Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-07
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.00 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5874 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,00 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,00 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 215,oo PLN/rocznie/wadium 30,oo PLN do 02.09.2022/ termin przetargu 07.09.2022 godz. 09:00

O G Ł O S Z E N I E

 

     Burmistrz  Dukli  o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla .

 

Przedmiotem dzierżawy jest:

 

 część działki nr 6/297 ( teren obejmujący południowo-zachodnią część działki)  o powierzchni  2,00 ha , położona w Dukli,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00074882/8 ,

   cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  215,00 zł  rocznie ,

   wysokość wadium – 30,00 zł ,

 

                        Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod uprawę rolną.

Czynsz dzierżawny  ustalony w drodze przetargu zwolniony jest z podatku VAT od towarów i usług .

Począwszy od 2023 roku czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

Umowa dzierżawna zostanie zawarta na  czas nieokreślony.

 

Przetarg odbędzie się dnia 7 września 2022 r. o godz.900 w sali nr 304 znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli . W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne , jeżeli wpłacą wadium w ustalonej wysokości  .

 

Wadium w pieniądzu w określonej wyżej  wysokości z podaniem numeru ewidencyjnego i położenia działki  należy wpłacić do dnia 2 września 2022 r. na konto nr: 13 1130 1105 0005 2141 2520 0038 Bank Gospodarstwa Krajowego. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla. .

Wpłacone wadium zostanie :

– zwrócone  osobie  , która nie wygrała przetargu niezwłocznie po przetargu ,

– zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego osobie , która wygra przetarg .

Jednocześnie informuję , że nie podpisanie umowy dzierżawnej w ustalonym terminie , pomimo wygrania przetargu powoduje utratę wpłaconego wadium.

Burmistrz  Dukli  może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia z ważnych przyczyn.

 

Dukla , dnia  5 sierpnia  2022 r.

http://bip.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-11-9086

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.00 ha
Województwo: podkarpackie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:20

# 6554 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6553 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,96 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6551 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,11 ha

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-03

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 08:30

# 6533 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,10 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-17

Dodano: 15 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6532 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,61 ha

Powiat: jasielski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu