Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-22
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 3.98 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5831 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,98 ha

Województwo:łódzkie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,98 ha/ użytek ŁV,RIV/ czynsz wywoławczy 300,oo PLN/rocznie /wadium 50,oo PLN do 17.08.2022/ termin przetargu 22.08.2022 godz. 11:00

Wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska położonej w obrębie Mąkolice.

 

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki Opis nieruchomości Czynsz wywoławczy w q żyta Wadium Okres dzierżawy
Nr KW
101/3 3,9836 ha, w tym:

RIVb – 0,1304 ha,

RV – 0,0688 ha,

ŁV – 2,6827 ha.

PsIV – 0,7728 ha

LsV – 0,0739 ha

W – 0,2550 ha

brak planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, działka użytkowana rolniczo 4,59 q 50,00 zł 3 lata
PT1P/00074283/2

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargowej został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, a także zamieszczenie na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni, tj. od dnia 8 czerwca 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku. Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

Wysokość postąpień ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienia nie mogą wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Równowartość kwintala żyta oblicza się wg średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim. Czynsz dzierżawny płatny w dwóch ratach w terminie do 15 marca i do 15 września każdego roku. W przypadku, jeżeli umowa dzierżawy nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego, czynsz dzierżawny ustala się proporcjonalnie do czasu trwania umowy.

Przetarg odbędzie się 22 sierpnia 2022 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły wadium na rachunek bankowy
51 1020 3916 0000 0202 0303 4253, PKO BP, nie później niż do 17 sierpnia 2022 roku włącznie.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, a także na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz została przesłana sołtysowi miejscowości Mąkolice.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 6a
(parter), przy ul. Kościuszki 5 w Woli Krzysztoporskiej lub telefonicznie pod nr 44 616 39 75.

Wola Krzysztoporska, dnia 07.07.2022 roku

https://www.wola-krzysztoporska.pl/przetarg-na-dzierzawe-nieruchomosci-w-makolicach/

 

[/FMP]

Szczegóły

Powierzchnia: 3.98 ha
Województwo: łódzkie
Powiat: piotrkowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-17

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6583 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 56,37 ha

Powiat: brzeziński

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6576 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,03 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6574 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,51 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6573 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,33 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6549 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,46 ha

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 4 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6490 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,88 ha

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu