Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-24
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 8.75 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5810 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,75 ha

Powiat:obornicki
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę  5 pakietów gruntu rolnego/ pow. 8,75 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 5240,oo PLN/rocznie /wadium 1010,oo PLN do 18.08.2022/ termin przetargu 24.08.2022 godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu
Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1899 ze zm.) oraz w związku z § 1 ust 1 regulaminu przetargu ustnego (licytacji) na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność
Gminy Oborniki, podjętego Zarządzeniem Burmistrza Obornik nr 354/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
Burmistrz Obornik
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki

DANE GEODEZYJNE OPIS NIERUCHOMOŚCI CENA WYWOŁAWCZA
WADIUM
WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA
NR DZIAŁKI
ARKUSZ MAPY
POWIERZCHNIA [ha]
KW
POŁOŻENIE
173/5
2
2,3255
PO1O/00015642/3
Nowołoskoniec Nieruchomość w kształcie trapezu, grunt klasy RIVa, RIVb z
przeznaczeniem na cele rolne na okres do 31.08.2025 roku.
1395,30zł/całość/rok
Wadium: 270,00 zł
Wys. postąpienia: min 1% nie
mniej niż 14,00 zł
56/2
1
0,6500
PO1O/00017609/4
Nieczajna Nieruchomość o regularnym kształcie , grunt klasy RIIIa i RIIIb, z
przeznaczeniem na cele rolne na okres do 31.08.2025 roku.
390,00 zł/całość/rok
Wadium: 70,00 zł
Wys. postąpienia: min 1% nie
mniej niż 4,00 zł
9 i 17
4
1,5948
PO1O/00015641/6
PO1O/00012838/3
Dąbrówka
Leśna
Nieruchomość o nieregularnym kształcie, grunt klasy RV,RIVb,ŁV z
przeznaczeniem na cele rolne na okres do 31.08.2025 roku.
956,88 zł /całość/rok
Wadium: 190,00 zł
Wys. postąpienia: min. 1%
nie mniej niż 10,00 zł
14/6, 21/2, 25
1
2,6520
PO1O/00037024/0
PO1O/00014495/0
Oborniki Nieruchomość o nieregularnym kształcie, grunt klasy RVI,ŁV, z
przeznaczeniem na cele rolne na okres do 31.08.2025 roku.
1591,20 zł /całość/rok
Wadium: 300,00 zł
Wys. postąpienia: min. 1%
nie mniej niż 16,00 zł
84/2
1
1,5100
PO1O/00015644/7
Górka Nieruchomość o kształcie prostokąta , grunt klasy RIIIa,RIIIb z
przeznaczeniem na cele rolne na okres do 31.08.2025 roku.
906,00 zł /całość/rok
Wadium: 180,00 zł
Wys. postąpienia: min. 1%
nie mniej niż 10,00 zł
898/21
18
0,0176
PO1O/00014806/74
Oborniki Działka rekreacyjna w kompleksie ogródków przy ul. Łukowskiej z
możliwością postawienia altany. Dzierżawa na okres do 3 lat.
88,00 zł netto
+VAT/całość/rok
Wadium: 17,00 zł
Wys. postąpienia: min. 1%
nie mniej niż 1,00 zł

( Bliższych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Obornikach pokój 240 oraz pod nr tel. 61 65-59-137.
Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać roczny czynsz dzierżawny w terminie do 31 marca każdego roku. Płatność za pierwszy rok dzierżawy
następuje w terminie 14 dni od momentu podpisania umowy. Wysokość ceny wywoławczej ustalono na podstawie stawek czynszu dzierżawnego
wg Zarządzenia nr 140/2021 Burmistrza Obornik z dnia 13 września 2021 roku. Wysokość czynszu dzierżawnego może podlegać waloryzacji w
oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszany przez Prezesa GUS. Oprócz
czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatek rolny.
¦ Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Obornikach (sala sesyjna).
Wadium, na wybraną działkę należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach
PKO BP S.A. O/Oborniki 63 1020 4128 0000 1002 0006 9955 w terminie do 18 sierpnia 2022 r. W tytule przelewu należy podać nr działki, oraz
miejscowość. Szczegółowa mapa jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, pokój 240. Wadium wpłacone przez uczestnika
przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu za wydzierżawioną nieruchomość.
Za datę wniesienia wadium, uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy urzędu.
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg może zostać odwołany w każdej chwili bez podania przyczyny odwołania przez właściciela nieruchomości.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest podpisanie oświadczenia o niedopuszczeniu się zmowy cenowej
związanej z przetargiem.

 

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19677,ogloszenie-o-przetargu.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.75 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: obornicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5928 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,95 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu