Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-15
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 20.35 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5915 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,35 ha

Powiat:bydgoski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnia dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 20,35 ha/ użytek ŁIII,ŁIV/ czynsz wywoławczy 3023,oo PLN/rocznie/wadium brak//termin przetargu 15.09.2022 godz. 09:30

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. DzU. z 2021 r.poz.1899 ze no.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu z przeprowadzania przetargów oraz rokowali na zbycie nieruchomości (t j. DzU.z 2014 poz.1490 ze zm.). Termin zagospodarowania nieruchomości — po rozstrzygnięciu przetargu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Wójt Gminy Sicienko ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Sicienko

Nieruchomość oznaczona nr ewid. 231/4 w obrębie Kruszyniee KW NR: BY1N/00015854/8

20,3500 ha

Do dzierżawy przeznaczono colą działkę Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako grunty łaki twwale : ŁIII o pow. 8.5600 ha, ŁIV o pow. 11,3400 ha lV o pow. 0,0600 ha i N o pow. 0,3900 ha.

Na cele rolne

3023,25 zł czynsz wywoławczy

rocznie do 3 lat

termin przetargu 15.09.2022 r. godz. 9.30

postąpienie 100,00 zł

Czyny dzierżawny plamy jest w terminie do 31 marea każdego roku. Dopuszcza się płatność czynszu w dwóch równych ratach w terminach 15 marca 115 września każdego roku. Minimalną wysokość opłaty za dzierżawa określa Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Sicienko z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie opiat z dzierżawę lokali użytkowych w obiektach komunalnych, oplat za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na dzialalność, pod garaże, opiat za dzierżawa gruntów rolnych oraz opiat za dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na umieszczenie reklam. zmienione Zarządzeniem Nr 87/2017, 202018. 107/2018 , 562020 i 64″2021 (treść zarządzeń dostępna na www.bip.sicienko.pl w zakladce Prawo lokalne- Zarządzenia Wójta). Dzierżawca oprócz czynszu obciążają kaszty podatku rolnego. Minimalne postąpienie wynosi 100,00 PLN ( słownie: sto złotych zero groszy). Przed przystąpieniem do przetargu nie wymaga się wpłaty wadium. Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2022 roku o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Sicienku pokój nr 7b, ui. Mrotecka 9 w Sielanko. Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. DzU. z 2021 r.poz.1899 ze no.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu z przeprowadzania przetargów oraz rokowali na zbycie nieruchomości (t j. DzU.z 2014 poz.1490 ze zm.). Termin zagospodarowania nieruchomości — po rozstrzygnięciu przetargu. Bliższych informacji o dzierżawach nieruchomości wymienionych w ogłoszeniu udziela Urząd Gminy w Sicienku. pokój nr 3, tel. 52 31 17 463

https://bip.sicienko.pl/?cid=750&bip_id=9819

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 20.35 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 3 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6020 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,06 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 21 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6010 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,11 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6008 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 1,02 ha

Powiat: mogileński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 10 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5959 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,58 ha

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5936 dzierżawa jeziora pow. 6,33 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-14

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5920 dzierżawa gruntu rolnego pow. 17,26 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu