Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-20
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 2.48 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5912 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,48 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 2,48 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy razem 352,oo PLN/rocznie/wadium brak//termin składania ofert 20.09.2022 godz. 15:00

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości (odrębnie na każdą miejscowość), w siedzibie Urzędu Gminy pokój 103 (sekretariat I piętro) w terminie do dnia 20.09.2022 r. do godz. 15:00.

Proponowana wysokość czynszu w q pszenicy wg. średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

W przypadku działek rolnych, które są obsiane, dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo żądania zwrotu poczynionych na zasiewy nakładów.

 

 

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE

 

Ogłasza I pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

 

 

Obręb Nr działki Pow. w ha W tym użytki w ha Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Proponowany czynsz dzierżawny
w q pszenicy (cena wywoławcza)
Termin dzierżawy w latach
Kłomnice 1042 0,65 R IVa- 0,36

RIVb- 0,29

„R”- tereny rolnicze 1,00 10
Pacierzów  162

 

 

 

127

0,76

 

 

 

1,07

ŁIV-0,39

ŁV-0,10

RV-1,04

 

R IIIb- 0,14

R IVa- 0,93

 

„R”- tereny rolnicze

 

 

 

„R”- tereny rolnicze

 

 

3,20

 

 

5

 

Proponowana wysokość czynszu w q pszenicy wg. średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

Termin dzierżawy jak wyżej.

W przypadku działek rolnych, które są obsiane, dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo żądania zwrotu poczynionych na zasiewy nakładów.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości…………………………(odrębnie na każdą miejscowość), w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice pokój 103(sekretariat I piętro) w terminie do dnia 20.09.2022 r. do godz. 15:00.

 

Oferta powinna zawierać następujące dane:

– imię i nazwisko i adres oferenta,

– data sporządzenia oferty,

– proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy,

– termin dzierżawy,

– przedmiot dzierżawy (nr działki, obręb),

– podpisaną klauzule RODO stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice. Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=744&x=2&y=2014&z=&n_id=7733

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.48 ha
Województwo: śląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-10-12

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5931 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,08 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-27

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5916 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,80 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-28

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5914 dzierżawa jeziora pow. 6,73 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-05

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5898 sprzedaż gruntu leśnego pow. 11,87 ha

Powiat: lubliniecki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 29 lipca, 2022

O godzinie: 11:00

# 5847 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,73 ha

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 13 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5818 dzierżawa gruntu rolnego pow. 60,60 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu