Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-01
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 47.49 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5692 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 47,49 ha

Województwo:pomorskie

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 47,49 ha /użytek RIVb/ cena wywoławcza 5218500,oo PLN/ wadium 695800,oo PLN do 31.05.2022/ termin licytacji 01.06.2022 godz. 11:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza nr VII w Wejherowie 84-200 Wejherowo J.III Sobieskiego 241 tel. 586721499 e-mail: wejherowo.nogalski@komomik.pl www.nogalskl.komornik.pl

GKm 128,21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GDIW/00046917/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-06-2022r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, 84-200 Wejherowo, ul. Wniebowstąpienia 4, piętro I sala nr VI (144), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: 84-250 MIERZYNO,  w skład, której wchodzi niezabudowana działka gruntu o powierzchni 47,4964 ha użytek RIVb

należącej do dłużnika: FUTURION I S.A. zis w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GDIW/00046917/2.

Suma oszacowania wynosi 6 958 000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  5218500,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 695800,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 71 10201853 0000 9102 0143 1808

Zgodnie z przepisem art.976 SI kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, 84-200 Wejherowo, ul. Wniebowstąpienia 4, od godz. 8.30 do godz.15.0() odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Uwaga: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

https://eto.um.warszawa.pl/category/84/announcement/56809

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 47.49 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: wejherowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-04-28

Dodano: 2 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6112 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 4,37 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-03-10

Dodano: 7 lutego, 2023

O godzinie: 10:00

# 6086 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,05 ha

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-07

Dodano: 29 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu