Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-07
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 4.73 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5847 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,73 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 2 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 4,73 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy razem 2050,oo PLN/rocznie /wadium 1100,oo PLN do 05.09.2022/ termin przetargu 07.09.2022 godz. 11:00

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem działki 692/115, arkusz 3, obręb Jarząbkowice, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00000138/6, na okres do 5 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej

 

Powierzchnia terenu dzierżawy – 1,6451 ha. Użytek RIII,RIV

Wywoławczy czynsz dzierżawny – 1 400,00 zł rocznie za całość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa zwolniona od podatku VAT).

Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, pokój 0.14.

Data przetargu -07.09.2022 r. 11:00.

Czas obowiązywania umowy dzierżawy – umowa na czas oznaczony 5 lat tj. od dnia 01.10.2022 r. do 30.09.2027 r.

Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

  1. a) wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 500,00 zł. do dnia 05.09.2022 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.

 

  1. b) złożą pisemne oświadczenie, że:

 

– nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej,

 

– zapoznali się z przedmiotem dzierżawy w terenie,

 

– zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy,

 

– nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

 

  1. c) złożą oświadczenie dotyczące „Przesłanek wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

Wójt Gminy Pawłowice

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Pawłowice, oznaczonych numerami działek:

 

755/43, arkusz 1, obręb Pielgrzymowice, GL1J/00000660/4,

 

1530/116, 1531/116, arkusz 3, obręb Pielgrzymowice, GL1J/00000660/4,

 

1534/65,1533/65,1537/23, arkusz 3, obręb Pielgrzymowice, GL1J1/00000660/4, GL1J/00001400/1,

 

na okres 5 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

 

 

 

Powierzchnia terenu dzierżawy – 3,0950 ha.

Wywoławczy czynsz dzierżawny – 650,00 zł rocznie za całość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa zwolniona od podatku VAT).

Miejsce przetargu – Urząd Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, pokój 0.14.

Data przetargu – 07.09.2022 r. 13:00.

Czas obowiązywania umowy dzierżawy – umowa na czas oznaczony 5 lat tj. od dnia 01.10.2022 r. do 30.09.2027 r.

Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

  1. a) wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 600,00 zł. do dnia 05.09.2022 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003
  2. b) złożą pisemne oświadczenie, że:

 

– nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej,

 

– zapoznali się z przedmiotem dzierżawy w terenie,

 

– zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy,

 

– nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

 

  1. c) złożą oświadczenie dotyczące „Przesłanek wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 

 

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

 

Pawłowice, dnia 21.07.2022 r.

https://www.pawlowice.pl/aktualnosci/artykul/news/oglaszenie-o-przetargu/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.73 ha
Województwo: śląskie
Powiat: pszczyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-10-12

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5931 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,08 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-27

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5916 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,80 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-28

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5914 dzierżawa jeziora pow. 6,73 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5912 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,48 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-05

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5898 sprzedaż gruntu leśnego pow. 11,87 ha

Powiat: lubliniecki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 13 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5818 dzierżawa gruntu rolnego pow. 60,60 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu