Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-30
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 18.94 ha
0
PLN

4 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5826 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,94 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 7 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 18,94 ha/ użytek Ws, RIV/ czynsz wywoławczy razem 22100,oo PLN/rocznie /wadium 2210,oo PLN do 26.08.2022/ termin przetargu 30.08.2022 godz. 12:00

NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

 

O G Ł O S Z E N I E   

WÓJT GMINY KAŹMIERZ OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

 

 

Lp.

Działka

Nr ewid.

Księga

wieczysta

Pow.

w ha

Miejsco-

wość

Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego Wadium Termin wnoszenia opłat Okres umowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 483/45 PO1A/00019392/7 Część o pow.    13,1247 Kaźmierz niezabudowana Bez przeznaczenia
– w ewid.grunt.teren rolny
12 000,00 zł 1 200,00 zł  

do 31 grudnia i 31 sierpnia każdego roku

1.10.2022 do 31.08.2025
2. 1 PO1A/00022405/8 0,2600 Gorszewice niezbudowana Bez przeznaczenia

– w ewid.grunt.teren rolny

300,00 zł 30,00 zł do 31 grudnia i 31 sierpnia każdego roku 1.10.2022 do 31.08.2025
3. 46/1 PO1A/00019567/7 0,9086 Chlewiska niezabudowana Bez przeznaczenia

– w ewid.grunt.teren rolny

300,00 zł 30.00 zł do 31 grudnia i 31 sierpnia każdego roku 1.10.2022 do 31.08.2025
4. 1067 PO1A/00031880/7 0,1824 Kaźmierz niezabudowana Bez przeznaczenia

– w ewid.grunt.teren rolny

250,00zł 25,00zł do 31 grudnia i 31 sierpnia każdego roku 1.10.2022 do 31.08.2025
5. 114/3 PO1A/00027041/3 0,3200 Dolne Pole niezabudowana Bez przeznaczenia

– w ewid.grunt.teren rolny

250,00 zł 25,00 zł do 31 grudnia i 31 sierpnia każdego roku 1.10.2022 do 31.08.2025
6. 57 PO1A/00023421/3 1,7200 Sokolniki Małe niezabudowana Bez przeznaczenia

– w ewid.grunt.teren rolny

4 000,00 zł 400,00 zł do 31 grudnia i 31 sierpnia każdego roku 1.10.2022 do 31.08.2025
7. 81/27 PO1A/00020098/8 2,3850 Pólko niezabudowana Bez przeznaczenia

– ewid.gruntów- grunty orne

5 000,00 zł 500,00 zł do 31 grudnia i 31 sierpnia każdego roku 1.10.2022 do 31.08.2025

Wymienione nieruchomości muszą być wykorzystywane na cele rolne.

Urząd Gminy zastrzega sobie rozwiązanie umowy dzierżawy każdego roku po zbiorach.

W PRZETARGU MOGĄ UCZESTNICZYĆ OSOBY, KTÓRE NIE ZALEGAJĄ Z OPŁATAMI ZA DZIERŻAWĘ I PODATKAMI NA RZECZ GMINY KAŹMIERZ

Warunki przetargu:

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 12°° w siedzibie Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury przy ul. Nowowiejskiej 15 w Kaźmierzu (pałac).

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na określony obiekt.

Wpłata wadium musi nastąpić najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2022 r.  na konto nr 83 9072 0002 0200 0273 2000 0005 Bank Spółdzielczy Duszniki O/Kaźmierz (adres: Urząd Gminy Kaźmierz ul. Szamotulska 20). Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylania się przez wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Kaźmierz.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20 pokój nr 27,  tel. 600 552 706 lub (61) 29 37 313.

http://www.kazmierz.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=23&dzialy=23&akcja=artykul&artykul=13799

 

Szczegóły

Powierzchnia: 18.94 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: szamotulski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 20 czerwca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6617 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,50 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6606 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 2,56 ha

Powiat: ostrzeszowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6594 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,99 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu