Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-19
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 3.35 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5913 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,35 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 3,35 ha/ użytek RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 1500,oo PLN/rocznie/wadium 600,oo PLN do 15.09.2022//termin przetargu 19.09.2022 godz. 09:00

Na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia nr
1537/2022 Burmistrza Krotoszyna z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia oraz
ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy

 

 

Ogłoszenie
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej położonej w Chwaliszewie
Burmistrz Krotoszyna
na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia nr
1537/2022 Burmistrza Krotoszyna z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia oraz
ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn,
przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych na terenie Krotoszyna, Chwaliszewa,
Gorzupi, Roszek i Smoszewa
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 750,
o powierzchni 1,1200 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1R/00008627/1 położonej
w Chwaliszewie.
W skład nieruchomości wchodzą: grunty orne RIVa – 0,2700 ha oraz RV – 0,8500 ha
Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2022 roku o g. 9.00 w Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7, budynek A, pokój nr 41, w formie ustnej licytacji
wysokości rocznego czynszu dzierżawnego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium.
Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne muszą posiadać stosowne pełnomocnictwo
udzielone na piśmie, dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 200,00 zł (słownie:
dwieście złotych 00/100) i złożenie Oświadczenia przystępującego do przetargu.
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 15 września 2022 roku przelewem na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie o numerze 50 1090 1157 0000 0000 1501 5855.
Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na w/w rachunek bankowy.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie
na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylania się
uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu
przetargu.
Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich
obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich, które mogłyby uniemożliwić lub w jakikolwiek
sposób utrudniać wykonywanie przez Dzierżawcę jego uprawnień wynikających z umowy.

 

Ogłoszenie
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej położonej w Chwaliszewie
Burmistrz Krotoszyna
na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia nr
1537/2022 Burmistrza Krotoszyna z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia oraz
ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn,
przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych na terenie Krotoszyna, Chwaliszewa,
Gorzupi, Roszek i Smoszewa
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 750,
o powierzchni 1,1200 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1R/00008627/1 położonej
w Chwaliszewie.
W skład nieruchomości wchodzą: grunty orne RIVa – 0,2700 ha oraz RV – 0,8500 ha
Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2022 roku o g. 9.00 w Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7, budynek A, pokój nr 41, w formie ustnej licytacji
wysokości rocznego czynszu dzierżawnego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium.
Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne muszą posiadać stosowne pełnomocnictwo
udzielone na piśmie, dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 200,00 zł (słownie:
dwieście złotych 00/100) i złożenie Oświadczenia przystępującego do przetargu.
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 15 września 2022 roku przelewem na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie o numerze 50 1090 1157 0000 0000 1501 5855.
Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na w/w rachunek bankowy.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie
na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylania się
uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu
przetargu.
Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich
obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich, które mogłyby uniemożliwić lub w jakikolwiek
sposób utrudniać wykonywanie przez Dzierżawcę jego uprawnień wynikających z umowy.

Ogłoszenie
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej położonej w Chwaliszewie
Burmistrz Krotoszyna
na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia nr
1537/2022 Burmistrza Krotoszyna z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia oraz
ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn,
przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych na terenie Krotoszyna, Chwaliszewa,
Gorzupi, Roszek i Smoszewa
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 320,
o powierzchni 0,9400 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1R/00008627/1 położonej
w Chwaliszewie.
W skład nieruchomości wchodzą: grunty orne RIVa – 0,9400 ha.
Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2022 roku o g. 9.30 w Urzędzie Miejskim
w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7, budynek A, pokój nr 41, w formie ustnej licytacji
wysokości rocznego czynszu dzierżawnego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium.
Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne muszą posiadać stosowne pełnomocnictwo
udzielone na piśmie, dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 200,00 zł (słownie:
dwieście złotych 00/100) i złożenie Oświadczenia przystępującego do przetargu.
Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 15 września 2022 roku przelewem na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie o numerze 50 1090 1157 0000 0000 1501 5855.
Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na w/w rachunek bankowy.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie
na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylania się
uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu
przetargu.
Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich
obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich, które mogłyby uniemożliwić lub w jakikolwiek
sposób utrudniać wykonywanie przez Dzierżawcę jego uprawnień wynikających z umowy.

https://www.bip.um.krotoszyn.pl/m,4569,sprzedaz-gruntow-i-nieruchomosci-dzierzawy-najem.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.35 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 24 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6342 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,38 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-12

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6340 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,58 ha

Powiat: kolski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6337 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 74,62 ha

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-25

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6333 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6326 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 7,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6325 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu