Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-20
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 13.44 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5827 sprzedaż gruntu leśnego pow. 13,44 ha

Powiat:przemyski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu leśnego/pow. 13,44 ha/ użytek LsIV/cena wywoławcza 680000,oo PLN/wadium 68000,oo PLN do 15.09.2022/ termin przetargu 20.09.2022 godz. 09:00

Fredropol, dnia 18.07.2022 r.

GN.6840.2.1.22

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Fredropol ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:

Obręb

Geodezyjny Nr KW

Nr działki Powierzchnia działki w ha Wadium

w PLN

Cena wywoławcza brutto

w PLN

Przetarg godzina Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Rybotycze

PR1P/00089104/6

500/2 4,5400 19 000,00 190 000,00 09:00 Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren w znacznych spadkach. Działka jest częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park krajobrazowy, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy. LsV-0,3100 ha, PsLzrIV-4,23 ha
Rybotycze

PR1P/00089104/6

504/2 8,9000 49 000,00 490 000,00 09:30 Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia, o kształcie nieregularnym, teren oraz jego sąsiedztwo silnie zróżnicowane pod względem rzeźby terenu. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Brak MPZP w SUiKZP Gminy Fredropol działka objęta jest zapisami: Park krajobrazowy, Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Obszary rolne wyłączone z zabudowy, Tereny zagrożone powodzią Q1 rzeki Wiar, Tereny lasów. PsLzrIV-4,7300 ha, PsLzrV-4,1700 ha

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Bliższych informacji o nieruchomości objętej powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel. 16 6719818 wew. 40

Przetargi odbędą się w dniu 20.09.2022 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 15.09.2022 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym w dniu: 12.07.2022 r.

UWAGA: Przeniesienie prawa własności w/w nieruchomości uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 672) oraz warunków zapisanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 461).

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

http://bip.fredropol.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-11-1124

 

Szczegóły

Powierzchnia: 13.44 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: przemyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-05

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6495 Sprzedaż gruntu leśnego, pow. 8,61 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-02-09

Dodano: 2 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6489 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 228,15 ha

Powiat: bieszczadzki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-02-15

Dodano: 21 stycznia, 2024

O godzinie: 09:15

# 6476 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 1,86 ha

Powiat: strzyżowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-02-12

Dodano: 16 stycznia, 2024

O godzinie: 15:00

# 6472 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,16 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-02-13

Dodano: 10 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6465 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,90 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 20 grudnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6442 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,88 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu