Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-31
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 34.42 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5843 dzierżawa gruntu rolnego pow. 34,42 ha

Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 34,42 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 9954,oo PLN/rocznie /wadium 980,oo PLN do 25.08.2022/ termin przetargu 31.08.2022 godz. 10:00

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) – Prezydent Miasta Starogard Gdański OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY: na oddanie gruntów w czasową dzierżawę na cele rolne na okres do 3 lat, z możliwością wypowiedzenia bez prawa zabudowy i ogradzania, położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Łabędziej (I przetarg) – działka nr 286/4 o pow. 34.4261 ha, obręb 37, KW GD1A/00029727/8; czynsz roczny wywoławczy brutto – równowartość 158 w q żyta; wadium w wysokości 980,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt złotych); postąpienie minimalne 1,58 q żyta; Symbol w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego A.60.US(R)- tereny sportu i rekreacji, teren wypoczynkowy i organizacji imprez masowych, z dopuszczeniem sytuowania parkingów dla obsługi terenu; w okresie tymczasowym – grunty rolnicze bez zabudowy zagrodowej A.62.ZP tereny zieleni urządzeniowej, parki, skwery, zieleńce, z dopuszczeniem ścieżek pieszo – rowerowych, miejsc wypoczynku, punktów widokowych. Dzierżawa na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod tymczasowe uprawy rolnicze, z możliwością wypowiedzenia (3 miesięczny okres wypowiedzenia), na dzierżawcy spoczywa obowiązek płatności podatku rolnego. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 31 sierpnia 2022 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy. W dniu 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 203 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu. Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 203, tel. 58-5306074.

https://bip.starogard.pl/a,24194,i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-oddanie-w-dzierzawe-nieruchomosci-dzialka-nr-2864-polozonej-w-sta.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 34.42 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: starogardzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5999 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,53 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-07

Dodano: 29 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 19 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5887 dzierżawa gruntu rolnego pow. 23,15 ha

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu