Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 108.38 ha
0
PLN

5 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5894 dzierżawa gruntu rolnego pow. 108,38 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 67 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 108,38 ha/ użytek RIV,RV,ŁIII/ czynsz wywoławczy razem 55492,oo PLN/rocznie/wadium brak/ kaucja 55492,oo PLN płatna z góry przed podpisaniem umowy/termin przetargu 28.09.2022 godz. 10:00

Załącznik do zarządzenia Nr 348/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

 

                          z dnia 25 sierpnia 2022 r.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.):

OGŁASZA  PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

 na dzierżawę nieruchomości

LP. Oznaczenie nieruchomości  Powierzchnia nieruchomo-

ści

(ha)

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Informacja o dzierżawie Minimalna stawka dzierżawy w q pszenicy,  Zabezpieczenie należności 

wynikających z umowy

dzierżawy

Termin i zasady aktualizacji opłat za dzierżawę dla wszystkich

nieruchomości w

tabeli

1. Bielejewo dz. nr 123

 

bez KW

 

 

 

1,5400

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III a 0,2700

R IV a 0,5700

Ł III 0,6900

W 0,0100

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

 

przestrzennego z dnia 26 czerwca

 

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

10,96 q pszenicy rocznie

 

 

 

 

Kaucja w wysokości 2 rat czynszu wylicytowane go w przetargu

Czynsz płatny jest w gotówce. Cenę przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy

publikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego.    Czynsz dzierżawny płatny jest z dołu w 2 ratach :

– za I półrocze w terminie  do 15 października (okres dzierżawy:  styczeń-czerwiec)         wg cen pszenicy  w I półroczu,  – za II półrocze w

2. Brzostów dz. nr 211

 

bez KW

 

 

1,4400 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R V 1,4400

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta przeznaczona jest pod  tereny

aktywizacji gospodarczej, handlu, usług i rzemiosła – „AG/UH”.

Nieruchomość wykorzystywana na cele rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

4,32 q pszenicy rocznie

 

3.

Cerekwica dz. 204/4

KW

KZ1J/00032638/1

 

 

1,0000

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III b 0,7200

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

7,14 q pszenicy rocznie

 

R IV a 0,1800 ,            R V 0,1000                 2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze. terminie  do 15 marca (okres dzierżawy:                   lipiec-grudzień) wg cen pszenicy w II półroczu.

 

4. Cerekwica dz. 171

KW

KZ1J/00032638/1

 

 

 

2,7300

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R

IIIb 1,47

R IV a 1,26

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego z dnia 26 czerwca

 

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

19,32q pszenicy rocznie

5. Cerekwica dz. 203

 

bez KW

 

 

0,5100 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R III a 0,2500

R III b 0,1500

R  IVa 0,0600   R V 0,0500

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

4,21q pszenicy rocznie

6. Cerekwica dz. 204/1

 

KW

KZ1J/00032638/1

 

 

0,5000 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R III a 0,2100

R III b 0,1900

R IV a 0,0600  R V 0,0400

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

4,10q pszenicy rocznie

7. Cerekwica dz. 204/2

 

KW

KZ1J/00032638/1

 

1,0000 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R III a 0,1000

R III b 0,7100

R IV a 0,1400  R V 0,0500

Brak obowiązującego MPZP  dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

7,67q pszenicy rocznie

 

 

8.

Cerekwica dz. 204/5

KW

KZ1J/00032638/1

 

1,1000 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R III b 0,7200

R IV a 0,2700  R V 0,1100

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

7,71q pszenicy rocznie

9. Cerekwica dz. 204/6

KW

KZ1J/00032638/1

 

 

 

1,0600 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III b 0,6800

R IV a 0,3000

R V 0,0800

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

7,48q pszenicy rocznie

10. Cerekwica dz. 204/7

KW

KZ1J/00032638/1

 

0,9800 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R III b 0,5900

R IV a 0,3200  R V 0,0700

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

6,85 q pszenicy rocznie

11. Cerekwica dz. 204/8

KW

KZ1J/00032638/1

 

1,0000 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III b 0,5700

R IV a 0,3600  R V 0,0700

Brak obowiązującego MPZP  dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

6,93 q pszenicy rocznie

12. Cerekwica dz. 204/9

KW

KZ1J/00032638/1

 

1,0100 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III b 0,5400

R IV a 0,4200

R V 0,0500

 

 

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

6,99 q pszenicy rocznie

 

13. Cerekwica dz. 272/2

KW

KZ1J/00032638/1

 

1,0900 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R III b 0,4500

R IV a 0,6400

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

7,44 q pszenicy  rocznie

 

14.

Cerekwica dz. 272/3

KW

KZ1J/00032638/1

1,5600 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III b 1,0700

R IV a 0,4900

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

11,50 q pszenicy rocznie

15. Cerekwica dz. 272/4

KW

KZ1J/00032638/1

 

2,5800 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III b 2,0300

R IV a 0,5500

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

19,54 q pszenicy rocznie

16. Cerekwica dz. 272/1

KW

KZ1J/00032638/1

 

0,9400 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III b 0,8900

R IV a 0,0500

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

7,42 q pszenicy rocznie

17. Cerekwica dz. 204/3

KW

KZ1J/00032638/1

 

1,0600 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III b 0,8200

R IV a 0,1700  R V 0,0700

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

7,79 q pszenicy rocznie

 

 

18.

Cerekwica dz. 42

KW

KZ1J/00032743/0

 

 

1,0400

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R III a 0,8600

R IV a 0,1600  W 0,0200

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

9,58 q pszenicy rocznie

19. Gola dz. 306/1

KW

KZ1J/00027347/6

 

1,0165 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

RVI 1,0165

 

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na

okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

1,02 q pszenicy rocznie

20. Gola dz. 306/2

KW

KZ1J/00027347/6

 

3,9600 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R VI 2,9435 Ls 0,2500

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze i „ZL”- zalesione.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

3,96 q pszenicy rocznie

21. Gola dz. 489/3

KW 27346

 

 

 

8,9700 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów jako grunty orne

R IV a 2,3700

R V 1,8700

R VI 4,6000

B-R VI 0,1300

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

24,56 q pszenicy rocznie

22. Gola  część dz. 489/5

KW 27349

 

 

2,9600 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów jako grunty orne

R IV b 0,7000

R V 2,0200

R VI 0,2400

 

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dojazd przez działkę nr 489/4.

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

9,8 q pszenicy rocznie

 

23. Gola dz. 506

KW 27348

 

 

9,2900 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R III b 2,9800

R IV a 4,8200

R V  1,3200 N 0,1700

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

56,89 q pszenicy rocznie

 

24.

Góra dz. 138

KW 29347

 

1,1100 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako łąki trwałe

Ł III 1,1100

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako korytarz ekologiczny, łąki.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

7,77 q pszenicy rocznie

 

25.

Góra dz. 401

KW

KZ1J/00002031/7

 

 

0,2300

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

W 0,2300

 

 

 

 

 

Brak obowiązującego MPZP  dla tego terenu. W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca 2014 r. działka oznaczona jest jako tereny zieleni urządzonej.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

0,23 q pszenicy rocznie

26. Góra dz. 1/72

KW 28193

 

2,3300 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R IV a 1,4766

R IV b 0,4391

Ps IV 0,3669

W 0,0474

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

13,30 q pszenicy rocznie

27. Jaraczewo dz. 888

KW 21600

 

 

0,1270 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R IV a 0,1270

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

0,76 q pszenicy rocznie

 

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.
28. Jaraczewo dz.415

KW 21599

 

2,7880 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R V 0,3300

Ł V 2,4040 dr 0,0540

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

8,20 q pszenicy rocznie

 

29.

Jaraczewo dz. 922

KW 21599

 

0,2860 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R IV b 0,2180  R V 0,0680

W obowiązującym MPZP nieruchomość ta przeznaczona

jest pod  tereny budownictwa

mieszkaniowego jednorodzinnego

„6MN”. Nieruchomość wykorzystywana na cele rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

1,29 q pszenicy rocznie

30. Jaraczewo  dz. 413

KW 21599

 

 

1,5590

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

Ł V 1,4390

W 0,1200

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako korytarz ekologiczny.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

4,44 q pszenicy rocznie

31. Jaraczewo dz. 411/2

KW  21599

 

4,9740 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

Ł V 4,6170

W 0,3570

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako korytarz ekologiczny.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

14,21 q pszenicy rocznie

32. Łobez dz. 24

bez KW

0,3100 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R IV a 0,1300

R V 0,1800

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

1,32 q ż pszenicy rocznie

 

 

33.

Łowęcice dz. 131

KW 29345

 

1,2100 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R III a 0,3400

R III b 0,2800

R V 0,5700

W 0,0200

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

7,37 q pszenicy rocznie

 

34.

Łowęcice

Część dz. 228/6

KW 24245

 

3,3673 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R IV a 0,3173

Ł IV 0,7700

Ps IV 0,3500

Ps V 1,9000

W 0,0300

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 10

lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

14,35 q pszenicy rocznie

35. Łowęcice

Część dz. 228/6

KW 24245

 

0,0820 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

RVIa 0,0820

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

0,49 q pszenicy rocznie

 

36.

 

Panienka dz. 240/1

KW

21069

 

 

2,6400

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

K 2,6400

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

2,64 q pszenicy  rocznie

37. Rusko dz. 213

KW

KZ1J/00033348/8

 

0,9100 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III a 0,9100

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

Dzierżawa na okres do 2 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

9,10 q pszenicy rocznie

 

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

38. Rusko dz. 215/1

KW

KZ1J/00033348/8

 

0,1984 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III a 0,1984

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 2 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

1,98 q pszenicy rocznie

39. Rusko dz. 215/2

KW

KZ1J/00033348/8

 

 

0,3073 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III a 0,3073

 

 

 

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 2 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

3,07 q pszenicy rocznie

 

40.

Rusko

dz. 214/1

KW

KZ1J/00033348/8

 

 

0,1588 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III a 0,1588

 

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 2 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

1,59 q pszenicy rocznie

 

41.

Rusko dz. 214/2

KW

KZ1J/00033348/8

 

 

0,4412

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R III a 0,3712

R III b 0,0700

 

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 2 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

4,27 q pszenicy rocznie

 

42. Rusko dz. 206

KW

KZ1J/00001036/5

 

 

0,2900 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako nieużytki

N 0,2900

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „WS” – tereny wód powierzchniowych.

 

Dzierżawa na okres do 2 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

0,29 q pszenicy rocznie

 

43.

Rusko dz. 211

KW

KZ1J/00033348/8

 

 

0,4800

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R III a 0,1800

R III b 0,2700

R IV a 0,0300

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 2 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

4,14 q pszenicy rocznie

44. Rusko dz. 212

KW

KZ1J/00033348/8

 

 

0,3800 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R III a 0,1400

R III b 0,0100

R IV a 0,2300

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 2 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

2,86 q pszenicy rocznie

45. Rusko dz. 201

KW

KZ1J/00033348/8

 

1,0600 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R IIIb 0,8000

R IVa 0,2600

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

7,96 q pszenicy rocznie

 

46.

Strzyżewko dz. 111

KW 10781

 

0,4400 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III b 0,2400

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

3,15q pszenicy rocznie

 

R IV a 0,1700  Ł III 0,0300 2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

47. Strzyżewko dz. 41

KW 21859

 

 

1,4500

       Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty oznaczone w

ewidencji gruntów  jako grunty orne

R III b 0,0600             R IV a 1,3900

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

8,82 q pszenicy rocznie

 

48.

Strzyżewko dz. 82

KW 21859

 

0,6500  Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III b 0,2600

R IV a 0,3900

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

4,42 q pszenicy rocznie

49. Suchorzewko dz. 114

bez KW

 

1,4800

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III b 1,4800

 

 

 

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

11,84 q pszenicy rocznie

50. Suchorzewko dz. 129

KW

KZ1J/00021866/8

 

 

1,5800 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R III b 1,2800

R V 0,3000

Na części działki (pow. ok

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

11,14 q pszenicy rocznie

 

200m2) ustanowiona służebność przechodu i

przejazdu – wyłączona z uprawy.

51. Łowęcice dz. 174

KW 11945

0,3800 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

PsVI 0,1200, N 0,2600

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W planie

obowiązującym do 31.12.2003r.

nieruchomość ta przeznaczona

była pod tereny upraw polowych

– „RP” oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –

„13MN”. Nieruchomość wykorzystywana na cele rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

0,38 q pszenicy rocznie

 

52.

Nosków część

dz. 93/2

KW 21873

 

0,0556 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

RIVa 0,0556

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

0,33 q pszenicy rocznie

53. Cerekwica część

dz. 109/3

KW 21857

 

 

0,0574 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

PsIII 0,0574

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

0,40 q pszenicy rocznie

54. Gola  dz. 254/2

KW 21904

 

0,4260 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

RIVa 0,4260

 

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat

 

Czynsz dzierżawny w wysokości

2,56 q pszenicy rocznie

 

55. Rusko dz. 125/1

KW 27680

 

2,0000 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R IIIa 0,4883

R IIIb 0,0391

R V 1,4726

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

9,61 q pszenicy rocznie

56. Góra dz. 318/1

KW 28957

 

 

2,0000

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R IVa 2,0000

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

12,00 q pszenicy rocznie

 

57.

Góra dz. 387/6

KW 23325

 

0,3800 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R V 0,3800

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

1,14 q pszenicy rocznie

58. Łobez dz. 164/4

KW

29302

 

0,2500 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R V 0,2500

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

0,75 q pszenicy rocznie

59. Łobzowiec dz. 16

KW

24244

 

0,2400 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

Ps IV 0,2400

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

1,44 q pszenicy rocznie

 

jako „R” – tereny rolnicze.

 

60. Strzyżewko dz. 105

KW

KZ1J/00034250/1

 

0,1000 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty pod

wodami

Ws 0,1000

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W planie

obowiązującym do 31.12.2003r.

nieruchomość ta przeznaczona była pod tereny zabudowy zagrodowej – „1MR/MN”.

Nieruchomość wykorzystywana na cele rolnicze.

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

0,10 q pszenicy rocznie

61. Gola

Część dz. 489/1, część dz. 489/4

KW

22011, 22013

 

5,2665 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne

R VI 2,1435

R V 2,6430

R IVb 0,4800

 

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

12,47 q pszenicy rocznie

62 Gola

Część Dz. 489/5

KW 27349

 

 

 

 

2,9600 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne: RVI 0,2400

RIVb 0,7000

RV 2,0200

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

Dojazd przez działkę 489/4.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

9,8 q pszenicy rocznie

63. Gola dz. 489/3

KW 27346

 

8,9700 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R VI 4,6000

Br-R VI 0,1300

R V 1,8700

R IVa 2,3700

 

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

24,56 q pszenicy rocznie

 

64. Jaraczewo dz. 421/1

KW 27680

 

3,2200 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty orne R V 2,5760

Lz-RV 0,6440

 

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

8,37 q pszenicy rocznie

64. Łobez dz. 33/1

 

0,5200 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako grunty pod

wodami

W 0,0600

Ws 0,4600

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako WS- teren wód

powierzchniowych.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

0,52 q pszenicy rocznie

65. Gola dz. 46

KW 21879

 

0,4800  

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako łąki trwałe

Ł IV 0,4800

 

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu. W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze, korytarz ekologiczny.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

2,88 q pszenicy rocznie

66. Bielejewo dz. 88

KW  21872

0,5300 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty

oznaczone w ewidencji

gruntów  jako łąki trwałe

Ł III 0,5300

 

Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze, korytarz ekologiczny.

 

Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

3,71 q pszenicy rocznie

67. Łowęcice dz. 241

KW

1,9100 Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty oznaczone w ewidencji Brak obowiązującego MPZP dla tego terenu.  W studium uwarunkowań i kierunków Dzierżawa na okres do 5 lat Czynsz dzierżawny w wysokości

14,07 q

KZ1J/00011945/3 gruntów  jako grunty orne

i łąki trwałe

RIIIa 0,5700

RIVa 0,8100

ŁIII 0,5300

zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 czerwca

2014 r. działka oznaczona jest jako „R” – tereny rolnicze, korytarz ekologiczny.

pszenicy

rocznie

Zwolniono z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9  ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. ( t.j. Dz. U. z 2022r., , poz. 931 ze zm.).

Nieruchomości nie są obciążone prawem na rzecz osób trzecich.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywieszono 01.08.2022r.

Przetarg na wszystkie działki odbędzie się dnia 28 września 2022 r. siedzibie Urzędu Gminy Jaraczewie, ul. Jarocińska 1 – sali sesyjnej. Rozpoczęcie przetargu o godz. 10.00. Godziny licytacji poszczególnych nieruchomości:

godz. 10:00 – licytacja pozycji z tabeli od nr 1 do nr 12 godz. 10:30 – licytacja pozycji z tabeli od nr 13 do nr 25 godz. 11:00 – licytacja pozycji z tabeli od nr 26 do nr 38

godz. 11:30 – licytacja pozycji z tabeli  od nr 39 do nr 50

godz. 12.00 – licytacja pozycji z tabeli od nr 51 do nr 67

 

Wysokość czynszu dzierżawnego będzie wynikiem przetargu!!!

 

  1. Zawarcie umowy dzierżawy będzie uzależnione od wpłacenia przez wyłonionego w drodze przetargu kandydata na dzierżawcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu dzierżawy nieruchomości przysługujących Wydzierżawiającemu. Po wygaśnięciu umowy dzierżawy kaucja podlega zwrotowi. Kwotę kaucji w wysokości 2 rat czynszu wylicytowanego w przetargu winna być wpłacona w pieniądzu najpóźniej do dnia zawarcia umowy na rachunek bankowy Gminy Jaraczewo. Wysokość kaucji w pieniądzu zostanie wyliczona na podstawie aktualnej średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022r., publikowanej przez GUS.
  2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub ich pełnomocnicy oraz osoby prawne działające przez ustanowionych w tym celu pełnomocników, spełniające wyżej określone warunki;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej należy okazać dowód tożsamości lub w przypadku pełnomocnika notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy okazać aktualny wypis z właściwego rejestru oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot lub w przypadku pełnomocnika notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że winno być ono określone w q pszenicy i nie może być niższe niż 0,15 q pszenicy. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jedynym czynnikiem decydującym o wyborze oferenta jest najkorzystniejsza cena, jaką zaoferuje w przetargu. Wylicytowana cena nie podlega negocjacjom.
  2. Burmistrz Miasta i Gminy jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia stosownej umowy dzierżawy.
  3. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy może odstąpić od zawarcia umowy.
  4. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym należnego podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Koszty ewentualnych wypisów i wyrysów oraz okazania, na żądanie dzierżawcy, granic działki w terenie, ponosi dzierżawca.
  6. Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

https://jaraczewo.bip.net.pl/?a=4922

 

[/FMP]

Szczegóły

Powierzchnia: 108.38 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: jarociński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6544 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 13 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6527 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,57 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu