Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-09-05
O godzinie: 10:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 7.95 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5796 licytacja komornicza zbiornika wodnego pow. 7,95 ha

Powiat:lubiński
Województwo:dolnośląskie

Opis

Licytacja komornicza zbiornika wodnego pow. 7,95 ha /użytek RIV, RV grunty pokryte wodami/ cena wywoławcza 906920,oo PLN/ wadium 136038,oo PLN do 02.09.2022/ termin licytacji 05.09.2022 godz. 10:00

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubinie

Konrad Klemaszewski

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 14A, 59-300 Lubin

tel. 768464787 / fax.

Sygnatura: KM 479/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy Wrocławska 3, 59-300 , pokój I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ,Zimna Woda, 59-300 Lubin , dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00073222/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest należąca do dłużnika Kopalnia Kruszywa Zimna Woda Sp. z o.o. Sp.k. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona: województwo dolnośląskie , powiat lubiński , gmina Lubin obręb ewidencyjny Zimna Woda. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 29/7 o powierzchni wg księgi wieczystej 7,9566 ha , opis użytków : R IVb , RV , RVI-grunty orne. Na nieruchomości prowadzona była eksplantacja kopalin piasku. Nieruchomość zlokalizowana jest w planie zagospodarowania przestrzennego na terenie oznaczonym symbolem PG1- ustala następujące przeznaczenie: powierzchniowa eksploatacja kopaliny. Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części wsi Zimna Woda , na jej obrzeżach. W bezpośrednim otoczeniu działki 29/7 znajdują się tereny niezabudowane , tereny leśne oraz teren cmentarza. Działka 29/7 zlokalizowana jest w pobliżu sieci kanalizacyjnej sanitarnej. Teren niezagospodarowany , częściowo porośnięty roślinnością niską o charakterze segetalnym oraz częściowo pozostałości po eksplantacji kruszywa. Teren wyrobiska częściowo zalany wodą. Działka przeznaczona w m.p.z.p. na cele 1PG (teren powierzchniowej eksploatacji kopalin). Złoże Zimna Woda (kod złoża w systemie Midas 7754). Koncesja została wydana przez Wojewodę Legnickiego nr SR.IV.7512-29/98 z 11-12-1998r. Koncesja ważna do 31 grudnia 2018r. Suma oszacowania nieruchomości KW LE1U/00073222/8 wynosi 1 360 380,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 906 920,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 136 038,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium – Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika protokół opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

Suma oszacowania wynosi 1 360 380,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 906 920,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 136 038,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Millenium Bank 22 1160 2202 0000 0001 4687 3928.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Konrad Klemaszewski

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/560361

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.95 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: lubiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6339 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,81 ha

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6338 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 383,10 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-13

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6319 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,38 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-03

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6317 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 24,79 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6315 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6298 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu