Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-29
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 16.89 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5734 dzierżawa gruntu rolnego pow. 16,89 ha

Powiat:przemyski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 16,89 ha/ użytek PsIV,PsIII/czynsz wywoławczy 2072,oo PLN/rocznie/wadium 210,oo PLN do 23.06.2022/ termin przetargu 29.06.2022 godz. 09:00

GN.6845.2.2022                       Krasiczyn, dnia 2022-05-23

WÓJT GMINY KRASICZYN

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Brylińce.

 1. Przedmiot przetargu: nieruchomość, położona w obrębie Brylińce, oznaczona jako:
 • część działki nr 39 0 pow. 5.05 ha, w tym: Ps IV – 4.58 ha, Ps VI – 0.47 ha,
 • część działki nr 243/4 0 pow. 0.9122 ha, w tym: Ps III – 0.9122ha,
 • część działki nr 243/5 0 pow. 0.2997 ha, w tym Ps III – 0.2997 ha,
 • część działki nr 243/6 0 pow. 0.5679 ha, w tym: Ps III – 0.5679 ha,
 • część działki nr 247 0 pow. 5.09 ha. W tym: Ps III – 0.87 ha, Ps IV – 4.22 ha,
 • część działki nr 249 0 pow. 1.33 ha, w tym: Ps IV – 0.88 ha, Ps V – 0.45 ha,
 • działka nr 32/1 0 pow. 3.66 ha, w tym: Ps IV – 2.85 ha, Ps V – 0.70 ha, Ps VI – 0.09 ha, R IVb – 0.02 ha.
 1. Nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.
 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: na nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak też nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy działki położone są w części w konturze użytki rolne i łęgi, w części tereny rolne przeznaczone do zalesień.
 3. Opis nieruchomości: nieruchomość stanowi mienie wsi Brylińce jako pastwiska wiejskie, w ostatnich latach była użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę.
 4. Cel przetargu: dzierżawa na okres 3 lat.
 5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi -2 071.26 zł (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt jeden zł 26/100) co w przeliczeniu wynosi – 33.69 q żyta.
 6. Kwota minimalnego postąpienia czynszu dzierżawnego wynosi – 20.00 zł ( słownie: dwadzieścia zł 00/100).
 7. Niezbędnym warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości – 210.00 zł w terminie do 23 czerwca 2022 r. do godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy w Krasiczynie lub na konto Gminy Krasiczyn Bank Spółdzielczy w Dynowie 95 9093 1046 2017 0170 0028 0010 w taki sposób, aby powyższa kwota była na koncie Gminy najpóźniej w dniu 24 czerwca 2022r.
 8. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 900.
 9. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Wysokość czynszu dzierżawnego osiągniętego w przetargu zostanie przeliczona na miernik kwintali żyta. Cena Iq żyta przyjmowana będzie wg ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim dla potrzeb podatku rolnego, która w 2022 r. wynosi 61.48 zł.
 11. Wadia zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
 12. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego.
 13. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w w/w terminie i w powyższej wysokości. Roczny czynsz dzierżawny będzie płatny do 31 października każdego roku.
 14. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się z zagospodarowaniem, ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz z ogłoszeniem o przetargu i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 15. Bliższych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krasiczynie, pokój nr 19, tel. 16 671-83-70 wew. 15 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

http://www.krasiczyn.pl/bip/gospodarka-nieruchomosciami/ogloszenia-o-przetargach/1666-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-krasiczyn-polozonej-w-obrebie-brylince

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 16.89 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: przemyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6612 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6611 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu