Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-14
O godzinie: 08:00
Powierzchnia: 3.74 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5803 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,74 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę  3 pakietów gruntu rolnego/ pow. 3,74 ha/ użytek RV,RVI/ czynsz wywoławczy 1032,oo PLN/rocznie /wadium brak/ termin składania ofert 14.07.2022 godz. 08:00

Zn. spr.: ZG.2217.31.2022.DW tylko drogą elektroniczną

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO POŁCZYN ul. Szczecinecka 12

78-320 POŁCZYN-ZDRÓJ

Nadleśnictwo Połczyn ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony obejmujący dzierżawę nw. nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Połczyn, do wykorzystania wyłącznie w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej:

Adres leśny Nr działki ew. Pow. wydzielenia

(ha)

Powierzchnia dzierżawy

(ha)

Rodzaj powierzchni N2000
Adres administracyjny Rodzaj użytku – pow. (ha) Siedlisko przyrodnicze
11-16-1-02-408-f-00 R PLB320019
99/4 1,5700 1,5700 PLH320007
32-16-035-0091

Obręb ewidencyjny Buślarki

RVI – 1,5700
11-16-1-02-408-h-00 0,1800 0,1800 Ps PLB320019

PLH320007

32-16-035-0091

Obręb ewidencyjny Buślarki

Ps V – 0,1800
11-16-1-06-686-c-00 273/10 1,5900 1,5900 R PLB320019

PLH320007

32-15-025-0050

Obręb ewidencyjny

Nowe Koprzywno

RV – 1,5900
11-16-1-09-215-h-00 R
7/2 0,4000 0,4000
32-15-052-006

Obręb ewidencyjny Wielanowo

RV – 0,4000
  • z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej,
  • na     gruntach       zabrania        się       posadowienia          obiektów        budowlanych

(zdefiniowanych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351) wymagających oraz niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,

Nadleśnictwo Połczyn, ul. Szczecinecka 12, 78-320 Połczyn-Zdrój

tel.: +48 94-366-22-30, fax: +48 94-365-09-86,      www.lasy.gov.pl e-mail: polczyn@szczecinek.lasy.gov.pl

  • szczegółowe warunki umowy określa jej wzór, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,
  • umowa dzierżawy będzie zawarta na czas nieoznaczony, począwszy od 01.08.2022 roku,
  • mapki z lokalizacją nieruchomości stanowią załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Oferta dzierżawy gruntu rolnego winna zawierać wartość proponowanej stawki dzierżawy w przeliczeniu na ilość kwintali żyta według ceny corocznie ogłaszanej przez GUS dla celów podatkowych na 1 ha dzierżawionej powierzchni.

Oferta musi obejmować całość powierzchni przeznaczonej do przetargu.

Stawka wyjściowa wynosi minimum:

  • 4,5 kwintali żyta/1 ha/rok – V klasa gruntu
  • 3,0 kwintali żyta/1 ha/rok – VI klasa gruntu,

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Przetarg wygrywa Oferent, który zaproponował najwyższą wysokość czynszu dzierżawnego. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Komisja przetargowa przeprowadzi ustne negocjacje cenowe pomiędzy Oferentami, którzy złożyli oferty równorzędne w celu wyłonienia oferty wygrywającej.

Pisemną ofertę na dzierżawę gruntu należy złożyć na formularzu ofertowym przygotowanym przez Nadleśnictwo Połczyn, stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie do dnia 14.07.2022 roku do godz. 08.00 w siedzibie Wydzierżawiającego z dopiskiem Przetarg pisemny, nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnychnie otwierać przed dniem

14.07.2022 roku godz. 08.30”:

Nadleśnictwo Połczyn ul. Szczecinecka 12, 78-320 Połczyn-Zdrój (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2022 roku o godz. 0830 w siedzibie Wydzierżawiającego.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Dariusza Warpachowicza, tel. 94 366 22 30.

2

Ogłoszenie o przetargu opublikowano dnia 04 lipca 2022 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa i na stronie internetowej Nadleśnictwa Połczyn https://polczyn.szczecinek.lasy.gov.pl/

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

z up. Nadleśniczego

Zastępca Nadleśniczego

Bartłomiej Troczyński

https://polczyn.szczecinek.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/przetarg-na-dzierzawe-gruntow-rolny-1

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.74 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: świdwiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-06-02

Dodano: 25 maja, 2023

O godzinie: 10:00

# 6195 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 28,58 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-07

Dodano: 23 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6193 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,57 ha

Powiat: szczecinecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-22

Dodano: 20 maja, 2023

O godzinie: 10:00

# 6191 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,41 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-05-23

Dodano: 22 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6160 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,74 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-30

Dodano: 19 kwietnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6158 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 19,94 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-04-14

Dodano: 3 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6146 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 93,96 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu