Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-07
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 3.82 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5892 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,82 ha

Powiat:bydgoski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 3,82 ha/ mpz budowa farmy pv/czynsz wywoławczy 40000,oo PLN netto/ rocznie/ pierwsze 2 lata 10% czynszu/wadium  4000,oo PLN do 31.08.2022/ termin przetargu 07.09.2022 godz. 11:00

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka

działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),  stosownie do zarządzenia nr 36/22 z dnia 28 lipca  2022 r., znak: RO.I.0050.36.2022, informuję o organizowanym  przetargu ustnym nieograniczonym na  dzierżawę nieruchomości, położonej  w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Wielka,  w gminie Nowa Wieś Wielka, stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

(wieś, nr działki, nr księgi wieczystej)

Powierzchnia w ha

 

Przeznaczenie  nieruchomości Cena wywoławcza czynszu   dzierżawnego
w skali  roku, po uruchomieniu produkcji energii 
netto w zł,
Wysokość

wadium

w zł

Wysokość pierwszego postąpienia

w zł

1. Dąbrowa Wielka

Dz. nr 28/2 i 30/9

KW Nr  BY1B/00064640/1

          3,8256 ha Pod budowę i eksploatację

farmy fotowoltaicznej

40.000,00 zł

Czynsz płatny miesięcznie lub kwartale zgodnie z uzgodnieniami  między stronami,  na odstawie otrzymywanych  faktur

z tym, że kwota czynszu dzierżawnego do chwili uruchomienia produkcji będzie wynosiła 10 % wylicytowanej kwoty   lecz nie dłużej niż 2 dwa lata od dnia obowiązywania umowy

4.000,00 zł 500,00 zł

 

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2022 r. od godz. 11°° w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ulicy Ogrodowej 2, w Nowej Wsi Wielkiej.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w określonej wyżej wysokości, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka: Bank Spółdzielczy
    w Bydgoszczy Oddział Złotniki Kujawskie, Nr 51 8142 1059 0616 3378 2000 0001,

    do dnia 31 sierpnia 2022 r.

III. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w pkt. II.

  1. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
  2. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy, po uprzednim 21 dniowym powiadomieniu o ostatecznym terminie podpisania umowy.
  3. Umowa dzierżawy możliwa do zawarcia na okres do lat dwudziestu dziewięciu.

VII. Informację o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,
ul. Ogrodowa 2, pokój  3 i 4, w godzinach pracy Urzędu, lub pod numerem telefonu 52 320 68 44 lub 52 320 68 43.

VIII. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 4 sierpnia 2022 r. do  31 sierpnia 2022 r.
w siedzibie tut. Urzędu Gminy, sołectwie położenia nieruchomości oraz informacja o przetargu opublikowana jest na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl. – Urząd Gminy – Nieruchomości – Informacje o przetargach dotyczących nieruchomości.

http://bip.nowawieswielka.pl/artykul/112/784/wojt-gminy-nowa-wies-wielka-informuje-o-organizowanym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-nieruchomosci-polozonej-w-obrebie-ewidencyjnym-dabrowa-wielka

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.82 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-15

Dodano: 30 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6547 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,19 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6537 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 15,08 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-25

Dodano: 29 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6519 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,00 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 19 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6512 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,02 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-05

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6508 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,58 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6496 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 22,45 ha

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu