Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-29
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 4.42 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5762 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,42 ha

Powiat:poznański
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 6-letnią dzierżawę  8 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 4,42 ha/ użytek ŁV,ŁVI/czynsz wywoławczy 524,oo PLN/rocznie/wadium razem 1600,oo PLN do 28.06.2022/ termin składania ofert 29.06.2022 godz. 09:00

Konstantynowo, 09.06.2022 r.

Zn. spr.: ZG.2217.24.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nadleśnictwo Konstantynowo Konstantynowo I

62-053 Konstantynowo

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na dzierżawę niżej wymienionych gruntów roln ch:

L.p.

działki rolnej

Leśnictwo Adres leśny Gmina Obręb ewidencyjny Nr działki Rodz.

uż.

KI. Pow. do dzierżaw

(hal

Stawka wywoławc za (dł. żytal Uwagi
1. Będlewo 276j Mosina Bolesławiec 240 v 2,2424 3,14
2. Grzybno 98a Mosina Baranówko 173 0,5509 2,92 *a),

*c)

3. Grzybno 98b Mosina Baranówko 173 Iv 0,1091 0,58
4. Czempiń 240y Czempiń Jarogniewice 7240/2 Ł v 0,1178 0,16 *a)
5. Krajkowo 154g Brodnica Jaszkowo 5154/4 R v 0,2700 0,68
6. Więckowic

e

15Cj Tarnowo

Podgórne

Swadzim 192 Ł v 0,3400 0,48
7. Wielka Wieś 130b Stęszew Słupia 273 Ł VI 0,3500 0,21
8. Wielka Wieś 130a Stęszew Słupia 273 0,4600 0,28
 • aktualna średnia cena skupu żyta wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.X.2021 r. wynosi 61,48 zł/dt,
 • a) siedlisko przyrodnicze 6510 — dzierżawca zobligowany będzie do koszenia łąki w terminie od 15 VI do 30 IX w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej wysokości 5-15 cm nad ziemią, z pozostawieniem 5-10%nieskoszonej powierzchni każdego roku w innym miejscu, maksymalnie dwa pokosy rocznie, niestosowania nawożenia azotem powyżej 60kg/ha rocznie, usunięcia biomasy w ciągu 14 dni po pokosie.
 • b) powierzchnia częściowo zakrzaczona, wymaga uporządkowania.
 • c) utrudniony dojazd do gruntu rolnego.

Oględzin w/w działek można dokonać w obecności leśniczego właściwego leśnictwa oraz za pomocą przeglądarki internetowej znajdującej pod adresem : https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy_ wpisując adres leśny w wyszukiwarkę.

 1. Przetarg przeprowadzany jest zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych pozostających w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Konstantynowo” (załącznik nr 5 do przetargu) stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Konstantynowo z dnia 13.11.2018 roku o nr 34/2018 zmienionego Zarządzeniem nr 41/2021 nadleśniczego Nadleśnictwa Konstantynowo z dnia 09.11.202 Ir.
 2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony — do dnia 31.12.2028r.
 3. Wadium w wysokości 200zł dla każdej działki rolnej w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Nadleśnictwa Konstantynowo: BOŚ 59 1540 1056 2105 9137 1508 0002, z dopiskiem na blankiecie przelewu „Przetarg na dzierżawę guntów rolnych 2022 — I postępowanie”.
 4. Oryginał lub kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty.
 5. Wadium musi być zaksięgowane na rachunku bankowym nadleśnictwa najpóźniej do dnia 29.06.2022r. do godziny 9:00.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli uczestnik przetargu wygra przetarg i uchyli się od podpisania umovy ,
 7. Pisemna oferta (formularz — załącznik nr 2) winna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych 2022 —lpostępowanie”.
 8. Oferty należy składać w Sekretariacie Nadleśnictwa, Konstantynowo 1, 62-053 Konstantynowo, do dnia 29.06.2022 r., do godz. 9:00.
 9. Komisyjne otwarcie ofert przetargu nastąpi w dniu 29.06.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Konstantynowo — świetlica.
 10. W przypadku równorzędności ofert Nadleśnictwo przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.
 11. Nadleśniczy Nadleśnictwa Konstantynowo może przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
 12. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 13. Organizator przetargu w przypadku uzasadnionych potrzeb gospodarczych może unieważnić przetarg w części lub w całości.
 14. Informacji w sprawie niniejszego przetargu udzielają: Mariusz Rutkowski, tel.: 696 080 140

NADLEŚNICZY

Elektronicznie podpisany przez Maciej Andrzej Handkiewicz Załączniki:

 1. Wzór umowy dzierżawy.
 2. Formularz oferty.
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla dzierżawców — RODO.
 4. Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych pozostających w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Konstantynowo.
 5. https://konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/przetarg-na-dzierzawe-grunt-1

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.42 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6544 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 13 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6527 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,57 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-21

Dodano: 4 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6525 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,41 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-12

Dodano: 8 lutego, 2024

O godzinie: 08:40

# 6498 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,30 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-02-16

Dodano: 16 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6471 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu