Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-07
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 3.84 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5854 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,84 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 3,84 ha/ użytek RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 6270,oo PLN/rocznie /wadium razem 360,oo PLN do 01.09.2022/ termin przetargu 07.09.2022 godz. 09:00

WÓJT GMINY KOŁACZKOWO

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie

w dzierżawę nieruchomości będących

własnością Gminy Kołaczkowo

 

 

Oznaczenie

nieruchomości

Obręb Bieganowo Sokolniki Gałęzewice
Numer działki 72 249/7 13
Księga

Wieczysta

PO1F/00015272/9 PO1F/00023427/0 PO1F/00015271/2
Powierzchnia nieruchomości /ha/ 1,2300 0,4855 2,1300
Opis nieruchomości Grunty orne (RIVa 0.4200), Pastwiska (PsIV 0.5500),

Pastwiska (PsV 0.1600),

Lasy (LsIV 0.1000)

Grunty orne (RIVa 0.4855) Grunty orne (RIVb 0.5400), Grunty orne (RV 0.9300), Grunty orne (RVI 0.5500), Pastwiska (PsVI 0.1100)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Brak planu zagospodarowania przestrzennego Brak planu zagospodarowania przestrzennego Brak planu zagospodarowania przestrzennego
Termin zagospodarowania

nieruchomości

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat Dzierżawa gruntu na okres 3 lat Dzierżawa gruntu na okres 3 lat
Cena wywoławcza 19,27 q 8,39 q 28,87 q
Termin wnoszenia opłat Płatne do 30 września

każdego roku

Płatne do 30 września

każdego roku

Płatne do 30 września

każdego roku

Termin i miejsce przetargu 07.09.2022, godz. 9.30

Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Kołaczkowie

07.09.2022, godz. 10.00

Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Kołaczkowie

07.09.2022, godz. 10.30

Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Kołaczkowie

Wysokość wadium 120,00 zł 60,00 zł 180,00 zł
Obciążenia i zobowiązania  brak  brak  brak

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości określonej dla konkretnej nieruchomości w powyższej tabeli, na konto Urzędu Gminy nr 36 9681 0002 1100 0143 0011 0353 w terminie do 01.09.2022 r. Osoba wpłacająca wadium zobowiązana jest do podania numeru działki w tytule przelewu. Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium.
  2. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej wzięcie w dzierżawę nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wójt Gminy Kołaczkowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kołaczkowie oraz opublikowane na stronie bip.kolaczkowo.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (061) 438 03 42 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie (pokój nr 31).

 

Wójt Gminy Kołaczkowo

/-/ Teresa Waszak

https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/641891/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_oddanie_w_dzi

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.84 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: wrzesiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 2 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5985 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 31,2 ha

Powiat: słupecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu