Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-14
O godzinie: 14:00
Powierzchnia: 9.21 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5775 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,21 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 2-letnią i 5-letnią dzierżawę 12 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 9,21 ha/ użytek RIV,ŁIII/ czynsz wywoławczy razem 15435,oo PLN/rocznie/wadium 3000,oo PLN do 14.07.2022/ termin składania ofert 14.07.2022 godz. 14:00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

   ogłasza pierwsze pisemne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości

         stanowiących własność gminy Czerniejewo

 

Lp. Data i godzina przetargu Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia nieruchomości

(dzierżawy)

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza/
Kwota czynszu dzierżawnego
Wadium Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, oddania
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 20 lipca 2022 r.

godz. 8:00

Czerniejewo

Działka ewid. nr 629

Jednostka: 300302_4, Czerniejewo – miasto

Obręb ewid.: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 7

KW: PO1G/00028538/7

* lokalizacja

1,6378 ha Nieruchomość gruntowa, według katastru nieruchomości stanowi: grunty orne klasy RIVa (1,1959 ha),

grunty orne klasy RIVb (0,4419 ha)

Nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywana na cele gospodarki rolnej 72,71 dt żyta/rok wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS 894,04 zł Przetarg pisemny nieograniczony – dzierżawa na okres do 2 lat
2. 20 lipca 2022 r.

godz. 8:20

Czerniejewo

Działka ewid. nr 458/1

Jednostka: 300302_4, Czerniejewo – miasto

Obręb ewid.: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 8

KW: PO1G/00032115/7

* lokalizacja

0,7236 ha Nieruchomość gruntowa, według katastru nieruchomości stanowi: grunty orne klasy RIVa (0,3375 ha),

grunty orne klasy RV (0,3861 ha)

Nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywana na cele gospodarki rolnej 3,90 dt żyta/rok wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS 47,95 zł Przetarg pisemny nieograniczony – dzierżawa na okres do 5 lat
3. 20 lipca 2022 r.

godz. 8:40

Czerniejewo

Działka ewid. nr 366

Jednostka: 300302_4, Czerniejewo – miasto

Obręb ewid.: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 9

KW: PO1G/00021946/1

* lokalizacja

0,5073 ha Nieruchomość gruntowa, według katastru nieruchomości stanowi: grunty orne klasy RIVb (0,2492 ha),

łąki trwałe ŁIII (0,2581 ha)

Nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywana na cele gospodarki rolnej 3,38 dt żyta/rok wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS 41,56  zł Przetarg pisemny nieograniczony – dzierżawa na okres do 5 lat
4. 20 lipca 2022 r.

godz. 9:00

Czerniejewo

Działka ewid. nr 365

Jednostka: 300302_4, Czerniejewo – miasto

Obręb ewid.: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 9

KW: PO1G/00028538/7

* lokalizacja

0,6650 ha Nieruchomość gruntowa, według katastru nieruchomości stanowi: grunty orne klasy RIVb (0,0026 ha),

łąki trwałe ŁIII (0,6512 ha),

grunty pod rowami W (0,0112 ha)

Nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywana na cele gospodarki rolnej 4,42 dt żyta/rok wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS 54,35 zł Przetarg pisemny nieograniczony – dzierżawa na okres do 5 lat
5. 20 lipca 2022 r.

godz. 9:20

Czerniejewo

Działka ewid. nr 406

Jednostka: 300302_4, Czerniejewo – miasto

Obręb ewid.: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 8

KW: PO1G/00029484/0

* lokalizacja

0,2650 ha Nieruchomość gruntowa, według katastru nieruchomości stanowi: grunty orne klasy RIVa (0,1282 ha),

łąki trwałe ŁIV (0,1368 ha)

Nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywana na cele gospodarki rolnej 1,30 dt żyta/rok wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS 15,98 zł Przetarg pisemny nieograniczony – dzierżawa na okres do 5 lat
6. 20 lipca 2022 r.

godz. 9:40

Żydowo

Działka ewid. nr 407

Jednostka: 300302_5, Czerniejewo – gmina

Obręb ewid.: 0015

Żydowo

Ark. mapy 4

KW: PO1G/00000724/6

* lokalizacja

0,2700 ha Nieruchomość gruntowa, według katastru nieruchomości stanowi: grunty orne klasy RIIIb (0,8200 ha) Nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywana na cele gospodarki rolnej 1,69 dt żyta/rok wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS 20,78 zł Przetarg pisemny nieograniczony – dzierżawa na okres do 5 lat
7. 20 lipca 2022 r.

godz. 10:00

Żydowo

Działka ewid. nr 123

Jednostka: 300302_5, Czerniejewo – gmina

Obręb ewid.: 0015

Żydowo

Ark. mapy 3

KW: PO1G/00037717/2

* lokalizacja

0,8300 ha Nieruchomość gruntowa, według katastru nieruchomości stanowi: grunty orne klasy RII (0,6800 ha),

grunty orne klasy RIIIa (0,1500 ha)

Nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywana na cele gospodarki rolnej 40,12 dt żyta/rok wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS 493,32 zł Przetarg pisemny nieograniczony – dzierżawa na okres do 5 lat
8. 20 lipca 2022 r.

godz. 10:20

Rakowo

Działka ewid. nr 3/5

Jednostka: 300302_5, Czerniejewo – gmina

Obręb ewid.: 0013

Rakowo

Ark. mapy 1

KW: PO1G/00035965/1

* lokalizacja

0,8537 ha Nieruchomość gruntowa, według katastru nieruchomości stanowi: grunty orne klasy RV (0,9508 ha) Nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywana na cele gospodarki rolnej 14,30 dt żyta/rok wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS 175,83 zł Przetarg pisemny nieograniczony – dzierżawa na okres do 5 lat
9. 20 lipca 2022 r.

godz. 10:40

Pakszyn

Działka ewid. nr 9

Jednostka: 300302_5, Czerniejewo – gmina

Obręb ewid.: 0011

Pakszyn

Ark. mapy 1

KW: PO1G/00029183/0

* lokalizacja

0,5900 ha Nieruchomość gruntowa, według katastru nieruchomości stanowi: grunty orne klasy RIIIa (0,2000 ha),

grunty orne klasy RIVa (0,3900 ha)

Nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywana na cele gospodarki rolnej 3,90 dt żyta/rok wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS  47,95 zł Przetarg pisemny nieograniczony – dzierżawa na okres do 5 lat
10. 20 lipca 2022 r.

godz. 11:00

 

Pakszyn

Działka ewid. nr 7

Jednostka: 300302_5, Czerniejewo – gmina

Obręb ewid.: 0011

Pakszyn

Ark. mapy 1

KW: PO1G/00029183/0

* lokalizacja

0,2800 ha Nieruchomość gruntowa, według katastru nieruchomości stanowi: grunty orne klasy RIVa (0,2800 ha) Nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywana na cele gospodarki rolnej 5,33 dt żyta/rok wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS 65,54 zł Przetarg pisemny nieograniczony – dzierżawa na okres do 5 lat
11. 20 lipca 2022 r.

godz. 11:20

Pakszyn

Działka ewid. nr 12

Jednostka: 300302_5, Czerniejewo – gmina

Obręb ewid.: 0011

Pakszyn

Ark. mapy 1

KW: PO1G/00029183/0

* lokalizacja

0,3100 ha Nieruchomość gruntowa, według katastru nieruchomości stanowi: grunty orne klasy RIVa (0,3100 ha) Nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywana na cele gospodarki rolnej 5,35 dt żyta/rok wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS 65,78 zł Przetarg pisemny nieograniczony – dzierżawa na okres do 5 lat
12. 20 lipca 2022 r.

godz. 11:40

Gębarzewo

Działka ewid. nr 52/2

Jednostka: 300302_5, Czerniejewo – gmina

Obręb ewid.: 0003

Gębarzewo

Ark. mapy 1

KW: PO1G/00021854/9

* lokalizacja

3,1100 ha Nieruchomość gruntowa, według katastru nieruchomości stanowi: grunty orne klasy RIVa (1,4000 ha),

grunty orne klasy RV (1,7100 ha)

Nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykorzystywana na cele gospodarki rolnej 86,90 dt żyta/rok wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS 1.068,52 zł Przetarg pisemny nieograniczony – dzierżawa na okres do 1 roku

 

Warunki przetargu:

 1. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie są przedmiotem zobowiązań.
 2. Część jawna przetargów– tj. komisyjne otwarcie ofert i ich ocena formalna – odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8, w sali sesyjnej – parter, w terminach określonych w kolumnie nr 2. powyższej tabeli.

O miejscu i terminie części niejawnej i przewidywanym terminie zamknięcia przetargów oferenci zostaną powiadomieni odrębnie.

 1. Określony okres dzierżawy należy rozumieć w taki sposób, iż jest to maksymalny okres obowiązywania umów, które zostaną zawarte w wyniku ogłoszonych przetargów. Dlatego oferenci w trakcie składania ofert powinni skalkulować możliwość zawarcia umów na okres krótszy niż podany. W umowach dzierżawy zostanie wprowadzona klauzula mówiąca o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele inne niż rolnicze: „w  przypadku przeznaczenia gruntu na inne cele niż rolnicze do dnia 31 sierpnia, umowa zostanie rozwiązana z dniem 31 sierpnia danego roku, natomiast w przypadku przeznaczenia po 31 sierpnia umowa zostanie rozwiązana z dniem 31 sierpnia roku następnego”.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargów jest:

1) wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) przelewem, najpóźniej do dnia 14 lipca 2022 r. na konto Gminy Czerniejewo prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Czerniejewo nr 49 9065 0006 0020 0200 1502 0002 (treść przelewu: „Wadium -dzierżawa działki/części działki nr …………………. o powierzchni ……………….. ha”). Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.

Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet opłat z tytułu czynszu dzierżawnego, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, poprzez dokonanie przelewu na wskazany przez oferenta rachunek bankowy. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

2) złożenie pisemnej oferty.

 1. Pisemna oferta powinna zawierać:

-imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, numer telefonu,

-datę sporządzenia oferty,

-czytelny podpis oferenta,

-oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego – zapis liczbowy,

-do oferty należy dołączyć kopię dowodu potwierdzającego wniesienie wadium,

-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz że zapoznał się ze stanem nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

 1. Uwagi dotyczące ofert:

– wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

– kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

– w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę najwyższa zaoferowana stawka czynszu dzierżawnego wyrażona w dt żyta/rok.
 2. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy przez wyłonionego dzierżawcę, umowa zostanie zawarta z kolejnym dzierżawcą, który zaoferował drugą najwyższa stawkę czynszu dzierżawnego w ogłoszonym przetargu.
 3. Pisemną ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1do ogłoszenia wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2do ogłoszenia oraz dowodem uregulowania wadium, w zamkniętej kopercie opisanej: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości działki/części działki nr ……………………….o powierzchni ………………………”.
 4. Termin składania ofert: do 14 lipca 2022 r. do godz. 14ºº, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w Biurze Obsługi Bezpośredniej – parter.
 5. Złożone oferty nie będą rozpatrywane, gdy:

1) nie odpowiadają warunkom przetargu,

2) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3) nie są kompletne,

4) do ofert nie dołączono dowodu wniesienia wadium w wymaganej kwocie,

5) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 1. Umowy dzierżawy zawarte zostaną od dnia 1 września 2022 r. Nieruchomości będą wydzierżawione na podstawie danych z ewidencji gruntów. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zastrzega możliwość zebrania płodów rolnych przez dotychczasowych dzierżawców.
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek oferty, bądź odwołania przetargów lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.
 4. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo w zakładce „Dla inwestora i przedsiębiorcy/Sprzedaż, dzierżawa i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste/Ogłoszenie o przetargach-dzierżawa nieruchomości” oraz zostało wywieszone w gablocie na parterze tutejszego urzędu.
 5. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, ogłoszony w zarządzeniu nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 maja 2022 r., był podany do publicznej wiadomości w dniach od 20 maja do 10 czerwca 2022 r.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz przetargów można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pok. nr 114, pod numerem tel. 61 429 13 30 (P. Sporna) w godzinach: pon. 8:00-16:00, wt. – pt. 7:00-15:00.

 

Czerniejewo, dnia 14 czerwca 2022 r.

BURMISTRZ

/-/ Tadeusz Szymanek

 

https://www.czerniejewo.pl/asp/Informacje,Dla_inwestora_i_przedsiebiorcy,Sprzedaz_dzierzawa_i_oddawanie_nieruchomosci_w_uzytkowanie_wieczyste,Ogloszenie_o_przetargach_dzierzawa_nieruchomosci,377

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 9.21 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6337 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 74,62 ha

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-25

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6333 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6326 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 7,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6325 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-10

Dodano: 7 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6321 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,91 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-20

Dodano: 16 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6295 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,01 ha

Powiat: turecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu