Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-27
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.80 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5916 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,80 ha

Powiat:gliwicki
Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,80 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 201,oo PLN/rocznie/wadium brak//termin przetargu 27.09.2022 godz. 09:00

Na podstawie art. 38 i art. 40 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.),

ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sośnicowice, przeznaczonych do rolniczego użytkowania

 

Sośnicowice 23 sierpnia 2022r.

BURMISTRZ SOŚNICOWIC

na podstawie art. 38 i art. 40 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.),

ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sośnicowice, przeznaczonych do rolniczego użytkowania:

  1. działka nr 155/32 ark. 1 obręb Kozłów o powierzchni dzierżawy 0,3162 ha (RJVb, PsV), KW: GL 1G/00031600/9;
  2. działka nr 229/118 ark. 2 obręb Kozłów o powierzchni dzierżawy 0,4575 ha (RIVa, ŁV, Br-PsIV), KW GL 1G/00031581/9;
  3. działka nr 265/118 ark. 2 obręb Kozłów o powierzchni 2,0419 ha (RIVa, ŁV, W-ŁV), KW GL1G/00031377/6.

Wyżej wymienione nieruchomości zostaną wydzierżawione na okres 5 lat.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem faktycznym nieruchomości. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny:

  • za działkę nr 155/32 ark. 1 obręb Kozłów – wynosi 31,62 zł;
  • za działkę nr 229/118 ark. 2 obręb Kozłów – wynosi 45,75 zł;
  • za działkę nr 265/118 ark. 2 obręb Kozłów – wynosi 122,5 1 zł

Minimalna kwota postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego.

Czynsz dzierżawny uzyskany w przetargu będzie płatny z dołu w terminie do 15 września każdego roku na konto Wydzierżawiającego w Banku Spółdzielczym w Sośnicowicach na rachunek nr: 81-8460-0008-2001-0000-0909-0001.

Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczania czynszu dzierżawnego, podatku i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w budynku Rady Miejskiej w Sośnicowicach ul. Rynek 17 dnia 27 września 2022r.

  • na działkę nr 155/32 ark. 1 obręb Kozłów – o godzinie 9—;
  • na działkę nr 229/118 ark. 2 obręb Kozłów – o godzinie 9—;
  • na działkę nr 265/118 ark. 2 obręb Kozłów – o godzinie 9—.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach pok. 14 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tek: 1321 335-86-19.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, na tablicach ogłoszeń sołectw oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sośnicowice pod adresem: Sośnicowice.i-gmina.pl/.

https://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-na-dzierzawy-w-gminie-sosnicowice

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.80 ha
Województwo: śląskie
Powiat: gliwicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6558 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 10,58 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6556 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,74 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-16

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6548 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,85 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 15 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6469 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 15,24 ha

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-02-06

Dodano: 13 stycznia, 2024

O godzinie: 14:00

# 6468 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,82 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-11

Dodano: 6 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6425 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,92 ha

Powiat: wodzisławski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu