Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-28
O godzinie: 10:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 6.73 ha
0
PLN

4 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5914 dzierżawa jeziora pow. 6,73 ha

Powiat:gliwicki
Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę jeziora/ pow. 6,73 ha/ użytek Ws jezioro gospodarka rybacka/ czynsz wywoławczy 1000,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo PLN do 21.09.2022/ termin przetargu 28.09.2022 godz. 10:00

Starosta Gliwicki OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Gierałtowice, obejmującej działkę:

nr 399/21 0 pow. 6,7339 ha, GLIG/00072167/O, obręb Przyszowice,

Uchwałą nr XXXIX/281/2021 z dnia 25 sierpnia 202 Ir. Rada Gminy Gierałtowice przyjęła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym przedmiotowy obszar posiadania oznaczenia: 11TW — Przeznaczenie podstawowe — tereny infrastruktury hydrotechnicznej, IKDA — tereny dróg publicznych – autostrada.

Nieruchomości powyższa zostanie wydzierżawiona na cele wędkarskie, na okres 3 lat.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:

1000 zł + VAT ( słownie tysiąc złotych 0/100)

Wartość minimalnego postąpienia: 10 zł

Przetarg odbedzie sie w dniu 28 września 2022r. o godzinie 1000, w budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, pokói 119.

Czynsz ustalony w wyniku licytacji jest płatny rocznie z góry.

Z warunkami umowy dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, pokój 010, w godzinach pracy Urzędu. Warunki umowy dzierżawy nie podlegają negocjacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w wysokości: 200 (słownie: dwieście złotych) w terminie do dnia 21 września 2022 r., na konto depozytowe Powiatu Gliwickiego:

nr 57 1560 1081 0000 9040 0005 2121.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na w/w konto.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w całości w ciągu trzech dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wniesienia wadium.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 1 7, pokój 010, tel. 32 332 66 30 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gliwicach, www.powiatgliwicki.pl. Starosta Gliwicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

 

z istotnych przyczyn.

https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/27054657

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.73 ha
Województwo: śląskie
Powiat: gliwicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-12-11

Dodano: 6 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6425 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,92 ha

Powiat: wodzisławski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-18

Dodano: 15 listopada, 2023

O godzinie: 11:00

# 6401 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,60 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-11-07

Dodano: 16 października, 2023

O godzinie: 09:00

# 6369 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,25 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-11-03

Dodano: 4 października, 2023

O godzinie: 11:00

# 6355 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,13 ha

Powiat: lubliniecki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-19

Dodano: 19 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6334 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,32 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6332 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,85 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu