Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-24
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.49 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5873 dzierżawa gruntu leśnego pow. 1,49 ha

Powiat:górowski
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu leśnego i stawu/ pow. 1,49 ha/ użytek LsIII, Ws/ czynsz wywoławczy 344,oo PLN/rocznie/wadium 40,oo PLN do 18.08.2022/ termin przetargu 24.08.2022 godz. 10:00

BURMISTRZ GÓRY                          Góra, dnia 19 lipca 2022 r.

 1. Adama Mickiewicza 1

         56-200 Góra

GN.6845.36.2021                  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021  r. poz. 2213)

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na wydzierżawienie nieruchomości na okres 3 lat

 

Część nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Polanowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr:

 • 69/4 o powierzchni 1,4900 ha, sklasyfikowanej jako: LsIII (1,3300 ha) oraz Ws
  (0,1600 ha)
  dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi
  księgę wieczystą nr LE1G/00076327/2.

 

W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Góry
działka nr 69/4 znajduje się w jednostce bilansowej ZL,
dla której ustala się przeznaczenie na tereny lasów oraz
w jednostce bilansowej N, dla której ustala się przeznaczenie
na tereny nieużytków.
Działka posiada dostęp do drogi.

 

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny ustalony został
w wysokości: 2,79q pszenicy – za tereny lasów i 64,00 zł –
za staw.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Spraw Komunalnych – pokój 108, tel. (65) 544 36 31.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 SIERPNIA 2022 R. O GODZ. 1030 W POK. 108
W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.

Wadium w kwocie 40,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2022 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pokój 24 bądź na konto Urzędu –

PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg na działkę
nr 69/4”

Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2022, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

https://bip.gora.com.pl/233-przetargi.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.49 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: górowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6339 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,81 ha

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6338 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 383,10 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-13

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6319 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,38 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-03

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6317 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 24,79 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6315 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6298 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu