Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-22
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 2.09 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5729 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,09 ha

Powiat:leżajski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,09 ha/ użytek PsIV/czynsz wywoławczy 464,oo PLN/rocznie/wadium 50,oo PLN do 15.06.2022/ termin przetargu 22.06.2022 godz. 09:30

GMINA KURYŁÓWKA

37-303 KURYŁóWKA

NIP woj. 816-15-93-966podkarpackie                 WÓJT GMINY KURYŁÓWKA

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2022r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

1 PRZETARG USTNY

NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuryłówka w dniu 22.06.2022 r. o godz. 930 w Urzędzie Gminy Kuryłówka

Informację o zamiarze dzierżawy podano do publicznej wiadomości w wykazie z dnia 22.03.2022r.

Lp. Miejsce położenia Nr KW Nr ewid.

działki

Pow.

ha

Cena wywoławcza

(zł)

Termin wnoszenia opłat Przeznaczeni e działki Wadium

(zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1 Brzyska Wola RZIE/OO

02903/4

2838/1 2,0997 463,61 Do 30 czerwca każdego roku, w pierwszym i ostatnim roku proporcjonalnie do okresu dzierżawy Rolnicza przestrzeń produkcyjna


PsIV,PsV,PsVI

 

pastwiska trwałe

50,00 10,00

Działka będąca przedmiotem przetargu znajduje się w terenie oznaczonym na rysunku studium symbolem R, dla którego określony został kierunek zagospodarowania przestrzennego jako obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Szczegółowych informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kuryłówka w pokoju nr 16, tel. 17 243 80 10 wew. 134.

Zainteresowani dzierżawą ww. nieruchomości zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy poprzez dokonanie oględzin w terenie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • Wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu do dnia 15.06.2022 r. do godz. 1400 lub na konto nr 94 9187 1011 2002 0000 3548 0001BS O/Kuryłówka z zastrzeżeniem warunku, ze w przypadku wpłat wadium przelewem, liczy się termin wplYM1 pieniędzy na ww. konto.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem dzierżawy oraz w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości uczestnik zobowiązuje się do zlecenia tej czynności na własny koszt. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Kuryłówka, dnia 18.05.2022 r.

 

Ogłoszenie zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w urzędzie Gminy w Kuryłówce
  2. BIP Urzędu Gminy Kuryłówka- przetargi

https://kurylowka.biuletyn.net/?bip=2&cid=1191&id=5107

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.09 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: leżajski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6612 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6611 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu