Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-22
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 3.75 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5706 sprzedaż gruntu rolnego pow. 3,75 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego pow. 3,75 ha/ użytek RIII,RVI,RV/cena wywoławcza 178.780,oo PLN/wadium 25.540,oo PLN do 21.06.2022/ termin przetargu 22.06.2022 godz. 11:00

NACZELNIK

URZĘDU SKARBOWEGO

W SZAMOTUŁACH

 

3029-SEE.711.85.2022.V.MR

BA/18345/2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach na podstawie art. 110w § 1, § 3, § 5 i 111i ustawy   z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t.: Dz. U. z 2022 r., poz.479) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.06.2022 r. o godz. 11°° w sali 226 budynku Urzędu Skarbowego w Szamotułach przy ul. B. Chrobrego 17 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI należącej do zobowiązanego Michała Krupej.

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana rolna (działka 3/2) położona

w miejscowości Zajączkowo gm. Pniewy dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą nr PO1A/00058232/5. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Łączna powierzchnia gruntów 3,7531 ha w tym : grunty orne RIIIb 0,5850 ha, grunty orne RIVb 0,5173 ha, grunty orne RV 0,8023 ha, grunty pod rowami W-RV 0,0875 ha, łąki trwałe 0,0275 ha, grunty orne RVI 1,7335 ha.

Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 255.400,00 zł. (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta zł). Cena wywoławcza w II licytacji wynosi 70% oszacowanej wartości nieruchomości tj.

178.780,00 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt zł).

Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanej wartości nieruchomości tj. kwotę 25.540,00 zł ( dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści zł). Wadium powinno być złożone w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego, wystawionego na tutejszy organ egzekucyjny przed licytacją, do rąk pracownika prowadzącego licytację.  Dopuszcza się możliwość złożenia wadium poprzez dokonanie wpłaty na konto organu egzekucyjnego w NBP O/O Poznań nr 41 1010 1469 0015 6013 9120 0000. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do licytacji, w przypadku wyboru tego sposobu złożenia wadium, jest zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku organu egzekucyjnego w dniu 21 czerwca 2022 r.

W terminie 14 dni przed dniem licytacji wolno oglądać nieruchomość od poniedziałku do piątku w godz. od 10°° do 14°° oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w siedzibie Urzędu Skarbowego w Szamotułach, pokój 324, telefon 618 455 576, od poniedziałku do piątku w godz. od 8°° do 14°°, po uprzednim umówieniu wizyty.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą w której postanowienie               o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

  1. Bolesława Chrobrego 17a, 64-500 Szamotuły | tel.: +48 61 292 06 14 | fax: +48 61 292 06 40 e-mail: us3029@wp.mofnet.gov.pl

 

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

Sprzedaż podlega  regulacjom zawartym w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1655 ze zm.).

 

Na podstawie art.  13  ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 29 października 2019 r., poz. 2070) do postępowań egzekucyjnych wszczętych na podstawie ustawy zmienianej                    i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

 

 

https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-szamotulach/ogloszenia/obwieszczenia-o-licytacji/-/asset_publisher/8FhT/content/obwieszczenie-o-ii-licytacji-nieruchomosci-w-dniu-22-06-2022-r-o-godz-11-00?redirect=https%3A%2F%2Fwww.wielkopolskie.kas.gov.pl%2Furzad-skarbowy-w-szamotulach%2Fogloszenia%2Fobwieszczenia-o-licytacji%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8FhT%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_8FhT_

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.75 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: szamotulski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6544 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 13 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6527 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,57 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-21

Dodano: 4 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6525 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,41 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu