Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-12
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 6.48 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5790 sprzedaż gruntu rolnego pow. 6,48 ha

Województwo:łódzkie

Opis

Przetarg na sprzedaż zabudowanego gruntu rolnego/ pow. 6,48 ha/ użytek PsIV,RIV/cena wywoławcza 503 460,oo PLN/wadium 50346,oo PLN do 11.07.2022/ termin składania ofert 12.07.2022 godz. 15:00

OGŁOSZENIE

 

  1. Syndyk masy upadłości Ireny Śnieguły, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza na przedstawionych poniżej warunkachkonkurs ofert na sprzedażnieruchomości rolnej położonej w miejscowości Święte Nowaki nr 57, obręb gmina Maków, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, w postaci prawa własności nieruchomości rolnej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 451, 452/1, 476, 477/1, 622, 623/1, 659, 660/1, 586, 587/1, 553, 554, 555/1, 556/1 o łącznej powierzchni 6,48 ha wraz ze zlokalizowanym na nieruchomości siedliskiem gospodarstwa rolnego w postaci budynku mieszkalnego z zabudową gospodarczą, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LD1H/00015640/5.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości wskazanej w pkt 1 ogłoszenia wynosi: 503 460,00 (słownie: pięćset trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt) złotych brutto.
  3. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert, na zakup nieruchomości będącej przedmiotem konkursu, w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do12 lipca 2022 roku na adres: Syndyk masy upadłości Ireny Śnieguły,  ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem.
  4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 3 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 1090 2590 0000 0001 4733 0149,prowadzony przez Santander Bank Polska SA w Warszawie.
  5. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 15 lipca 2022roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź o godzinie 09.00.
  6. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.
  7. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa  regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie XIV GUp 523/20. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź.
  8. Nieruchomość można oglądać w terminie do 12 lipca 2022 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604-583-131), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.

 

 

https://www.dawro.pl/ogloszenie/135118,dzialki-o-lacznej-pow-6-48-ha-swiete-nowaki_syndyk-masy-upadlosci#opis

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.48 ha
Województwo: łódzkie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-17

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6583 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 56,37 ha

Powiat: brzeziński

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6576 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,03 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6574 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,51 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6573 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,33 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6549 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,46 ha

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 4 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6490 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,88 ha

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu