Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-14
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 6.20 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5769 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,20 ha

Powiat:węgrowski
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 6,20 ha/ użytek RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy 2000,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo PLN do 11.07.2022/ termin przetargu 14.07.2022 godz. 11:00

Łochów dn. 09.06.2022 r.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21.07.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U
z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2021 r., poz. 2213/.

BURMISTRZ  ŁOCHOWA

OGŁASZA DRUGI

OGRANICZONY PRZETARG USTNY

 

na dzierżawę nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 5/9, 5/15, 5/19, położonych w miejscowości Kaliska gm. Łochów.

 

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wsi Kaliska i Barchów, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie nr XXVI/182/2012 z dn. 28.11.2012 r., opublikowanego w Dz.Urz.Woj.Maz. w dniu 18.12.2012 r., poz. 9941, przedmiotowe nieruchomości znajdują się:

działki nr ewid. 5/16 i 5/15  – na terenach oznaczonych symbolem R – tereny rolne,

działka nr ewid. 5/9 – na terenach oznaczonych symbolami R – tereny rolne, 1UT – tereny usług turystyki, ZL – tereny leśne.

 

Tereny będące przedmiotem oddania w dzierżawę winien być wykorzystywany rolniczo – bez prawa zabudowy.

 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Działa

numer

Tytuł własności

 

Powierzchnia

działki

 

Okres

dzierżawy

Roczna opłata

za dzierżawę

 

Termin wnoszenia

opłat za dzierżawę

Aktualizacja opłaty za dzierżawę  terenu
 

5/9

 

SI1W/00055915/0

 

 

     3,0001 ha

 

 

 

     5 lat

 

 

    

 

2000 zł

 

do 30 maja

każdego roku

dzierżawy

 

Opłata za dzierżawę terenu będzie aktualizowana co rok na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez GUS

 

5/15

 

 

 

 

SI1W/00063331/1

   

     1,6433 ha

 

5/16

 

 

    1,5646 ha

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 14.07.2022 roku, o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Łochowie Al. Pokoju 75, pokój nr 107 (sala konferencyjna)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 11.07.2022 r., w kancelarii Urzędu Miasta
w Łochowie ul. Aleja Pokoju 75 pisemnego zgłoszenia uczestnictwa przetargu, celem sprawdzenia przez komisje przetargową, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Łochowie, I piętro oraz zamieszczona na stronie BIP urzędu, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200 zł na konto Urzędu Miejskiego
w Banku Spółdzielczym w Łochowie nr  konta 74 9233 0001 0000 0127 2000 0020 i  wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju 111 do dnia 11.07.2022 r. (w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu).Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z tym, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę lub przez współmałżonka od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu, pokój nr 111, tel. /025/ 643 78 30.

http://bip.gminalochow.pl/przetarg-nieruchomosci/4513/dzierzawa-dz-nr-5-9-5-15-5-16-polozonych-w-kaliskach-gm-lochow

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.20 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: węgrowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-21

Dodano: 18 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6616 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,44 ha

Powiat: białobrzeski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6599 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,01 ha

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 2 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6598 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 81,76 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6586 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 22,01 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-15

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6577 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 54,65 ha

Powiat: żuromiński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 10 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6559 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,60 ha

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu