Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-09
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 17.96 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5722 dzierżawa gruntu rolnego pow. 17,96 ha

Powiat:iławski

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 17,96 ha/ użytek RIV,RV/czynsz wywoławczy 40000,oo PLN/rocznie/wadium 4000,oo PLN do 03.06.2022/ termin przetargu 09.06.2022 godz. 10:00

Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza ustne nieograniczone przetargi na dzierżawę nieruchomości położonych miejscowościach: Kisielice i Łęgowo

l.p. nr iły driwl*i O b rfb nr Księgi

'W tej

opis wywo CZY tern•iny wnoszenia o kres i awy minimalne pt”tąpiettie w q Żyta
Kisielice niervchomošci rolne uzytki rolr.g przezwczone do wykorzystania

RIVa,RV,RVI,RIVb

listopada

Il rata do

I S marca

3 lata łs q
33966/6            ha nieruchomosei rolne użytki przemaczane do wykorzystania rolniczego I rata du

15 listopada

Il rata do

1 marca

lata

Przetargi zostaną przeprowadzone 9 czerwca 2022 roku, o godzinie 1000 i 11P, w siedzibie Starostwa Powiatowego Iławie, ul. gen. Wł. Andersa 2A, sali nr I (parter).

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą 'swadium w gotówce, w terminie do 3 czerwca 2022 roku na konto Starostwa Powiatowego w Iławie, Bank BGŻ S.A. Oillmva Nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970. data wpływu na konto,
  2. Widiurtl wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra prretarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w termłnie 3 dni od dnła zamkni$cia przetargu,
  3. Przetarg jest 'svażny hez względu na liczb* uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno powyżej czynszu wywoławczego,
  4. W razie uchylenia się ustálonego nabywcy od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, Zarząd Powiatu Iławskiego może od niej odstąptť’, a wpkłcone wadium nie podlega
  5. Organizator przetargu może odwołać puetarg z uzasadnionej przyczyny.

6, Szczegółową informacjg uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Iławie, pokój 323 lub tel. (0 89) 649 07 59.

https://bip.powiat-ilawski.pl/10024/4701/Ustny_nieograniczony_przetargy_na_dzierzawe_nieruchomosci_polozonych_w_miejscowosciach_3A_Kisielice_i_Legowo/

 

Szczegóły

Powierzchnia: 17.96 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: iławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-18

Dodano: 3 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6638 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 28,93 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-08-29

Dodano: 28 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6631 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 15,63 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6624 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,15 ha

Powiat: szczycieński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 13 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6613 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,68 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-25

Dodano: 11 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6609 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,33 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6608 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,30 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu