Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-03
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 8.36 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5781 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,36 ha

Powiat:obornicki
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 6 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 8,36 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy razem 5323,oo PLN/rocznie/wadium razem 1040,oo PLN do 28.07.2022/ termin przetargu 03.08.2022 godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz w związku z § 1 ust 1  regulaminu przetargu ustnego (licytacji) na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki, podjętego Zarządzeniem Burmistrza Obornik nr 354/2016 z dnia 21 marca 2016 r.

Burmistrz Obornik

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki

 

Dane geodezyjne Opis nieruchomości Cena  wywoławcza

WADIUM

WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA

Nr działki

ARKUSZ MAPY

Powierzchnia [ha]

KW

Położenie
55/6 i 55/8

1

1,2310

PO1O/00016147/0

Maniewo Nieruchomość w kształcie regularnego prostokąta z dojazdem, grunt klasy RIIIa z przeznaczeniem na cele rolne na okres do 31.08.2025 roku. 738,60zł/całość/rok

Wadium: 140,00 zł

Wys. postąpienia: min 1% nie mniej niż 8,00 zł

31

1

1,4000

PO1O/00014896/1

Świerkówki Nieruchomość o regularnym kształcie , grunt klasy RIIIa i RIIIb, z przeznaczeniem na cele rolne na okres do 31.08.2025 roku. 840,00 zł/całość/rok             Wadium: 160,00 zł

Wys. postąpienia: min 1% nie mniej niż 9,00 zł

194

2

0,5100

PO1O/00015611/7

Uścikowo Nieruchomość o kształcie trapezu , grunt klasy RIVa z przeznaczeniem na cele rolne na okres do 31.08.2025 roku. 306,00 zł /całość/rok             Wadium: 60,00 zł

Wys. postąpienia: min. 1% nie mniej niż 4,00 zł  

48/1 i 48/2

2

4,1400

PO1O/00015612/4

PO1O/00016598/6

Objezierze Nieruchomość o kształcie trapezu , grunt klasy RIIIb, z przeznaczeniem na cele rolne na okres do 31.08.2025 roku. 2484,00 zł /całość/rok             Wadium: 490,00 zł

Wys. postąpienia: min. 1% nie mniej niż 25,00 zł  

220

2

0,4631

PO1O/00015723/5

Rożnowo Nieruchomość o kształcie trapezu , grunt klasy RIVa, ŁIV z przeznaczeniem na cele rolne na okres do 31.08.2025 roku. 277,86 zł /całość/rok             Wadium: 55,00 zł

Wys. postąpienia: min. 1% nie mniej niż 3,00 zł  

33

1

1,1300

PO1O/00015773/0

Osowo Nieruchomość o kształcie prostokąta , grunt klasy RIVb z przeznaczeniem na cele rolne na okres do 31.08.2025 roku. 678,00 zł /całość/rok             Wadium: 135,00 zł

Wys. postąpienia: min. 1% nie mniej niż 7,00 zł  

 

  • Bliższych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Obornikach pokój 240 oraz pod nr tel. 61 65-59-137.

Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać roczny czynsz dzierżawny w terminie do 31 marca każdego roku. Płatność za pierwszy rok dzierżawy następuje w terminie 14 dni od momentu podpisania umowy. Wysokość ceny wywoławczej ustalono na podstawie stawek czynszu dzierżawnego wg Zarządzenia nr 140/2021 Burmistrza Obornik z dnia 13 września 2021 roku. Wysokość czynszu dzierżawnego może podlegać waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszany przez Prezesa GUS. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatek rolny.

¦  Przetarg odbędzie się w dniu 03 sierpnia 2022 r. o godzinie  10 00  w Urzędzie Miejskim w Obornikach (sala sesyjna).

Wadium, na wybraną działkę należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu  Miejskiego w Obornikach
PKO BP S.A. O/Oborniki 63 1020 4128 0000 1002 0006 9955 w terminie do 28 lipca 2022 r. W tytule przelewu należy podać nr działki, oraz miejscowość. Szczegółowa mapa jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, pokój 240. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu za wydzierżawioną nieruchomość.

Za datę wniesienia wadium, uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy urzędu.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może zostać odwołany w każdej chwili bez podania przyczyny odwołania przez właściciela nieruchomości.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest podpisanie oświadczenia o niedopuszczeniu się zmowy cenowej związanej z przetargiem.

 

 

http://bip.umoborniki.nv.pl/a,19660,ogloszenie-o-przetargu.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.36 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: obornicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6606 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 2,56 ha

Powiat: ostrzeszowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6594 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,99 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu