Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-13
O godzinie: 14:00
Powierzchnia: 3.45 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5834 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,45 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,45 ha/ użytek ŁIV,RVI/ czynsz wywoławczy 300,oo PLN/rocznie /wadium 30,oo PLN do 09.09.2022/ termin przetargu 13.09.2022 godz. 14:00

Burmistrz Wielenia

64-730 Wieleń ul. Kościuszki 34

ogłasza

pierwszyprzetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych(rolnych) położonych w miejscowościFolsztyn, stanowiących własność Gminy Wieleń

 

     Działka nr 416 o pow. 2,8800 ha

(grunty orne RV-0,1500 ha, nieużytki N-0,0100 ha, łąki trwałe ŁIV-1,6600 ha, łąki trwałe LV-1,0600 ha)KW PO2T/00030960/0

Wywoławcza stawka czynszu 4,6116 q żyta, Wadium 28,00 zł;

     Działka nr 260 o pow. 0,5700 ha

     (grunty orne RVI-0,5200 ha, droga dr-0,0500 ha) KW PO2T/00030960/0

      Wywoławcza stawka czynszu 0,2340 q żyta, Wadium 1,00 zł;

     Działka nr 258 o pow. 0,0600 ha

     (grunty orne RVI-0,0600 ha) KW PO2T/00030960/0

      Wywoławcza stawka czynszu 0,0270 q żyta, Wadium 0,20 zł;

 

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. o godz. 1400 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości podanej przy działce.
 2. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wieleniu Nr 97 1020 4027 0000 1102 1281 5439 Bank PKO BP S.A., nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do9 września 2022 r. (włącznie).
 3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom zwraca się po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za grunty rolne o pow. 2,8800 ha wynosi4,6116 q żyta(283,52 zł) i stanowi cenę wywoławczą. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za grunty rolne o pow. 0,5700 ha wynosi0,2340 q żyta(14,39 zł) i stanowi cenę wywoławczą. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za grunty rolne o pow. 0,0600 ha wynosi0,0270 q żyta(1,66 zł) i stanowi cenę wywoławczą. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

 1. Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu.
 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem ust. 9, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wpłacającego.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat wynikających z zawartej umowy. W przypadku uchylenia się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem stosunków zobowiązanych.
 5. Nieruchomość dzierżawiona jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Dzierżawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Wydzierżawiającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po dzierżawie geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy.
 6. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. Szczegółowych informacji uzyskać można w tut. Urzędzie, II piętro, pokój nr 27 lub telefonicznie 67 2531530).

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach o 21lipca 2022 roku  do 13 września 2022 roku. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.wielen.pl. Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie monitorurzedowy.pl. i na tablicy ogłoszeń wsi Folsztyn.

 

 

 

http://bip.wielen.pl/a,19291,ogloszenie-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-wydzierzawienia-dzialki-nr-416-260-i-258-.html

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.45 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6544 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 13 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6527 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,57 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu