Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-14
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 15.06 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5889 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,06 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 27 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 15,06 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy razem 10524,oo PLN/rocznie/wadium 1070,oo PLN do 09.09.2022/ termin przetargu 14.09.2022 godz. 10:00

Kłecko, dnia 9 sierpnia 2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1899 ze zmianami),

Burmistrz Gminy Kłecko ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

na dzierżawę następujących gruntów stanowiących własność Gminy Kłecko:

 

Lp. Położenie nieruchomośc i – obręb ewidencyjny Oznaczenie nieruchomości 

wg. ewidencji gruntów

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości Przeznaczenie oraz sposób  i termin zagospodarowania nieruchomości  

Forma dzierżawy

Cena wywoławcz

a

Wysokość wadium  i terminy wnoszenia Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, terminy wnoszenia 

i zasady aktualizacji opłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Kłecko Działka nr 39 PO1G/00036312/6 0,1051 ha Działka zlokalizowana    w rejonie ul. Majdany

w Kłecku, bez dostępu do drogi.

(RV 0,1051 ha)

 

Dzierżawa na cele upraw rolnych.

Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy.

W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

32,00 zł

(minimalne postąpienie

3,00 zł)

3,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

2. Kłecko Działka nr 43 PO1G/00035969/9 0,2377 ha Działka zlokalizowana przy ul. Majdany         w Kłecku

(RV 0,2377 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych.

Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy.

W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

72,00 zł

(minimalne postąpienie

7,00 zł)

7,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

3. Kłecko Działka nr 51 Bez oznaczenia 0,4697 ha Działka zlokalizowana przy ul. Majdany         w Kłecku

(RV 0,4697 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych.

Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy.

W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

141,00 zł

(minimalne postąpienie

14,00 zł)

14,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

 

4. Kłecko Działka nr 53 PO1G/00036436/1 0,1427 ha Działka zlokalizowana przy ul. Majdany         w Kłecku

(RV 0,1427 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych.

Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy.

W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

43,00 zł

(minimalne postąpienie

4,00 zł)

4,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

5. Kłecko Działka nr 318/1 Bez oznaczenia 0,0534 ha Działka zlokalizowana przy ul. Kościelnej       w Kłecku

(RIIIa 0,0534 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych.

 

Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy

W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

43,00 zł

(minimalne postąpienie

4,00 zł)

4,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

6. Kłecko Działka nr 418 PO1G/00036433/0 0,2193 ha Działka zlokalizowana przy ul. Ustronie w Kłecku

(RII 0,2193 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

176,00 zł

(minimalne postąpienie

18,00 zł)

18,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

7. Kłecko Działka nr 428 PO1G/00084723/1 0,4720 ha Działka zlokalizowana przy ul. Ustronie w Kłecku

(RIVb 0,4720 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

236,00 zł

(minimalne postąpienie

24,00 zł)

24,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

8. Kłecko Działka nr 432 PO1G/00035972/3 1,1346 ha Działka zlokalizowana przy ul. Ustronie w Kłecku

(W 0,0697 ha, RIVb

0,4751 ha, ŁIV 0,0886 ha,

RII 0,1374 ha, RIVa 0,3638 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

588,00 zł

(minimalne postąpienie

59,00 zł)

59,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

 

9. Kłecko Działka nr 489 PO1G/00037297/1 0,1360 ha Działka zlokalizowana w

Kłecku

(RV 0,1360 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

41,00 zł

(minimalne postąpienie

4,00 zł)

4,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

10. Kłecko Działka nr 490 PO1G/00032652/3 0,1707 ha Działka  zlokalizowana    w Kłecku. Teren

rekreacyjny, zadrzewiony i zakrzewiony, wymagający uporządkowania.

Dzierżawa na cele rekreacyjnowypoczynkowe i sportowe.

Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy.

W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

3.414,00

(minimalne postąpienie

341,00 zł)

341,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu, która podlega corocznej waloryzacji + obowiązująca stawka podatku

VAT 23%. Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych do 15.03 i do 15.09 każdego roku

11. Kłecko Działka nr 491 PO1G/00032652/3 0,3579 ha Działka zlokalizowana w

Kłecku

(RV 0,3579 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

108,00 zł

(minimalne postąpienie

11,00 zł)

11,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

12. Kłecko Działka nr 496 PO1G/00032649/9 0,2846 ha Działka zlokalizowana w Kłecku.

(RV 0,2846 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

86,00 zł

(minimalne postąpienie

9,00 zł)

9,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

13. Kłecko Działka nr 500 PO1G/00037298/8 0,1930 ha Działka zlokalizowana w Kłecku.

(RV 0,1930 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

58,00 zł

(minimalne postąpienie

6,00 zł)

6,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

 

14. Kłecko Działka nr 512 PO1G/00037299/5 0,1415 ha Działka zlokalizowana w Kłecku.

(RV 0,1415 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

43,00 zł

(minimalne postąpienie

4,00 zł)

4,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

15. Kłecko Działka nr 534 PO1G/00037260/3 0,6328 ha Działka zlokalizowana w Kłecku.

(RV 0,6328 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

190,00 zł

(minimalne postąpienie

19,00 zł)

19,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

16. Kłecko Działka nr 617 PO1G/00002625/6 2,6928 ha Działka zlokalizowana przy ul. Spacerowej w Kłecku

(RV 1,9248 ha,          RVI 0,7680 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych.

Termin zagospodarowania –                  zgodnie z umową dzierżawy

W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

808,00

(minimalne postąpienie

81,00 zł)

81,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

17. Kłecko 714 PO1G/00081095/8 3,1213 ha Działka zlokalizowana w

Kłecku (W-RIVb 0,0350 ha,  RIVb 3.0863 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

1.551,00

(minimalne postąpienie

155,00 zł)

155,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

18. Charbowo 36 PO1G/00021538/8 0,2000 ha Działka zlokalizowana    w Charbowie. Na działce znajduje się staw.

(N 0,2000 ha)

Dzierżawa na cele rolnicze – grunty pod stawami,  w celu zagospodarowania znajdującego

 

się na nieruchomości stawu      (z możliwością hodowli ryb) oraz

użytkowania i utrzymania terenu  w należytym porządku. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy

W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

120,00 zł

(minimalne postąpienie

12,00 zł)

12,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

 

19. Dębnica 152 (część) PO1G/00063778/8 0,0800 ha Działka zlokalizowana    w Dębnicy

(RIIIb 0,0800 ha)

 Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

64,00 zł

(minimalne postąpienie

6,00 zł)

6,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

20. Dębnica 152 (część) PO1G/00063778/8 0,0800 ha Działka zlokalizowana    w Dębnicy

(Br-RIIIb 0,0800 ha)

 Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

64,00 zł

(minimalne postąpienie

6,00 zł)

6,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

21. Działyń 8/23 (część) PO1G/00042125/3 1,3811 ha Działka zlokalizowana    w Działyniu

(RIIIb 0,3300s ha, RIVb

0,0100 ha, RIVa 1.0411 ha)

 

Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy

W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

552,00 zł

(minimalne postąpienie

55,00 zł)

55,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

22. Komorowo 33/4 (część) PO1G/00038643/9 0,3100 ha Działka zlokalizowana    w Komorowie

(RIIIa 0,2500 ha,         ŁIV 0,0600 ha)

 

Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy

W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

230,00 zł

(minimalne postąpienie

23,00 zł)

23,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

23. Komorowo 33/4 (część) PO1G/00038643/9 2,2000 ha Działka zlokalizowana    w Komorowie

(RIIIa 0,9200 ha,         ŁIV 0,2500 ha)

 

Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy

W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

861,00 zł

(minimalne postąpienie

86,00 zł)

86,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

24. Komorowo Działka nr 73/2 (część) PO1G/00021540/5 0,1000 ha Działka zlokalizowana    w Komorowie. Na działce znajduje się staw. Dzierżawa na cele rolnicze – grunty pod stawami,  w celu

zagospodarowania znajdującego

się na nieruchomości stawu      (z możliwością hodowli ryb) oraz

użytkowania i utrzymania terenu  w należytym porządku. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy

W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

60,00 zł

(minimalne postąpienie

6,00 zł)

6,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

25. Michalcza Działka nr 49 PO1G/00021535/7 0,2300 ha Działka zlokalizowana    w Michalczy. Nieużytki –

N 0,0800 ha, Pastwiska –

PsIV 0,1500 ha

 

Dzierżawa na cele upraw rolnych.

Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy.

W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

75,00 zł

(minimalne postąpienie

8,00 zł)

8,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

 

26. Michalcza Działka nr 51/2 PO1G/00021536/4 0,1900 ha Działka zlokalizowana    w Michalczy

(Br-RIVa 0,1370 ha,

Grunty orne – RIVa 0,0530 ha)

 

Dzierżawa na cele upraw rolnych.

Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy.

W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

95,00 zł

(minimalne postąpienie

10,00 zł)

10,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

 

27. Michalcza Działka nr 55/1 PO1G/00021536/4 1,6148 ha Działka zlokalizowana w

Michalczy (N 0,0700 ha,

RIVa 1,5448 ha)

Dzierżawa na cele upraw rolnych. Termin zagospodarowania – zgodnie z umową dzierżawy W trybie przetargu,

dzierżawa na okres do 3 lat

773,00 zł

(minimalne postąpienie

77,00 zł)

77,00 zł

 

należy wnosić do 9.09.2022 r.

Obowiązuje cena uzyskana w przetargu (zwolniona od  podatku VAT), która podlega corocznej waloryzacji.

Terminy wnoszenia: w dwóch ratach, płatnych  do 15.03 i do 15.09 każdego roku

 

   Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2022 r., o godz. 1000 w Urzędzie  Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Wadium należy wnosić w formie pieniężnej, na konto Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko BS o/Kłecko 49 9065 0006 0070 0700 0130 0002, z takim wyprzedzeniem, aby nie później niż trzy dni robocze przed przetargiem, tj. w dniu 9 września 2022 r. znajdowało się na koncie. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Kłecko. W tytule przelewu należy podać: Wadium – dzierżawa działka nr…., miejscowość (odpowiednio dla danej nieruchomości), tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy. Uczestnikom przetargu zwraca się wadium, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane  są przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość,
  • osoby prawne – odpis z właściwego rejestru oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej, pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.

Przetarg na daną nieruchomość jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie minimalne zostało określone, dla poszczególnych nieruchomości, w powyższej tabeli.

Dzierżawca przyjmuje nieruchomość w dzierżawę w stanie istniejącym.

Burmistrz Gminy Kłecko zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, pokój nr 4, II piętro, tel. (061) 427 01

25 wew. 304.

 

 

 

Burmistrz Gminy Kłecko

/-/ Adam Serwatka

 

http://bip.klecko.pl/klecko/bip/gospodarka-nieruchomosciami/oferty-dzierzawy-nieruchomosci/dzierzawy-2022-r/ogloszenia-o-przetargach-na-dzierzawe-nieruchomo%C5%9Bci-2022.html?pid=5590

 

Szczegóły

Powierzchnia: 15.06 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-01-10

Dodano: 7 grudnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6429 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,37 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-04

Dodano: 7 grudnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6427 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,98 ha

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-04

Dodano: 6 grudnia, 2023

O godzinie: 14:00

# 6426 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,85 ha

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-12-29

Dodano: 6 grudnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6424 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,88 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-12-06

Dodano: 30 listopada, 2023

O godzinie: 09:00

# 6418 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 49,67 ha

Powiat: szamotulski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-12-07

Dodano: 29 listopada, 2023

O godzinie: 15:00

# 6416 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 161,56 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu