Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-24
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 30.68 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5848 dzierżawa gruntu rolnego pow. 30,68 ha

Powiat:wąbrzeski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 19 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 30,68 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy razem 18886,oo PLN/rocznie /wadium 18886,oo PLN do 22.08.2022/ termin przetargu 24.08.2022 godz. 09:00

RG.6845.2.2022                                                                                     

Wójt Gminy Książki  ogłasza I przetarg

ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Osieczek, Łopatki, Książki, Brudzawki, Szczuplinki i Zaskocz stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Książki.

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz                 §3 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następujących nieruchomości na okres 3 lat, tj. do dnia 31 sierpnia 2025 r.:

Lp. Opis nieruchomości  

Nr działki

 

Księga wieczysta Powierzchnia nieruchomości

(ha)

Przeznaczenie  nieruchomości        i sposób jej

zagospodarowania

Stawka wywoławcza  

rocznego

czynszu

dzierżawnego w złotych

Wysokość wadium

w złotych

Termin wnoszenia opłat Informacja          o przeznaczeniu gruntów  w dzierżawę
1. Osieczek 425 TO1W/0002 5496/6 1,7800 N-0,0400

R-IIIa-0,2000

R-IVa-1,1400

R-IVb-0,4000

Tereny rolnicze

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1.159,00 1.159,00 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

2. Osieczek 174/3 TO1W/000 24038/1 1,2200 R-VI-0,2400

R-IVb-0,1500 R-V-0,8300

Tereny rolnicze

662,00 662,00 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

 

3. Osieczek 174/4 TO1W/000 24201/5 1,3700 R-IVb-0,4100

R-V-0,4000

R-VI-0,5600

Tereny rolnicze

738,50 738,50 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

4. Łopatki 329/4 TO1W/000 24036/7 2,0900 R-IIIb-0,2300

R-IVa-0,7000

Ł-IV-1,0700 N-0,0900

Tereny rolnicze

1.008,50 1.008,50 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Vacat
5. Łopatki 428 TO1W/000 25491/1 3,5600 R-IVa-2,3300

R-IVb-0,2900

R-IIIb-0,8100

Ps-IV-0,0700 N-0,0600

Tereny rolnicze

2.306,50 2.306,50 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

6. Łopatki 426 TO1W/000 24036/7 4,2600  

R-IVb-2,1400

R-IVa-0,9900

R-IIIb-1,1300

Tereny rolnicze

2.825,50 2.825,50 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

 

7. Łopatki 246 TO1W/000 24036/7 0,5300 Ps-III-0,5300

Tereny rolnicze

Tereny zabudowy zagrodowej

212,00 212,00 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

8. Łopatki 388/3 TO1W/000 24036/7 0,7400 R-IIIb-0,4900

R-IVb-0,2500

Tereny rolnicze

505,50 505,50 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

9. Łopatki 100/20 TO1W/000 09415/7 1,1502 R-IVa-0,1959

R-IIIb-0,9543

B – Strefa rolnicza

Nieruchome zabytki

archeologiczne

795,35 795,35 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do 15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

10. Książki 20/14 TO1W/000 23761/1 1,0166 R-IVa-0,1800

R-IVb-0,0500

R-IIIb-0,5300 R-IIIa-0,2566

Tereny rolnicze

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

712,95 712,95 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

 

11. Książki 20/8 TO1W/000 23761/1 1,4369 R-V-0,2925

R-IVb-0,2919

R-IIIb-0,4292 R-IVa-0,4233

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

926,21 926,21 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

12. Brudzawki 84/8 cz. TO1W/000 25492/8 1,6169 R-IIIb-0,0761 R-IIIa-1,5408

B – Strefa rolnicza

1.208,87 1.208,87 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Vacat
13. Brudzawki 100/5 TO1W/000 24042/2 0,6000 R-IVa-0,1100

R-IIIa-0,4900

B – Strefa rolnicza

439,00 439,00 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

14. Szczuplinki 176 TO1W/000 25489/4 1,4100 N-0,2200

R-IIIb-0,0800

R-IIIa-0,8300

R-IVa-0,2800

Tereny rolnicze

904,50 904,50 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

 

15. Szczuplinki 163

164

TO1W/000 09666/1 3,3800 R-IVa-1,8100

R-IVb-0,7600

Ł-IV-0,7800

Dr-0,0300

 

B – Strefa rolnicza

1.949,50 1.949,50 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

16. Szczuplinki 95/5 TO1W/000 24037/4 0,4500 R-IVa-0,4000

R-IVb-0,0500

Tereny rolnicze

292,50 292,50 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

17. Szczuplinki 99/4 cz. TO1W/000 24037/4 2,4900 R-IVa-1,0200 Ł-V-1,4700

Tereny rolnicze

Teren zieleni naturalnej i wód powierzchniowych

1.104,00 1.104,00 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

18. Zaskocz 88/2 cz.

89/2 cz.

TO1W/000 24039/8

TO1W/000 25497/3

1,4876 R-IIIa-0,2651

R-IIIb-1,0525 R-IVa-0,1700

Tereny rolnicze

1.046,08 1.046,08 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

19. Zaskocz 88/2 cz. TO1W/000 24039/8 0,1200 R-IIIa-0,1200

Tereny rolnicze

Tereny zabudowy zagrodowej

90,00 90,00 Czynsz dzierżawny

płatny jest w 1 racie bez

wezwania

w terminie do

15 marca

Umowa

dzierżawy

wygasa 31 sierpnia 2022 r.

Nieruchomości wydzierżawiane są z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Nieruchomości wskazane w lp. 2 i 3, tj. działka nr 174/3 i działka nr 174/4 w Osieczku stanowią jedną działkę rolną i zostaną wydzierżawione jednemu dzierżawcy.

Ww. nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowią przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem, której byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 r. o godz. 900 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 1, o godz. 910 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 2 i 3, o godz. 920 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 4, o godz. 930 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 5, o godz. 950 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 6, o godz. 1030 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 7,  o godz. 1040 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 8, o godz. 1050 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 9, o godz. 1100 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 10, o godz. 1130 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 11, o godz. 1145 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 12, o godz. 1200 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 13, o godz. 1210 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 14, o godz. 1220 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 15, o godz. 1230 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 16, o godz. 1240 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 17, o godz. 1250 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 18,             o godz. 1310 na dzierżawę nieruchomości wykazanej w lp. 19 w Urzędzie Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, w salce – II piętro wg ustalonego regulaminu przetargu.                        

  1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium, w formie przelewu na konto Urzędu Gminy: BS Golub Dobrzyń nr 16-9489-0002-2003-0000-0299-0007 w terminie najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2022 r. włącznie i przedłożą dowód wpłaty Komisji Przetargowej w dniu zorganizowania przetargu.
  2. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uwidocznienia środków na wyciągu bankowym Urzędu Gminy Książki.
  3. Komisja Przetargowa w dniu 23 sierpnia 2022 r. stwierdzi dokonanie wpłat wadiów na podstawie wyciągu bankowego z wskazanego konta i sporządzi wykaz osób, które spełniły ten warunek.
  4. Oznaczenie nieruchomości do licytacji, której uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie.

 

Ponadto należy okazać następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
  • osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski; 3) pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne; 4) dowód wpłaty wadium.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet należnego czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg;
  • zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca przetargu nie stawi się w Urzędzie Gminy we wskazanym terminie celem zawarcia umowy dzierżawnej, Wójt Gminy Książki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Książki zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

Regulamin przetargu i szczegółowe informacje można otrzymać w Urzędzie Gminy Książki, ul. Bankowa 4, pokój nr 24, tel. 56/6888181 wew. 38.

 

 

 

Książki, dnia 22 lipca 2022 r.

 

 

https://gm-ksiazki.rbip.mojregion.info/ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-dzierzawe-nieruchomosci-niezabudowanych-polozonych-w-miejscowosci-osieczek-lopatki-ksiazki-brudzawki-szczuplinki-i-zaskocz-stanowiacych-wlasnosc/

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 30.68 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: wąbrzeski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-22

Dodano: 20 września, 2023

O godzinie: 12:00

# 6335 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 231,28 ha

Powiat: świecki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-10-12

Dodano: 13 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6327 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,64 ha

Powiat: wąbrzeski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-10-05

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6318 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,16 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-18

Dodano: 26 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6305 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,29 ha

Powiat: brodnicki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-14

Dodano: 21 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6300 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,76 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-05

Dodano: 7 sierpnia, 2023

O godzinie: 08:30

# 6283 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,69 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu