Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-11
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.00 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5802 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,00 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę  gruntu rolnego/ pow. 2,00 ha/ użytek ŁIV/ czynsz wywoławczy 174,oo PLN/rocznie /wadium 52,oo PLN do 08.08.2022/ termin przetargu 11.08.2022 godz. 09:00

Wójt Gminy Czarny Bór działając na podstawie uchwały Nr XVII/103/2008 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Czarny Bór Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu na cele rolne na okres do 3 lat który odbędzie się dnia 11 sierpnia 2022 roku w sali nr 5 Urzędu Gminy ul. Główna 18  godz. 09:00

Nazwa nieruchomości L. p. Położenie KW

Nieruchomość niezabudowana Obręb Czarny Bór SW1 W/00022983/3

Numer działki 3 350/część

Powierzchnia w ha

2,000 ha (ŁIV- 1,0000 ha; PsV- 1,0000 ha)

Minimalne Wadium Okres Godzina stawki czynszu Cena wywoławcza Minimalne dzierżawy Przetargu

5 6 7 8 9 do 3 2,80 dt żyta 0,14 dt żyta 52,00 zł 9°° (trzech) lat

Stawka czynszu 1 ha użytku rolnego ustalona jest jako iloczyn powierzchni dzierżawy i 1q żyta. Minimalne postąpienie— nie mniejsze niż 0,14 q żyta (1q żyta= 61,48 zł według Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r., poz. 951 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Czynsz dzierżawny płatny w gotówce, w II ratach rocznych do 15 marca i 15 września każdego roku. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. osobiste stawienie się na przetargu lub przedłożenie pełnomocnictwa, 2. przedłożenie dokumentu tożsamości. 3. wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w gotówce w PLN na konto Gmina Czarny Bór Nr 67 8395 0001 0023 7158 2000 0006 w terminie do dnia 08 sierpnia 2022r. i okazać dowód wpłaty w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze. Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym uczestnikom, przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 7 dni od dnia przetargu. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty posiadające jakiekolwiek zaległości wobec gminy. Na działce znajduje się wiele samosiejek. Obowiązkiem osoby, która wygra przetarg jest usunięcie samosiejek na własny koszt. Wyklucza się z przetargu osobę, która w poprzednim przetargu na najem lub dzierżawę była wskazana jako najemca lub dzierżawca, a która nie zawarta umowy. Bliższych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy w Czarnym Borze, telefonicznie nr 074-8450139 oraz na stronie internetowej ).~w.bip.czamy-bor.pl Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania dodatkowo podatku do nieruchomości, naliczanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt dzierżawcy. Wójtowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu.

 

 

https://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4968

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.00 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wałbrzyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6338 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 383,10 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-13

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6319 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,38 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-03

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6317 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 24,79 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6315 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6298 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-14

Dodano: 11 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6293 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,72 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu