1,4819 ha

ŁV – 1 ,2219 w – 0,0700

LIV -0,1900

1,3 31.08.2025 rolnicze 26 września 2022 r. godz. 10.10
4. obręb: Bobrowo część działki nr 258/26

KW TOI B100031824/1 ow. 0,5300 ha

Rila – 0,3100 ha Rillb – 0,2200 ha 2,2 31.08.2025 rolnicze 26 września 2022 r. godz. 10.15
5. obręb: Bobrowo część działki nr 258/55

KW TOI B100026477/5 ow. 3,0699 ha

RIVa – 0,2854

RIVb – 1,7256 RV- 1,0305

PsiV – 0,0284

9,2 31.08.2025 rolnicze 26 września 2022 r. godz. 10.20
6. obręb: Brudzawy część działki nr 156/9

KW TOI B100024809/8 ow. 1,0843 ha

RIVa – 0,5056 Br-RlVa – 0,2987

S-RlVa – 0,2500 N – 0,0300

4,3 31.08.2023 rolnicze 26 września 2022 r. godz. 10.25
7. obręb: Chojno działka nr 4713

KW TOI B100004760/6 ow. 0,2900 ha

RIVa – 0,0200

RIVb – O, 1400

RV-O,1300

1,0 31.08.2025 rolnicze 26 września 2022 r. godz. 10.30
8. obręb: Grabówiec część działki nr 49/3

KW TOI B100024498/4 ow. 0,6246 ha

Rillb – 0,3786

RIVa – 0,2460

2,6 31.08.2023 rolnicze 26 września 2022 r. godz. 10.35
9. obręb: Kawki działka nr 86/8

KW TOI B100024513/6 ow. 2,6200 ha

RIVb – 0,9500 RV- 1,6700 5,5 31.08.2023 rolnicze 26 września 2022 r. godz. 10.40
10. obręb: Kruszyny Duże część działki nr 293/11

KW TOI B100024813/9 ow. 0,0020 ha

Bi – 0,0200 1,0 31.08.2025 rolnicze/ ogródek przydomowy 26 września 2022 r. godz. 10.45
11. obręb: Kruszyny Duże część działki nr 341/7

KW TOI 8/00024493/9 ow. 0,0913 ha

RV – 0,0030 1,0 31.08.2025 rolnicze/ ogródek przydomowy 26 września 2022 r. godz. 10.50
12. obręb: Kruszyny Duże część działki nr 341/7

KW TOI B100024493/9 ow. 0,0030 ha

RV – 0,0030 16,20 zł netto + vat/m-c 31.08.2025 umowa pod garaż czynsz z VAT 26 września 2022 r. godz. 10.55
13. obręb: Nieżywięć część działki nr 149/3

KW TOI B100024824/9 ow. 0,0312 ha

Rillb – 0,0312 1,0 31.08.2025 rolnicze/ ogródek przydomowy 26 września 2022 r. godz. 11.00
14. obręb: Nieżywięć część działki nr 149/3

KW TOI B100024824/9 ow. 0,0285 ha

Rillb – 0,0285 1,0 31.08.2025 rolnicze/ ogródek przydomowy 26 września 2022 r. godz. 11.05
15. obręb: Wichulec działka nr 2

KW TOI 8/0002453/8/7 ow. 1,8000 ha

ŁIV – 0,3000

ŁV- O, 1000

N – 1,3300

W-ŁIV – 0,0700

1,8 31.08.2025 rolnicze 26 września 2022 r. godz. 11.10

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W SALI NARAD W URZĘDZIE GMINY BOBROWO

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:

  1. brak zaległości wobec Gminy Bobrowo, w kwocie powyżej 500 zł, w płatności czynszu dzierżawnego, podatków lokalnych (nie dotyczy osób którym udzielono ulg w postaci odroczenia, rozłożenia na raty),
  2. okazanie dowodu tożsamości,
  3. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  4. złożenie pisemnego oświadczenia (w dniu przetargu) o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę z dokładnością do 0,1 dł pszenicy.

Czynsz będzie płatny jest w dwóch ratach tj. do dnia 15 marca i 15 września każdego roku trwania dzierżawy, w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej w ust. 1 przez krajową średnia cenę skupu pszenicy opublikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego. W przypadku nie zapłacenia czynszu w terminie dzierżawca zobowiązuje się do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Dzierżawca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania podatków.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Bobrowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

https://bobrowo.bip.net.pl/?a=7235

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 11.62 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: brodnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 3 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6020 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,06 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 21 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6010 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,11 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6008 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 1,02 ha

Powiat: mogileński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 10 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5959 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,58 ha

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5936 dzierżawa jeziora pow. 6,33 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-14

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5920 dzierżawa gruntu rolnego pow. 17,26 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu