Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-06
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 7.59 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5691 sprzedaż gruntu rolnego pow. 7,59 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego pow. 7,59 ha/ użytek PsIII,PsIV/cena wywoławcza 240050,oo PLN/wadium 24505,oo PLN do 03.06.2022/ termin składania ofert 06.06.2022 godz. 15:00

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Montażowego „KLIMAWENTEX” Sp. z o.o. w upadłości w Rzeszowie w postępowaniu upadłościowym sygn. akt V GUp298/20 ogłasza, iż posiada do sprzedaży:
-prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, zlokalizowanej w miejscowości Trójca, gm. Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki stanowiących działki nr ew. 225/3, 225/4, 225/5 o łącznej pow. 7,5967 ha użytek PsIII,PsV,Lzr-PsIII,Lzr-PsV nr KW KS2E/00035137/7 o wartości oszacowania według złożonego do akt opisu i oszacowania w kwocie 240.050,00 złotych;

Oferty winny być składane w formie pisemnej. Minimalna cena ofertowa nie może być niższa niż 100 % ceny oszacowania. Podana wartość nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Do ostatecznej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), obciążający nabywcę, o ile będzie to wynikać z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Sprzedaż nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego. W ofercie należy podawać cenę w wartościach netto (bez podatku VAT).Oferty powinny być składane w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na składników Masy upadłości P.P.M. KLIMAWENTEX Sp. z o.o. w upadłości, w sprawie sygn. akt V GUp 298/20 – nie otwierać” na adres syndyka: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Mickiewicza 52, w terminie do dnia 06.06.2022r. do godz. 15.00 (o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata).

Warunkiem przystąpienia do postępowania sprzedażowego jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny oszacowania na rachunek bankowy P.P.M. KLIMAWENTEX Sp. z o.o. w upadłości o numerze 10 1940 1076 3213 8894 0000 0000 – w terminie do dnia 03.06.2022r. (decyduje data uznania wpłaty na rachunku) oraz terminowe złożenie bezwarunkowej, pisemnej oferty nabycia wraz z oświadczeniem o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem sprzedaży zamieszczonym przez syndyka na stronie internetowej www.szarekwydro.pl/ogloszenia/i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń” oraz dowodem wpłaty wadium. Wyboru ofert dokona Syndyk. Dokładne warunki sprzedaży określa Regulamin sprzedaży, przy czym Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny i poglądowy. Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie prezentowanej nieruchomości.

http://szarekwydro.pl/p-p-m-klimawentex-sp-z-o-o-w-upadlosci-w-rzeszowie-termin-ofert-06-06-2022/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.59 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: bieszczadzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-06-12

Dodano: 15 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6184 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,30 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-07-20

Dodano: 10 maja, 2023

O godzinie: 10:00

# 6180 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 13,40 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-05-24

Dodano: 9 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6179 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,38 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-05-24

Dodano: 7 maja, 2023

O godzinie: 10:00

# 6178 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 75,84 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-06-06

Dodano: 6 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6176 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-05-30

Dodano: 5 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6174 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu