Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-09
O godzinie: 08:00
Powierzchnia: 6.69 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5850 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,69 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 6,69 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy razem 3276,oo PLN/rocznie /wadium razem 400,oo PLN do 09.08.2022 godz. 07:30 w gotówce w kasie/ termin przetargu 09.08.2022 godz. 08:00

[

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa na okres do lat trzech

Wiśniowa, dnia 18.07.2022r.

 

P.6845.4.2022

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2021r. poz. 1899)

 

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

 PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowana okres do lat trzech

 

miejscowość KW Nr

działki

Pow.

Działek

ha.

Opis Cena

Wywoławcza

Czynsz roczny

Wadium

zł.

Wiśniowa RZ1S/000
55793/6
część działki

867/19

6,00 Działka rolna przeznaczona do wydzierżawienia na okres do lat trzech. Klasa gruntu RIIIa,RIIIb. 3.000,00 zł. 300,00
Kozłówek RZ1S/000
21321/0
176/1 0,29 Działka rolna przeznaczona do wydzierżawienia na okres do lat trzech.
Klasa gruntu RIIIb, RIVa.
116,00 zł. 50,00
Kozłówek RZ1S/000
32296/5
część działki5/6 0,40 Działka rolna przeznaczona do wydzierżawienia na okres do lat trzech. Klasa gruntu PsV. 160,00 zł. 50,00

 

 

 

Przetarg na wydzierżawienie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2022r. w Urzędzie Gminy w Wiśniowej pokój nr 8a.

 

  • godz. 8:00 – Wiśniowa
  • godz. 8:30 – Kozłówek 176/1
  • godz. 9:00 – Kozłówek 5/6

 

 

Kandydaci na nabywców zobowiązani są przed przetargiem do zapoznania się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

 

Wadium ww. wysokości należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Gminy w Wiśniowej najpóźniej w dniu 09 sierpnia; pół godziny wcześniej przed rozpoczęciem przetargu na poszczególne działki.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników  jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie wysokość czynszu dzierżawnego.

Osoba ustalona kandydatem na wydzierżawienie nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia Umowy dzierżawy.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informuje się:

Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem prawnym i granicami nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Szczegółowej informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 0172775062, wew. 36.

 

Wójt

Marcin Kut

 

 

Wiśniowa, dnia 18.07.2022r.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń

w dniach 25.07.2022r. do 08.08.2022r./włącznie/: na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa, w 13 sołectwach,
oraz ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej

 

https://wisniowa.bip.gov.pl/sprzedaz-nieruchomosci-i-mienia-dzierzawa/publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-wydzierzawienie-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-wisniowa-na-okres-do-lat-trzech.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.69 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: strzyżowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-05

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6495 Sprzedaż gruntu leśnego, pow. 8,61 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-02-09

Dodano: 2 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6489 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 228,15 ha

Powiat: bieszczadzki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-02-15

Dodano: 21 stycznia, 2024

O godzinie: 09:15

# 6476 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 1,86 ha

Powiat: strzyżowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-02-12

Dodano: 16 stycznia, 2024

O godzinie: 15:00

# 6472 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,16 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-02-13

Dodano: 10 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6465 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,90 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 20 grudnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6442 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,88 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu