Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-03
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.34 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5816 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,34 ha

Powiat:tarnowski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę  gruntu rolnego/ pow. 2,34 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 240,oo PLN/rocznie /wadium 20,oo PLN do 27.07.2022/ termin przetargu 03.08.2022 godz. 10:00

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów.

 

L.p. Nr działki Powierzchnia

działki

Nr księgi

wieczystej

Położenie Opis Oznaczenie

z MPZP

Termin przetargu Cena dzierżawy

(wywoławcza)

Wysokość wadium
1.  

1059/6

 

0.16 ha TR1T/00074771/0 Pogórska Wola RVI 3_1ZR.4

3_1ZR.PG.2

3.08.2022

godzina 10:00

40 zł brutto 5 zł
2 301 0,62 ha TR1T/00046763/6 Szynwałd RIVb 5_1R.1 3.08.2022

godzina 10:30

50 zł brutto 5 zł
3 307 1,56 ha TR1T/00046763/6 Szynwałd RIVb 5_1R.1 3.08.2022

godzina 10:45

150 zł brutto 15 zł

 

 • Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach:
 1. Za pierwsze półrocze w terminie do 15 marca
 2. Za drugie półrocze w terminie do 1 września
 • Czynsz będzie waloryzowany o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
 • Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów:
 1. a)       Działka 1059/6 stanowi teren zieleni nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod budowę biologiczną cieków oraz zieleń nieurządzoną
 2. b)       Działka 301 stanowi teren rolniczy z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne.
 3. c)       Działka 307 stanowi teren rolniczy z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne.
 • Przetarg odbędzie sięrpnia 3 sierpnia 2022 roku w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie (sala nr 21).
 • Wadium należy wpłacić w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach w terminie do 27  lipca 2022 roku na konto Sprzedawcy: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie nr 83 8589 0006 0250 0925 0542 0004, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na konto Sprzedającego. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub z upoważnieniem osoby, która ubiega się o zakup przedmiotu sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość której wpłata dotyczy.
 • nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
 • Bliższych informacji w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w godzinach pracy Urzędu (pokój 8) lub pod numerem telefonu 14 688 70 22. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

Skrzyszów dn. 22.06.2022 r.

 

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres

 

 • od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia  2  sierpnia 2022 r.

 

https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,a,2126478,ogloszenie-wojta-gminy-skrzyszow-w-sprawie-i-publicznego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-dzier.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.34 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: tarnowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-29

Dodano: 10 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6323 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-25

Dodano: 11 maja, 2023

O godzinie: 08:00

# 6182 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-12

Dodano: 27 marca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6140 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,20 ha

Powiat: oświęcimski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5938 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5937 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 32,27 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 18 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5825 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,64 ha

Powiat: proszowicki

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu