Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-12
O godzinie: 14:00
Powierzchnia: 66.38 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5805 sprzedaż gruntu rolnego pow. 66,38 ha

Powiat:kielecki
Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/pow. 66,38 ha/ użytek RIV,RVI,ŁIV/cena wywoławcza 1789400,oo PLN/wadium 178940,oo PLN do 11.09.2022/ termin składania ofert 12.09.2022 godz. 14:00

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Kołomań, gm. Zagnańsk, pow. kieleckim, woj. świętokrzyskim, wchodzące w skład masy upadłości Książka sp. z o.o. w upadłości

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Książka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg, przedmiotem którego jest łączne zbycie:

  1. prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek o nr 703/5oraz 703/1 z obrębu Kołomań (0010) o powierzchni 15,19 ha położonej w miejscowości Kołomań, gminie Zagnańsk, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1L/00029325/0,
  2. prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki o nr 703/3z obrębu Kołomań (0010) o powierzchni 23,59 ha położonej w miejscowości Kołomań, gminie Zagnańsk, powiecie kieleckim województwie świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1L/00124765/2,
  3. prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki o nr 701/2z obrębu Kołomań (0010) o powierzchni 27,60 ha położonej w miejscowości Kołomań, gminie Zagnańsk, powiecie kieleckim województwie świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1L/00124764/5. Razem 66,38 ha RIVb,ŁIV,ŁV,PsIV,PsVI

Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi 1 789 400,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) – sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 12 września 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium wysokości 178 940,00 zł  (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 04 1600 1462 0008 8122 6031 0040 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 285/20– dot. dot. KI1L/00029325/0, KI1L/00124765/2 oraz KI1L/00124764/5” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 września 2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w sali nr XXV.

Operat szacunkowy m. in. Przedmiotu przetargu sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2021 r. dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach sprawy V GUp 285/20.

Szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania TUTAJ.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

https://saltarski.com/przetargi_lista/nieruchomosci-gruntowe-niezabudowane-polozone-w-miejscowosci-koloman-gm-zagnansk-pow-kieleckim-woj-swietokrzyskim-wchodzace-w-sklad-masy-upadlosci-ksiazka-sp-z-o-o-w-upadlosci/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 66.38 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: kielecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 15:30

# 6545 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 10,81 ha

Powiat: buski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-28

Dodano: 23 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6479 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,55 ha

Powiat: kazimierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-01-15

Dodano: 22 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6449 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6446 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,01 ha

Powiat: sandomierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2023-12-13

Dodano: 3 grudnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6420 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,99 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu