Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-14
O godzinie: 12:30
Powierzchnia: 15.03 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5773 sprzedaż gruntu rolnego pow. 15,03 ha

Powiat:lidzbarski

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego pow. 15,03 ha/ użytek N,RIV,ŁIV/cena wywoławcza 450000,oo PLN/wadium 45000,oo PLN do 11.07.2022/ termin przetargu 14.07.2022 godz. 12:30

Lidzbark Warmiński 09.06.2022r.
OŚN.6840.2.2022.KJ

Wójt Gminy
Lidzbark Warmiński
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Medyny.

Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 3/20 o pow. 15,0300 ha, położona w obrębie Medyny. Działka jest niezabudowana, stanowi zwarty obszar o nieregularnym kształcie, ze znacznymi wzniesieniami, stromymi skarpami oraz miejscami podmokłymi. Teren zadrzewiony i zakrzewiony. Nieruchomość położona jest na terenach rolnych i leśnych w projektowanej strefie „C” ochrony uzdrowiskowej w Studium zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/273/2021 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2021r., w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński.
Księga wieczysta OL1L/00028222/4 użytek RVI,ŁIV,PsIV,LsIV,LsV,LsVI,PsV

Nabywcą nieruchomości może zostać rolnik indywidualny, w innym przypadku nabycie tej nieruchomości wymagać będzie uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

Cena wywoławcza 450.000,00 zł. Wadium 45.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2022r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 lipca 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

http://gminalidzbark.com/przetarg-ustny-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-medyny-3-20/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 15.03 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: lidzbarski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 13 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6613 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,68 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-25

Dodano: 11 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6609 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,33 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6608 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,30 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 5 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6602 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 33,34 ha

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-19

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6600 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 28,93 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-05-21

Dodano: 16 maja, 2024

O godzinie: 09:15

# 6584 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,95 ha

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu