Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-28
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 5.65 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5736 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,65 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 5,65 ha/ użytek PsIV,PsV/czynsz wywoławczy 1200,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo PLN do 23.06.2022/ termin przetargu 28.06.2022 godz. 09:00

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

OGŁASZA

II przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Gudzisz będącej własnością GMINY  BOLESZKOWICE

Nr działki Powierzchnia działki [ha] Kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego oraz sposób płatności [zł] Wadium w [zł] Okres dzierżawy i przeznaczenie
 

Część 206/8

5,65 ha

(PsIV, PsV, PsVI )

 

1.200,00 netto / rocznie

 

200,00

 

Czas nieokreślony

Cel rolny

Działka oznaczona nr 206/8 położona jest w m. Gudzisz przy drodze wewnętrznej nr 193 obręb Gudzisz. Działka porośnięta jest drzewami z gatunku sosna powstałymi w wyniku samosiewu. Działka posiada nieregularny kształt oraz wysokość. Granic nieruchomości nie wznawiano. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości leży po stronie dzierżawcy.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. Obecnie Gmina Boleszkowice posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalone Uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu: 28 czerwca 2022 r. w godzinach: 900 w Salu Posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić tylko i wyłącznie na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 23.06.2022 r. (liczy się data wpływu na konto Gminy).  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę czynszu dzierżawnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Słoneczna 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 27.05.2022 r.

https://bip.boleszkowice.pl/dokumenty/6384

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.65 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: myśliborski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-07

Dodano: 9 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6290 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 35,00 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-07-26

Dodano: 16 lipca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6259 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,86 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-22

Dodano: 14 lipca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6252 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 21,36 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-28

Dodano: 20 czerwca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6223 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,51 ha

Powiat: goleniowski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-28

Dodano: 18 czerwca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6219 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,78 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-29

Dodano: 29 maja, 2023

O godzinie: 12:00

# 6203 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,91 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu