Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-30
O godzinie: 09:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 8.90 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5907 dzierżawa jeziora pow. 8,90 ha

Powiat:bydgoski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 6-letnią dzierżawę jeziora/ pow. 8,90 ha/ użytek Ws jezioro gospodarka rybacka/ czynsz wywoławczy 1958,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin przetargu 30.09.2022 godz. 09:00

 

OGŁOSZENIE z dnia 30 sierpnia 2022 r.
Burmistrza Koronowa
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej
zbiornik wodny, położnej w obrębie Dziedzinek, gmina Koronowo wymienionej w wykazie z dnia
07.07.2022 r. do 28.07.2022 r., podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie,
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo oraz w Sołectwie Dziedzinek.
Przedmiotem dzierżawy jest:
Nieruchomość rolna położona w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim,
gminie Koronowo, obrębie Dziedzinek, stanowiąca działkę o nr ewid. 64/1 o powierzchni
8,9000 ha (w tym użytki WS – Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – 8,9000
ha), zapisana w KW BY1B/00067338/2 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Bydgoszczy.
Wywoławcza roczna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 1.958,00 zł.
Minimalne postąpienie: 20,00 zł.
Nie ustala się wadium.
Okres dzierżawy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2028 r.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień dzierżawa
gruntów rolnych zwolniona jest z podatku VAT.
Dla działki o nr ewid. 64/1 położonej w Dziedzinku nie ma aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz nie podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Działka o nr ewid. 64/1 ob. ewid. Dziedzinek nie jest położona
na obszarze rewitalizacji i nie została w stosunku do niej podjęta uchwała, o której mowa
w art. 8 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz nie jest położona na obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 Ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji.
Na przedmiotową działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503).
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1. Przybędą na przetarg w dniu 30 września 2022 r. o godzinie 900 i wypełnią prawidłowo
dokumenty wymagane przed rozpoczęciem licytacji.
2. Nie posiadają zobowiązań wobec Gminy Koronowo oraz zaległości podatkowych.
Przebieg przetargu:
Przetarg na dzierżawę odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godzinie 900 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 27.

 

http://www.bip.koronowo.pl/?cid=200&bip_id=14550

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.90 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-14

Dodano: 2 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6635 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 24,87 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 30 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6632 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,68 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6621 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,66 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-02

Dodano: 22 czerwca, 2024

O godzinie: 10:15

# 6620 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,29 ha

Powiat: toruński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-15

Dodano: 30 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6547 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,19 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6537 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 15,08 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu