Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-15
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.86 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5735 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,86 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,86 ha/ użytek RV/czynsz wywoławczy 940,oo PLN/rocznie/wadium 150,oo PLN do 11.07.2022/ termin przetargu 15.07.2022 godz. 10:00

O G Ł O S Z E N I E
BRG.6845.3.2022.AW

Na podstawie art. art. 38  ust.  1 i  2  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze  zmianami) i  § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zmianami)   Wójt   Gminy Nowogródek  Pomorski  ogłasza:  I   przetarg  ustny  nieograniczony    na  dzierżawę niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości Karsko
Opis nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Nr działki 619
Powierzchnia 1,13 ha
Księga wieczysta KW  Nr  SZ1M/00041531/7  
Przeznaczenie nieruchomości brak planu, w studium uikzp Gminy Nowogródek Pomorski –  obszary rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym
Sposób zagospodarowania grunt sklasyfikowany jako RIVb, RV i S-RV,

teren  nieużytkowany

Uzbrojenie dostęp do drogi asfaltowej oraz gruntowej
Obciążenia brak
Okres dzierżawy 10 lat,
Cel dzierżawy rolny
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego  570 zł  rocznie
Wadium  100 zł
Terminy wnoszenia opłat do 31 marca

Działka nr 619 w Karsku przeznaczona została do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się dnia 15.07.2022 r. o godz. 1100 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Nowogródku Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia  11.07.2022 r. do kasy tut. Urzędu.  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszej wpłaty czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie przewidzianym dla płatności zobowiązań pieniężnych. Wydanie przedmiotu dzierżawy dodatkowo obciąża dzierżawcę. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem co najmniej 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości na inny cel lub przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń od dnia 30.05.2022 r. do dnia 15.07.2022 r.

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Karsku.
  3. Na stronach internetowych: bip.nowogrodekpomorski.plwww.nowogrodekpomorski.pl

 

 

O G Ł O S Z E N I E
RUL.6845.12.2021.AW

Na podstawie art. art. 38  ust.  1 i 2  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze  zmianami) i  § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zmianami)   Wójt   Gminy Nowogródek  Pomorski  ogłasza:  I   przetarg  ustny  nieograniczony  na  dzierżawę niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości Parzeńsko obręb Karsko
Opis nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Nr działki 892
Powierzchnia 0,73 ha
Księga wieczysta KW  Nr  SZ1M/00041526/9  
Przeznaczenie nieruchomości brak planu, w studium uikzp Gminy Nowogródek Pomorski –  obszary uzupełnień zabudowy usługowej, w tym usług turystycznych, rekreacji indywidualnej i zabudowy letniskowej, projektowana oczyszczalnia ścieków
Sposób zagospodarowania grunt sklasyfikowany jako RV, RVI i PsV,

teren  użytkowany rolniczo

Uzbrojenie droga  gruntowa
Obciążenia brak
Okres dzierżawy 5 lat,
Cel dzierżawy rolny
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego  370 zł  rocznie
Wadium  50 zł
Terminy wnoszenia opłat do 31 marca

Działka nr 892 w Parzeńsku obręb Karsko przeznaczona została do oddania w dzierżawę na okres do  lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się dnia 15.07.2022 r. o godz. 1000 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Nowogródku Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia  11.07.2022 r. do kasy tut. Urzędu.  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszej wpłaty czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie przewidzianym dla płatności zobowiązań pieniężnych. Wydanie przedmiotu dzierżawy dodatkowo obciąża dzierżawcę. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem co najmniej 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości na inny cel lub przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń od dnia 30.05.2022 r. do dnia 15.07.2022 r.

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Parzeńsku.
  3. Na stronach internetowych:bip.nowogrodekpomorski.plwww.nowogrodekpomorski.pl

 

 

https://bip.nowogrodekpomorski.pl/nieruchomosci/dzierzawa/1460-ogloszenie-i-przetarg-619-karsko-dzierzawa-10-l-2022

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.86 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: myśliborski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-31

Dodano: 18 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6658 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,77 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-13

Dodano: 16 lipca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6656 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 11,00 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-19

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6651 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 34,90 ha

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-13

Dodano: 11 lipca, 2024

O godzinie: 11:30

# 6647 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 6,61 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-05

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6597 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 31,25 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu