Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-20
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 2.48 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5912 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,48 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 2,48 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy razem 352,oo PLN/rocznie/wadium brak//termin składania ofert 20.09.2022 godz. 15:00

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości (odrębnie na każdą miejscowość), w siedzibie Urzędu Gminy pokój 103 (sekretariat I piętro) w terminie do dnia 20.09.2022 r. do godz. 15:00.

Proponowana wysokość czynszu w q pszenicy wg. średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

W przypadku działek rolnych, które są obsiane, dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo żądania zwrotu poczynionych na zasiewy nakładów.

 

 

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE

 

Ogłasza I pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

 

 

Obręb Nr działki Pow. w ha W tym użytki w ha Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Proponowany czynsz dzierżawny
w q pszenicy (cena wywoławcza)
Termin dzierżawy w latach
Kłomnice 1042 0,65 R IVa- 0,36

RIVb- 0,29

„R”- tereny rolnicze 1,00 10
Pacierzów  162

 

 

 

127

0,76

 

 

 

1,07

ŁIV-0,39

ŁV-0,10

RV-1,04

 

R IIIb- 0,14

R IVa- 0,93

 

„R”- tereny rolnicze

 

 

 

„R”- tereny rolnicze

 

 

3,20

 

 

5

 

Proponowana wysokość czynszu w q pszenicy wg. średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

Termin dzierżawy jak wyżej.

W przypadku działek rolnych, które są obsiane, dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo żądania zwrotu poczynionych na zasiewy nakładów.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości…………………………(odrębnie na każdą miejscowość), w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice pokój 103(sekretariat I piętro) w terminie do dnia 20.09.2022 r. do godz. 15:00.

 

Oferta powinna zawierać następujące dane:

– imię i nazwisko i adres oferenta,

– data sporządzenia oferty,

– proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy,

– termin dzierżawy,

– przedmiot dzierżawy (nr działki, obręb),

– podpisaną klauzule RODO stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice. Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=744&x=2&y=2014&z=&n_id=7733

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.48 ha
Województwo: śląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-06-29

Dodano: 28 maja, 2023

O godzinie: 10:00

# 6199 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,41 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-06-16

Dodano: 20 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6190 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,98 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-06-09

Dodano: 15 maja, 2023

O godzinie: 12:00

# 6185 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 52,38 ha

Powiat: będziński

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-06-12

Dodano: 6 maja, 2023

O godzinie: 10:00

# 6175 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,65 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-05-30

Dodano: 30 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6171 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,24 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-05-24

Dodano: 23 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6162 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,26 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu