Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-24
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 2.50 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5690 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,50 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,50 ha/ użytek ŁIV/czynsz wywoławczy 260,oo PLN/rocznie/wadium 26,oo PLN do 20.06.2022/ termin przetargu 24.06.2022 godz. 11:00

Burmistrz Wielenia

64-730 Wieleń ul. Kościuszki 34

ogłasza

pierwszyprzetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych(rolnych) położonych w miejscowości Wrzeszczyna, stanowiących własność Gminy Wieleń

    

Działka nr 920/3 o pow. 1,7300 ha

(łąki trwałeŁIV-1,5600 ha, łąki trwałe ŁV-0,1700 ha) KW PO2T/00026291/8Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 203,75 zł,

Wadium 20,00 zł;

Działka nr 916/2 o pow. 0,7700 ha

(pastwiska PsV-0,0300 ha, grunty orne RV-0,1600 ha, łąki trwałe ŁIV-0,1000 ha, łąki trwałe ŁV-0,4800 ha) KW PO2T/00025791/6

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 55,90 zł,

Wadium 6,00 zł;

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 1100 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości podanej przy działce.
 2. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wieleniu Nr 97 1020 4027 0000 1102 1281 5439 Bank PKO BP S.A., nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do 20 czerwca 2022 r. (włącznie).
 3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom zwraca się po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 6. Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu.
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem ust. 9, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wpłacającego.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat wynikających z zawartej umowy. W przypadku uchylenia się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem stosunków zobowiązanych.
 10. Nieruchomość dzierżawiona jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Dzierżawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Wydzierżawiającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po dzierżawie geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy.
 11. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. Szczegółowych informacji uzyskać można w tut. Urzędzie, II piętro, pokój nr 27 lub telefonicznie 67 2531530).

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach o 11 maja 2022 roku  do 24 czerwca 2022 roku. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.wielen.pl. Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie monitorurzedowy.pl. i na tablicy ogłoszeń wsi Wrzeszczyna.

 

 

Burmistrz

mgr Elżbieta Rybarczyk

 

 

http://www.bip.wielen.pl/a,19206,ogloszenie-w-spr-pierwszego-przetargu-ustnego-na-dz-9203-i-9162-pol-we-wrzeszczynie.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.50 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6544 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 13 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6527 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,57 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-21

Dodano: 4 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6525 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,41 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu